CHP’Lİ ÖZDEMİR: STAJ VE ÇIRAKLIK SSK BAŞLANGICI OLSUN

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, “stajyer, çırak, kursiyer ve bursiyerlerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi, taleplerinin karşılanması, mesleki ve teknik eğitim okullarının teşvik edilmesi ve daha fazla talep görmesine katkı sunulması” amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Vekil Haberleri 01.10.2022, 10:21
CHP’Lİ ÖZDEMİR: STAJ VE ÇIRAKLIK SSK BAŞLANGICI OLSUN

Sibel Özdemir, “Stajyer ve çırakların ilk işe başlama tarihinin emeklilikte başlangıç tarihi olarak kabul edilmemesi nedeniyle özellikle stajyer ve çırakların emeklilik hakkının ertelenmesine hatta emekli olamamasına neden olmaktadır” dedi.

Mesleki ve teknik eğitim sisteminin istihdama ve ekonomik büyümeye çok önemli katkı sağlama potansiyeli bulunduğunu kaydeden Özdemir, “Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve teknolojik ilerlemesi bakımından merkezi öneme sahip olan mesleki ve teknik eğitim süreçlerinde aktif olarak yer alan çırak ve stajyerlerin özlük haklarının da değişen koşullara ve taleplere paralel olarak iyileştirilmesi önem taşımaktadır” dedi.

“MALULLÜK, YAŞLILIK, ÖLÜM SİGORTASI HAKLARINDAN MAHRUMLAR”

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’nci K göre; sigorta hak ve yükümlülükleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başladığı hatırlatılan teklif metninde, “5510 sayılı Kanunun 38’inci maddesine göre ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalık süresinin başlangıcı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler çıraklık ve staj süreleri için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır. Bütün aşamaları kamu idaresinin gözetiminde gerçekleşen staj eğitiminde sigortalı olmak bir zorunluluk iken bunun emeklilik hesabına dâhil edilmemesi bir hak ihlali olarak değerlendirilmektedir” denildi.

“EMEKLİLİK HESAPLAMASINDA İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ OLARAK HESAPLANMALI”

Vatandaşlardan çok yoğun şekilde talep olduğunu kaydeden Özdemir, “Er veya erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri, sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri gibi sürelerde daha önceden sigortalılık süresi aranmadan borçlanma yapılabilmekte ve sigortalılık başlangıçları da borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülebilmektedir. Fakat uygulamada mesleki eğitime devam eden çırak ve stajyer öğrenciler bu haktan yararlanmamakta ve bu nedenle ciddi mağduriyetler yaşayabilmektedir. Çıraklık veya öğrencilik sırasında staj çalışmaları emeklilik hesaplamalarında ilk işe giriş tarihi olarak hesaplanmasının önündeki engeller kaldırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

“STAJ, ÇIKARKLIK GİRİŞ TARİHİ SSK BAŞLANGICI OLMALI”

“Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin yanında mesleki ve teknik eğitim okullarının teşvik edilmesi ve daha fazla talep görmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır” denilen Kanun teklifi ile;

-Kısa vadeli sigorta kollarına sahip olan çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin uzun vadeli sigorta kolları açısından da sigortalı olarak tanımlanıyor.

-Çıraklık, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından da hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması ve uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanılabilmesinin yasal güvenceye alınması imkânı getiriliyor.

-8/9/1999 tarihinden önce yapılan çıraklık ve staj sürelerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından borçlanılabilmesine ve borçlanılan bu sürelerin sigortalılık başlangıç tarihinden önce ise sigortalılık başlangıç tarihinin borçlanılan süre kadar geriye götürülmesi hakkı sağlanıyor.

Yorumlar (0)