CHP'Lİ BÜLBÜL'DEN YILIN SON KANUN TEKLİFİ MECLİS PERSONELİ İÇİN

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül yılın son kanun teklifini Meclis’te milletvekillerine ve parti gruplarına yasama hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olan personel için verdi.

CHP'Lİ BÜLBÜL'DEN YILIN SON KANUN TEKLİFİ MECLİS PERSONELİ İÇİN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

 

Gereğini arz ederim.

 

Süleyman BÜLBÜL

                                                                                                                                             Aydın Milletvekil

 

GENEL GEREKÇE

Türkiye Büyük Millet Meclisi, görev yapmakta olan milletvekillerine ve parti gruplarına yasama hizmetlerinin yürütülmesinde yardımcı olmak için uzun yıllardır sözleşmeli personel istihdam etmektedir. Daha önceki yıllarda mecliste sözleşmeli personel olmak için bir kamu kuruluşunda kadro şartı aranmaktayken ilerleyen dönemlerde açıktan sözleşmeli personel alımına da izin verilmiştir. Parti gruplarında görevli grup danışmanı ve grup büro görevlileri ile Milletvekillerinin görev süreleri boyunca danışman, ikinci danışman ve ilave yardımcı personel unvanları ile görev yapan personel, birlikte çalıştıkları milletvekillerinin çalışma temposuna göre bazen kamu hizmetleri için öngörülen mesai saatlerinin çok daha üstünde görev başında bulunmakta, bazen de kendi ikamet ettiği il dışında çalışmak durumunda kalmaktadır. Bunun yanında aldığı sorumlulukların da önemi dikkate alındığında başka herhangi bir kamu çalışanına kıyasla daha zor şartlarda görev yapmaktadır. Bu personelin TBMM’deki görevi, çalıştıkları milletvekilleri kendileri ile çalışmaktan memnun olsa dahi milletvekilliği görevinin; istifa, milletvekilliğinin düşürülmesi ya da milletvekilinin hayatını kaybetmesi gibi beklenmeyen ve öngörülemeyecek nedenlerle sona erebilmektedir.  İdari hizmet sözleşmesiyle çalışan söz konusu personel, 657 sayılı Kanunun 4. Maddesi çerçevesinde memur veya sözleşmeli personel olarak tanımlanmadığından hukuki durumları 4857 sayılı yasa kapsamındaki işçilerle aynıdır ancak bu kanun kapsamında da tanımlanmadığından işçilerin yararlandığı iş güvencesi ve diğer haklardan da yararlanamamaktadır.  İdari hizmet sözleşmesinin personelin haklı nedenle veya talebi halinde sona ermesi haricinde sona erdirilmesi, personele telafisi zor maddi ve manevi zararlar verebilmekte, sadece bu kişiler değil, onların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri de zarar görmektedir. TBMM’de görevli milletvekillerine birçok konuda hayati yardımlarda bulunan personelin iyi şartlarda çalışabilmeleri, psikolojik olarak kendilerini daha emniyette hissetmeleri ve böylelikle milletvekillerine daha iyi hizmet verebilmeleri için en azından kendilerine bağlı olmayan sebeplerle görevlerinin sona ermesi durumunda kanunla belirlenmiş bir güvence altına alınmaları çok önemlidir. Görevi sonlandırılan söz konusu sözleşmeli personele TBMM’de görev yapan diğer çalışanlara tanınan işsizlik ödeneği hakkının tanınması bu nedenlerle çok büyük faydalar içermektedir ve kabulü durumunda bugüne kadar yaşanmış ve bundan sonra yaşanabilecek birçok sorunun önüne geçecektir.

 

MADDE GEREKÇELERİ

 

 

MAADE 1: Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan sözleşmeli personelin işsizlik sigortası kapsamına alınması amaçlanmaktadır.

 

MADDE 2:Bu madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan sözleşmeli personelin hangi hallerde işsizlik sigortası ödeneğine hak kazanabileceği düzenlenmiştir.

 

MADDE 3: Yürürlük maddesidir.

 

MADDE 4: Yürütme maddesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2018, 17:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER