CHP'li Tutdere Avukatların sesi oldu!

CHP’li Tutdere avukatların beklediği ekonomik iyileştirmeler ve adil yargılanma hakkının tam anlamıyla kullanılabilmesi hususlarını içeren iki ayrı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Vekil Haberleri 01.11.2022, 12:42
CHP'li Tutdere Avukatların sesi oldu!

 Tekliflerle, avukatların CMK kapsamındaki müdafilik ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine denk olacak şekilde düzenleniyor ve bu ücretlerin her yıl yeniden değerleme oranında artırılması amaçlanıyor. Ayrıca parasal olanakları el vermeyen kişilere ücretsiz şekilde müdafi desteği sağlanmasının önündeki ceza sınırı engeli kaldırılıyor.

Avukatlar; Şekli Adil Yargılanma Hakkının Ucuz İş Gücü Ordusu Haline Getirildi

Adalet Bakanlığı tarafından en son açıklanan verilere göre avukat sayının 160 bini aştığını hatırlatan Tutdere, “Gün aşırı yeni bir hukuk fakültesinin açıldığı, avukatlık mesleğinin zor günlerden geçtiği bir dönemdeyiz. Avukatların iş bulmakta zorlanması, ofis giderleri, ağır bir yük haline gelen BAĞ-KUR ve SGK primleri artık avukatlar için çekilmez bir hal almıştır. Öte yandan konu CMK ücretleri için kaynak ayırma ve aktarıma gelince uygulamada ne yazık ki keyfilikler göze çarpmaktadır. Ücret belirleme ve ödeme konusunda baroların yetkisiz kılınması, ücretin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin çok altında belirlenmesi nedeniyle avukatlar; şekli adil yargılanma hakkının ucuz iş gücü ordusu haline getirilmiştir. Avukatın ücretini avukatlık yasasına uygun olarak belirleyemediği bir sistemde bağımsız savunmadan ve adil bir yargılamadan söz edilemez.” dedi.

Avukatlar Enflasyon Karşısında Savunmasız Bırakıldı

CMK ücretlerinin çağın gerisinde kaldığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Bir iş için avukatlık asgari ücret tarifesinde talep edilmesi öngörülen “en az” tutarın yarısına, hatta 3’te 1’ine dahi tekabül etmeyen CMK ücreti günümüz koşullarında avukatları mağdur etmektedir. Ayrıca paranın hızla değer kaybettiği bir sistemde bu ücretin en erken bir yıl sonra ödendiği göz önünde bulundurulduğunda avukatın emeğinin değersizleştirildiği, emeğin karşılığının verilmediği açıktır. Dolayısıyla kamu görevi olarak nitelendirilen avukatlık mesleğini icra eden yurttaşlarımız da birçok yurttaşımız gibi enflasyon karşısında adeta savunmasız bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.

Avukatların Rahat Bir Nefes Almalarını Sağlamayı Amaçlıyoruz

Avukatların enflasyona ezdirilmemesi, insan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen teklif sahibi Tutdere, “Enflasyon karşısında eriyip giden mevcut CMK ücretlerini artırarak ekonomik olarak zor günler geçiren avukatların bir nebze olsun rahat bir nefes almalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Nitekim TBMM Başkanlığına sunduğumuz teklifle, avukatların CMK gereğince müdafi veya vekil olarak görevlendirildiklerinde sağlamış oldukları hukuki yardımın karşılığında hak ettikleri ücreti almaları, bu ücretin keyfiyete mahal bırakmamak adına Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanan yeniden değerleme oranına göre resen artırılması amaçlanmaktadır.” şeklindeki ifadelere yer verdi. 

Adil Yargılanma Adil Şekilde Yapılsın, Herkes Adil Yargılanma Hakkından Faydalansın

Mevcut tabloyla uygulamada adil yargılanma hakkının tam anlamıyla sağlanamadığını vurgulayan Tutdere, “Mevzuatımıza göre alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada şüphelinin/sanığın istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilmesi gerekmektedir. Oysaki alt sınır aranmadan bir suçla suçlanan ve parasal olanakları el vermeyen herkesin ücretsiz olarak müdafi yardımından yararlandırılması gerekmektedir. Nitekim, ancak bu şekilde Adil Yargılanma hakkı sağlanmış olabilecektir. Biz TBMM Başkanlığına sunmuş olduğumuz teklifle Adil Yargılanma Hakkının doğal gereği olarak, parasal olanakları el vermeyen kişilere ücretsiz şekilde müdafi desteği sağlanmasının önündeki ceza sınırı engelinin kaldırılması, bir suçla suçlanan ve maddi olanağı elvermediği için ücretsiz müdafi yardımından yararlanmak isteyenlerin bu taleplerinin karşılanmasını amaçlamaktayız.” dedi. 
 

Yorumlar (0)