18 Haziran 2018, Pazartesi

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP'li Kadim Durmaz : 14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN!

CHP'li Kadim Durmaz : 14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN!

İnsanı temel alan, parasız, eşit sağlık hizmeti, Sosyal Devlet anlayışını gereği, en temel insan hakkıdır!

Sağlık; parayla alıp satılan bir ticaret unsuru değildir!

Bugün; 15 yıllık AKP iktidarının sağlık politikaları sağlık hizmetini ticarileştirmiş, hastayı müşteri olarak gören zihniyet, sağlık çalışanlarının da, hastalarında haklarını yok saymıştır.

Yurttaşlar en temel sağlık hakkına erişimde sıkıntılar yaşarken, sağlık çalışanlarının ve doktorların mesleki saygınlığı yok edilmiş, emekleri bir sömürü aracına dönüşmüştür.

Sağlığımızı emanet ettiğimiz, halk sağlığı için bin bir fedakârlıkla çalışan doktorlarımız performans sistemi dayatmasıyla kaliteli sağlık hizmeti veremez hala gelmiştir.

Türkiye'de 1 doktora 572 hasta düşerken,  performans sistemi hem halk sağlığını hem hekim haklarını hiçe saymıştır!

Oysa, İnsan sağlığı ve hekim emeği performansla ölçülemeyecek kadar değerlidir!

Bugün; Sağlık emekçileri bir yandan performans sisteminin baskısıyla ağır koşullarda çalışırken, bir yandan da şiddete karşı mücadele vermektedir!

CHP İnsan Hakları Biriminin araştırmalarına göre; son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik, kayıtlara geçen sözlü ve fiili şiddet içeren vaka sayısı 46 bin 361 dir.

Ne yazık ki bu rakamların gölgesinde bir tıp bayramı kutluyoruz!

Bugün; 14 Mart Tıp Bayramını gerçekten bayram olarak kutlamak için, sağlıkta şiddet yasası acilen çıkarılmalı, sağlıkta ticarileşmeye son verilmelidir! Sağlık emekçilerinin örgütlenme hakkına, meslek örgütlerine saldırılara son verilmelidir!

 iş güvencesinin ortadan kalktığı, performans sistemiyle emeğin ucuzlaştırıldığı, meslek itibarının zayıflatıldığı, “sağlıksız” bir sağlık sisteminde; ülkenin her yerinde özveriyle, canını dişine takarak, insan sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

yukarı çık