21 Şubat 2019, Perşembe

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

CHP'Lİ GÜRSEL EROL'DAN EKONOMİK KRİZ İLE İLGİLİ ACİL ÇAĞRI

CHP'Lİ GÜRSEL EROL'DAN EKONOMİK KRİZ İLE İLGİLİ ACİL ÇAĞRI

 

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ABD'nin yaptırımları sonucunda Türkiye'de doların 7,15 seviyesine çıkmasına karşı bir açıklama yaptı.Gürsel Erol, ülkenin içinde bulunduğu durumun bir analizini yaparak acil yapılması gereken çözüm önerilerini sundu.

Türkiye bir süredir iç ve dış kaynaklı derin bir siyasal, yönetimsel ve iktisadi kriz içindedir. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu "ekonomik kriz ortamı" uzunca bir süreden beri iktidarın uyguladığı yanlış yönetim politikalarının sonucudur. ABD ile yaşanan diplomatik kriz doların yükselmesindeki görünen nedendir. Para birimimiz dünyaki pek çok para birimi karşısında her geçen an değer kaybetmektedir.


Türk Lirası son haftada dünyada en fazla değer kaybeden para birimidir. Katılımcılık ve çoğulculuk gibi ileri demokrasinin temel ilkelerine tamamen zıt, 150 yıllık parlamenter demokrasi tecrübelerimiz ile uyuşmayan yönetim anlayışı olan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" nin ülkemizi siyasi ve ekonomik belirsizliğe götürdüğü açıktır.
Her geçen gün nitelik ve nicelik olarak derinleşen ekonomik kriz bugün ülkemizdeki tüm siyasi partilere ötelenemeyecek derecede sorumluluk yüklemektedir. 


Uzunca bir süreden beri karar alma süreçlerinde kollektif aklın, evrensel standartların, katılımcı, çoğulcu ve şeffaf idare anlayışının ortadan kalktığı, kamu yönetiminde liyakatın istisnai hale geldiği ülkemizde milletin temsilcileri olarak bizler ve demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru siyasi partiler her şeye rağmen " Ortak Akıl" ile içinde bulunduğumuz krizin üstesinden gelebiliriz. 


Uluslararası kamuoyuna, piyasa aktörlerine, yerli ve yabancı yatırımcıya güven ortamını tesis edecek; krizin faturasını gelecekleri ile ödeme kaygısında olan milyonlarca emekçinin kaygılarını ortadan kaldıracak köklü ve reform niteliğinde atılımlara ihtiyaç olduğu açıktır.

Ülkemizin "acil, orta ve kısa vadeli" ihtiyacı olan yapısal değişiklikler: Siyasal reformlar, sosyal reformlar, ekonomik reformlar başlıkları altında öncelenmelidir.


Öncelikle; 
TBMM Başkanı tüm partilerin genel başkanları ile görüşerek Meclis’i ekonomik kriz ile ilgili olağanüstü toplantıya çağırmalı, Meclis’teki tüm partiler ortak bir Acil Eylem Planı oluşturmalıdır.
1.) Anayasanın toplumsal taleplere, toplumun ortak paydalarına ve evrensel ilkelere göre değil; kişilere, günlük olaylara ve partizanca görüşlere göre yazılmış olması bir yandan anayasal istikrarsızlığıdaha da artırırken, mevcut anayasa diğer yandan ülkenin en temel meselelerinin çözümsüz ve yeni toplumsal gerçekliklerin gerisinde kalmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle ‘’bir toplum sözleşmesi’’ olan anayasa, yaratılacak toplumsal uzlaşma iklimi temelinde; çoğulcu, katılımcı, evrensel demokratik değerleri önceleyen ve ‘’eşit yurttaşlık hakkı’’nı gözeten ilkeler çerçevesinde hazırlanmalıdır.
2.) 12 Eylül darbe hukukunun ürünü olan Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu AB standartlarına getirilmelidir.
3.) Başta HSK’nin yapısı olmak üzere tarafsız ve bağımsız yargı ile düzenlemelerin tamamı hukukun üstünlüğü ilkesi ve evrensel demokratik standartlar temel alınarak yapılmalıdır.
4.) Mevcut bakanlıklar faaliyet alanlarına göre yeniden yapılandırılmalı, görev tanımlarına göre yeni bakanlıklar kurulmalıdır.Örneğin; Hazine,Maliye ve Ekonomi bakanlıkları yeniden ayrılmalıdır.
5.) Kamu bürokrasisinin oluşumu ve bürokrasideki atama usülleri ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.
6.) Kamuda ‘’Parti devleti’’ anlayışı değil; liyakatin ve devlette devamlılık anlayışı esas alınmalıdır.
7.) Devlet Planlama Teşkilatı yeniden aktif hale getirilmeli, burada kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planlamaları yapılmalıdır.
8.) Tarım ve hayvancılık ile ilgili üretimin canlandırılması için büyük kentlerden köylere dönüş için planlama yapılmalı ve özel teşvik sistemi hazırlanmalıdır. KÖY-KENT Projesi hızla hayata geçirilmelidir.
9.) Kırsal’daki üreticilerin yaşanan ekonomik kriz döneminde karşılaştıkları zararları en aza indirmek için üretim kooperatiflerinin kurulması teşvik edilmelidir.
10.) Özelleştirme İdaresi’nce özelleştirilen tüm maden ocakları kamulaştırılmalıdır.
11.) Yeşil alan, spor alanı, kamusal alan vb. statüde olup satılan kamu arazilerinin satışından sonra imar değişiklikleri ile elde edilen orantısız ranta yönelik vergilendirme yapılmalıdır.
12.) Kamu İhale Kanunu kapsamındaki işlerin devamı etmesi için ilgili firmalara 5 yıllık Hazine Bonosu verilerek, mevcut işlerin devamı sağlanmalıdır.
13.) YAP-İŞLET- DEVRET Modeli ile yapılan özel sektör ve kamu ortaklıkları bulunan işletmelerin sözleşmeleri yeniden düzenlenmelidir. Örneğin; Şehir Hastaneleri, Üçüncü Köprü, Osmangazi Köprüsü, havaalanları terminalleri...
14.) Ortadoğu politikaları gözden geçilip, bölgede BARIŞ süreçlerine katkı verilmeli, Türkiye'deki Suriyeliler tedrici olarak ülkelerine gönderilmeli ve Ortadoğu coğrafyasında yeni ticari pazar alanları oluşturulmalıdır.
15.) Büyümenin ithalata bağımlı halden kurtarılması, üretimin yerli girdilerle sağlanması ve yüksek cari açıkla mücadele için özel teşvik sistemi ile kısmi ithal ikame politikası uygulanarak yerli üretim ve tüketim teşvik edilmelidir.
16.) Çiftçi, sanayici ve esnafın kredi borçlarının faizleri silinerek yalnızca ana para tahsili yapılmalıdır.
17.) Güneydoğu Anadolu'da Suriye sınırımızdaki mayınlı araziler temizlenerek organik tarım yapılması için bölge halkına tahsis edilmelidir.

yukarı çık