27 Mart 2019, Çarşamba

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

CHP'li Tanrıkulu Ekonomik Sıkıntılar İçin Ekonomik ve Sosyal Konsey Çağrlacak mı diye Saray'a Sordu!

CHP'li Tanrıkulu Ekonomik Sıkıntılar İçin Ekonomik ve Sosyal Konsey Çağrlacak mı diye Saray'a Sordu!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların üzerine gitmeye devam ediyor.  Milyonlarca vatandaşa tasarruf çağrısı yaparken en fazla israfı yapan saraya peş peşe sorular sordu. Ekonomik ve Sosyal Konseyin hala toplanmamasının gerekçesini soran Tanrıkulu Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemiyle ''Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantıya çağırılacak mıdır?'' sorusunu yöneltti.

CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle;

Ekonomik ve Sosyal Konsey, ilk kez, 17 Mart 1995'te  kurulmuştur. Anayasanın 166. Maddesinde yer aldığı üzere, Planlama; Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir. Planda milli tasarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararları ve gerekleri gözetilir; kaynakların verimli şekilde kullanılması hedef alınır. Kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir. Kalkınma planlarının hazırlanmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanmasına, uygulanmasına, değiştirilmesine ve bütünlüğünü bozacak değişikliklerin önlenmesine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

 Bu bağlamda;

 1.Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantıya çağırılacak mıdır? Toplantı yapılacak ise, gündem başlıkları ne olacaktır?

2.Ekonomik ve Sosyal Konseyin hala toplanmamasının gerekçesi nedir?

3.Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplandığı en son tarihin 5 Şubat 2009 olduğu iddiaları doğru mudur? 

4.Ekonomik ve Sosyal Konseyin 3 ayda bir toplanması gerekirken, bu tarihe kadar toplanmamasının gerekçesi nedir?

 

yukarı çık