CHP'li Gürer: “Taşeronda kalana haksızlık giderilmeli”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda halen taşeron firmada çalışan işçilerin sürekli çalıştığı kurum kadrosuna alınma taleplerini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Vekil Haberleri 20.11.2021, 08:07
CHP'li Gürer: “Taşeronda kalana haksızlık giderilmeli”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıt, taşeron firma çalışanlarının umutlarını suya düşürdü. Bakan Bilgin, 2018 yılında yayımlanan 696 sayılı KHK haricinde herhangi bir düzenleme yapılmadığını belitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuda ‘taşeron’ sisteminin tamamen kaldırılarak, taşeron firma çalışanlarının hepsinin sürekli kadroya alınacağı açıklanmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini söyledi. Gürer, halen kamu kurumunda taşeron firma adına çalıştırılan işçilerin taleplerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“Taşeron firmalarda çalışanlar ile ilgili 696 sayılı KHK ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Halihazırda KIT'lerde kaç taşeron firma çalışanı işçi bulunmaktadır?

Hizmet alım sözleşmesine takılan ve bakanlıklarda taşeron firmada kalıp kadro alamayan kişi sayısı kaçtır?

Belediyelerde kaç taşeron firma çalışanı bulunmaktadır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında kaç taşeron firma çalışanı bulunmaktadır?

Kamuda tüm taşeron firma çalışanlarına kadro verilmesi düşünülmekte midir?”

CHP Milletvekili Gürer’in önergesini yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3434 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin, sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin hususların, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 127’nci maddesiyle, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24’üncü maddeleri ile düzenlendiğini anımsattı.

Bakan Bilgin, 2Anılan Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasında ortaya çıkacak tereddütlerin giderilmesi amacıyla “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hazırlanmış, 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır” hatırlatmasında bulundu.

Bakan Bilgin, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca işlemler, bu çerçevede yürütüldüğünü belirtti.

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 696 sayılı KHK yayımlanırken, kamuda tüm taşeron işçilerin sürekli çalışan kadroya alınacağı yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Gürer, bu açıklamalara rağmen halen kamuda on binlerce işçinin taşeron olarak çalıştığına değinerek, “Kamuda aynı işi yaptıkları halde biri kadrolu, diğeri taşeron firma çalışanı olduğu için maaş ve özlük hakları yönünden çok farklılık taşıyan işçiler arasında mağdur olanların haklarının verilmesi gerekiyor. Bu konuda gerçek manada bir düzenleme yapılarak, taşeron işçi sorunu mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır Karayollarında 14 bin, PTT de 17 bin işçi taşeron firmada, KIT lerde binlerce işçi taşeron firma çalışanı durumunda, hepsi kadro verilmelidir. Kamuda kiralık araç şoförleri, Hastane Bilgi işlem çalışanları, Görüntüleme Merkez çalışanları, yemekhane, sosyal tesis çalışanları, millî Park, Orman, Hava meydanları, Şeker fabrikası gibi çok farklı yerde binlerce taşeron çalışanın kadrosu derhal verilmelidir ” dedi.

Yorumlar (0)