CHP'li Ali Haydar hakverdi:YSK'nın açıkladığı seçim takvimi AKP adayları için ayrı mı işliyor?

TFF'nin eski Genel sekreter yardımcılığından istifa eden ve AKP'den Çayeli Belediye başkan adayı olan Mustafa Baltacı yasal süre içerisinde görevinden istifa etti mi?

CHP'li Ali Haydar hakverdi:YSK'nın açıkladığı seçim takvimi AKP adayları için ayrı mı işliyor?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. (28.02.2019)

             Ali Haydar HAKVERDİ

                Ankara Milletvekili

YSK tarafından, 23.10.2019'da yayımlanan 1036 sayılı karar ile 2839 sayılı kanunun, 'adaylık istifalarını' içeren 18.maddesi ile aynı kanunun 'görevden ayrılma hükümlerini' içeren 19.maddesine siyasi bir göreve talip/aday olma koşulları açık ve net olarak anlatılmaktadır.

Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu'nun, 16.01.2015 tarih ve 50 sayılı kararının sonuç bölümünde yer alan, "3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 9.Maddesi uyarınca, bağımsız spor federasyonlarının faaliyetlerinde görevli bulunanların, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacaklarına, diğer taraftan 3289 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan adı geçen spor federasyonlarına ait Ana Statü'nün 28.maddesinde de, federasyon gelirleri arasında Genel Müdürlük bütçesinden aktarılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için kaynak aktarıldığı dikkate alındığında, federasyon başkanları, yönetim ve denetleme kurullarında görevli olanların 2839 sayılı Kanun'un 18.maddesinde belirtilen, '… yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri…' arasında sayılmalarının gerekmesi nedeniyle aday olabilmek için görevden çekilmeleri gerektiği kararı verilmiş ve Resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bahse konu Kanun ve YSK kararları değerlendirildiğinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Çayeli Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Baltacı'nın yaptığı görevinin TFF Genel Sekreter Yardımcılığı olduğu ve TFF Ana Statüsünün 20.Maddesinde Genel Sekreterliğin İdari işlevinin, aynı Statünün 49.maddesinde de Genel Sekreterliğin İdari organ olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Bu itibarla;

Akp’den Rize-Çayeli Belediye Başkan Adayı olan TFF eski Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı’nın adaylığına, statüsü gereği, 01.12.2018 mesai bitimine kadar istifa etmesi gerekirken, zamanında görevinden istifa etmediği gerekçesiyle itiraz edildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi günü yapılan gerekçeli itiraz üzerine, Çayeli İlçe Seçim Kurulunun, Türkiye Futbol Federasyonu’na, 25 Şubat 2019 gün ve E-145289 sayılı yazı ile müzakere yazdı.

Yazıya yine aynı tarih ve 2010/06-3423 sayılı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzalı yazı ve ‘acele faks’ ile yanıt verilerek; Akp Çayeli Belediye Başkan Adayı Mustafa Baltacı’nın, TFF’de SGK’lı Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı ve 01 Aralık 2018 tarihinde TFF’den istifa ettiği kesin olarak bildirildi.

Bunun üzerine, Hâkim Serdar Güner Başkanlığında, siyasi parti temsilcileri ve memur üyelerden oluşan Çayeli İlçe Seçim Kurulu, 25 Şubat 2019 tarih ve 2019/25 Karar No ile TFF’nin yazısını gerekçe göstererek, Baltacı’nı adaylığına yapılan itirazı reddetti.

Baltacı’nın adaylığının, Akp Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Numan Kurtulmuş tarafından açıklandığı 19 Ocak 2019’da halen görevinden istifa etmemiş olduğu, bu tarihten 2 gün sonra, 21 Ocak 2019’da istifa ettiği ve aynı tarihte işleme konduğu basında yer aldı.

Yine basında Baltacı’nın, TFF’deki çalışma statüsü gereği aday olabilmesi için gerekli yasal süre olan 01 Aralık 2018 tarihi itibarıyla görevine devam ettiği ve Aralık ayı boyunca tam 30 gün olarak çalışır gösterilerek, önceki aylarda olduğu gibi 15 bin 221 TL 40 Krş. maaş ödentisi aldığı yer aldı;

Bunun dışında Baltacı’nın yine Ocak ayının 21’ine kadar da çalışır olarak göründüğü ve buna karşılık ise, 13 bin 431 TL 60 Krş. maaş ödentisi olduğu bilgisi medyada yer aldı.

Bu bağlamda;

 1. Akp’den aday olan Baltacı’nın, resmi ve kurum statüsü gereği istifa etmesi gereken 01.12.2018 mesai bitimine kadar, görevinden istifa edip etmediği, resmi kurum kayıtlarında yok mudur? Varsa bu tarih gerçeği yansıtmakta mıdır?
 2. Bu kayıtlar mevcut ise ‘bağımsız ve özerk bir statüsü’ olmasına karşın yine statüsü gereği ‘resmi bir kurum’ ve çalışanlarının da ‘memuriyet’ statüsünde olduğu TFF İdari heyetinde görevli biri için, bu resmi kayıtlar esas alınarak, resmi kurum ve kuruluşlara gerekli yanıtlar gönderilmiş midir?

 

 1. TFF tarafından 25.02.2019 tarih ve 2010/06-3423 sayılı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzalı yazı da belirtildiği gibi Baltacı, 01.12.2018 tarihi itibarıyla istifa etmiş ise;

a)- İstifanın söz konusu olduğu tarihten itibaren 30 gün, 2018 Aralık ayı ve 21 gün de 2019 Ocak ayı için Sosyal Güvenlik primleri işletilmiş midir?

b)- Resmi başlıklı ve sayılı TFF belgesinde belirtilen istifa tarihinden itibaren  Mustafa Baltacı’ya, 2018 Aralık ayı için 15.222,40.- TL ve Ocak 2019 ayından da 21 günlük, 13.431,60.- TL maaş ödemesi yapılmış mıdır?.

 1. Baltacı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş imzalı resmi yazıda belirtilen 01.12.2018 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiş ve kuruma böyle bir dilekçe verilmiş ise 21 Ocak 2019 tarihine kadar neden işleme konulmamış ve gereği yapılmamıştır?
 2. Bunların hiç biri söz konusu değil ve Baltacı, 01.12.2018 tarihi itibarıyla istifa etmemiş ve 21.01.2019 tarihi itibarıyla istifa etmiş ve bu istifa işleme konularak

TFF ile ilişiği kesilmiş ise,

  1. TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF’nin resmi statüsünü kullanarak yanlış ve yalan beyanda bulunarak, Yargıyı/Hukuku ve dolayısıyla İlçe Seçim Kurulu’nu yanıltarak yanlış ve hatalı karar verilmesine neden olmamış mıdır?
  2. Bu durum doğru ise TFF Genel Sekreterinin yaptığı, bu durumda, resmi evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma suçu kapsamına girmekte midir?
  3. Eğer böyle bir durum ve suç kapsamı mevcut ise TFF Genel Sekreteri hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?
Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 12:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER