22 Şubat 2019, Cuma

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

CHP’Lİ MAHMUT ANAL: YARGI HARÇLARI İNDİRİLSİN, HAK ARAMA KOLAYLAŞSIN

CHP’Lİ MAHMUT ANAL: YARGI HARÇLARI İNDİRİLSİN, HAK ARAMA KOLAYLAŞSIN

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, yargı harçlarının yüksekliğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Kanun Teklifi sundu. Dava açılırken peşin alınan yüksek harçların vatandaşı düşündürdüğü, maddi olarak zorladığı, hak arayıp aramamak arasında kalmalarını engellemeyi amaçladığını dile getiren Tanal, şunları söyledi:

“Günümüzde artan yargılama faaliyetleri ile dava dosyası miktarları devamlı olarak artış göstermiş bununla birlikte artan harç bedelleri yurttaşlarımızın hak arama yolunda ciddi maddi külfetler altına girdiğinin en büyük kanıtıdır. Yargı harçlarının yüksekliği, dava açılırken peşin alınıyor olması, adalete erişimin önünde engel oluşturmaktadır. Yargı harçları vatandaşın hak arama özgürlüğünü engelleyici boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Adalete erişim hakkı engelsiz ve teşvik edici olmalıdır. Harçların bu çerçevede düzenlenmesi gerekmekte olup günümüz ekonomik sorunları göz önünde bulundurulduğunda harçların miktarlarında indirim yapılması bir zorunluluk haline gelmiştir.”

Tanal’ın verdiği Kanun Teklifi metni ise şöyle;

492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 492 Sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifedeki yargı harçları miktarları, 2019 yılı için bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenecek miktarların %40 oranında indirilmesi suretiyle uygulanır.”

MADDE 2- Bu kanun 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

yukarı çık