CHP’Lİ BÜLBÜL: LİMANLARIN 49 YILLIĞINA ÖZELLEŞTİRİLMESİ VATANA İHANETTİR!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, limanların 49 yıllığına kiralanmasıyla ilgili teklife tepki gösterdi, “Siz 49 yıllığına kimin malını kime veriyorsunuz? Anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Bu açık ve net vatana ihanettir” dedi.

Vekil Haberleri 16.12.2022, 15:10
CHP’Lİ BÜLBÜL: LİMANLARIN 49 YILLIĞINA ÖZELLEŞTİRİLMESİ VATANA İHANETTİR!

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, limanların sözleşme süresinin 49 yıllığına uzatılmasını öngören torba kanun teklifi komisyondan geçti. Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasını sağlayan madde ise muhalefetin itirazları sonucu tekliften çekildi.

CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, komisyon görüşmelerinde konuştu. Kanun teklifinin Anayasa’ya aykırılıklarını sıralayan Bülbül, limanların özelleştirilmesine dair kanun maddesiyle ilgili şunları söyledi:

Anayasa 138’nci madde ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez’ diyor. Anayasa Mahkemesi limanların özelleştirilmesiyle ilgili daha önce iptal kararı vermişken, siz aynı teklifi yeniden getiriyorsunuz. Anayasa’yı ihlal edilmiş oluyor. Bir hukukçu olarak artık her komisyonda, her gelen yasa teklifinde Anayasa’ya aykırılıklardan bahsetmekten ben yoruldum, sizler getirmekten yorulmadınız.”

BU AÇIK OLARAK VATANA İHANETTİR”

Siz 49 yıllığına kimin malını, kimin toprağını kime veriyorsunuz? Böyle bir şey kabul edilemez. Bu açık ve net olarak vatana ihanettir. Siz anayasaya aykırı davranıyorsunuz.Şimdi limanların işletmesini özelleştirme adı altında ihalesiz bir şekilde, mevcut sözleşmelerin uzatılması usulüyle 49 yıllığına kadar devir yapmak istiyorsunuz. AKP iktidarında 20 yıldan beri 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız, nerede o para? Yollara mı verdiniz hayır yolları da garanti karşılığı yaptırdınız. Bugün kur korumalı mevduatta paralar ödenmemiş. Millet soruyor, nereye gitti bu para? Şuan da Merkez Bankası rezervi eksi 53,8 milyar dolar, nereye gitti o para? Şimdi de limanları satmak istiyorsunuz. Memleketi sata sata bitiremediniz”


 


 

BU TEKLİF; KAPIDAN KOVULUP BACADAN GİRMEYE ÇALIŞMAK

Söz konusu düzenleme 6/1/2022 tarihli ve 7350 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci maddesiyle 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna eklenen geçici madde 30’la aynı doğrultuda bir hükümdür. Oysa anılan 30’uncu madde, Anayasa Mahkemesinin geçen Temmuz ayında ki kararıyla iptal edilmiştir. Sonra Ekim ayında Plan ve Bütçe Komisyonunda başka bir torba yasayla limanlara ilişkin yeni bir teklif getirmiş ancak getirilen öneri itirazlarımız üzerine geri çekilmişti. Kısaca, geri çekilen bu öneri iki ay sonra ve mahkeme kararından dört buçuk ay sonra bu düzenleme, yeni teklifin 2’inci maddesiyle Meclis gündemine getirilmiş durumda. Yani kapıdan kovulup bacadan girmeye çalışma, Anayasa’yı hiçe sayma”

KUTSAL MEYVE ZEYTİNİ KORUYACAKSINIZ!”

CHP’li Bülbül zeytin alanlarının madene açılmasıyla ilgili iptal edilen yönetmeliği de hatırlatarak, “Ben 25 milyon ağaçlı, Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan ilin milletvekiliyim. Zeytin kanununa aykırı olarak bir yönetmelik çıkardınız ve 1 Mart 2022’de Danıştay’a gittik. Danıştay’da yürütmenin durdurulması kararını verdi. Siz yine kanun teklifiyle önümüze getirdiniz. Yahu kardeşim, bu stratejik bir üründür; pamuk gibi, zeytin, zeytinyağı; yani bunlara dokunmayın, üretmek çok önemli. Buğdayı Ukrayna’dan alıyoruz; pamuğu Yunanistan’dan alıyoruz; samanı Bulgaristan’dan alıyoruz. Ya kardeşim, zeytinyağını da gidip de İspanya’dan mı alacağız, Yunanistan’dan mı alacağız?” diye sordu.


 

Yorumlar (0)