26 Mayıs 2018, Cumartesi

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP’Lİ DURMAZ BALIKÇILIĞIN SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP’Lİ DURMAZ BALIKÇILIĞIN SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI

Durmaz, Balıkçılık sektörüyle ilgili verdiği önergesinde; “Balıkçılık ülkemizde ciddi stratejik yönetim ihtiyacı duyulan sektörlerden biridir. Her gün endüstriyel balıkçıların karşısında güç kaybeden küçük ölçekli balıkçılığımızın  korunması ve devamlılığının sağlanması, küçük ölçekli balıkçıların haklarını gözeten, ekonomik yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayan gerekli düzenlemelerin yapılması çok önemlidir” dedi.

 

Durmaz’ın soru önergesi;

 

                      TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

         Aşağıdaki sorularımın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

 

 

                                                                                           Kadim Durmaz

                                                                                         Tokat Milletvekili

 

Balıkçılık ülkemizde ciddi stratejik yönetim ihtiyacı duyulan sektörlerden biridir. Her gün endüstriyel balıkçıların karşısında güç kaybeden küçük ölçekli balıkçılığımızın  korunması ve devamlılığının sağlanması, küçük ölçekli balıkçıların haklarını gözeten, ekonomik yaşamlarını sürdürmelerine olanak sağlayan gerekli düzenlemelerin yapılması çok önemlidir.

Ülkemizin su ürünleri varlıklarının yönetimi ve balıkçılığımız 1971 yılından bu yana 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile yönetilmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’de 10 binin üzerinde 12 m altı küçük ölçekli balıkçı teknesi bulunmaktadır. Her bir teknede çalışan ortalama 2-3 kişi ve onlara bağlı baktıkları aileleri, küçük ölçekli balıkçılıkla ilgili yan sektörler de dahil edildiğinde ciddi bir iş kolu günümüzde çok zor koşullarda var olma mücadelesi vermektedir.

Su Ürünleri Kanunu günümüzde, 1971’den bu yana gelişen farklı ihtiyaç ve yönetim modellerinin uygulanmasına yeterince cevap veremeyecek durumdadır. Yıllar içinde gelişen sektörün doğaya duyarlı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda günün ihtiyaçlarına ve Avrupa Birliği’ne uyumlu olarak yeniden düzenlenmesine duyulan ihtiyaç sonucunda, bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik ilgili tarafların görüş ve önerileri alınarak hazırlanan yeni Su Ürünleri Kanun Tasarısı Taslağı tamamlanmış, Haziran 2017’de Başbakanlığa gönderilmiştir.

Bu bağlamda;

  1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından hazırlanmış bir “Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetimi Stratejisi” mevcut mudur?
  2. Mevcutsa içeriğinde hangi ana başlıklar yer almaktadır? Hazırlanması aşamasında hangi kurum/kuruluşlardan görüş alınmıştır? 
  3.  Yeni Su Ürünleri Kanunu’nun hayata geçirilmesi için öngörülen süre nedir?
  4. Kanun Tasarısı içinde balıkçılığın bölgesel ölçekte yönetimi ile ilgili maddeler yer almakta mıdır?
  5. Örneğin lahoz gibi ekonomik türlerin avcılığının tüm Türkiye’de yasaklanması yerine, popülasyonların risk altında olmadığı bölgelerde avcılığına izin verilmesi yeni Kanun kapsamında mümkün olabilecek mi?
  6. Endüstriyel balıkçı teknelerinde kullanılan ve “balık bulucu” görevi yapan teknolojik ekipmanların kullanımında herhangi bir kısıtlama olmaması avcılıkta adaletsizliğe sebep olmakta  stokların aşırı tüketiminde rol oynamaktadır. Balık avcılığında kullanılan bu elektronik ekipmanların kullanımında kısıtlamaya gitme yönünde bir çalışmanız var mıdır?
  7. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan, küçük ölçekli kıyı balıkçılığının korunması ve kayıt altına alınmasını hedefleyen “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği” ile, Bakanlığa başvuran balıkçılara gerekli anketin doldurulması yoluyla verilen maddi destek dışında, Bakanlığın küçük ölçekli balıkçılıkla ilgili veri toplama konusunda uzun vadeli bir iş planı var mıdır?
yukarı çık