CHP'li Gürer: “Deprem kuşağındaki ülkemizde yapı üretimi tehdit altında”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, büyük bölümü aktif deprem kuşağında olan ülkemizde, imar mevzuatında yaşanan sorunları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Vekil Haberleri 03.06.2021, 12:28
CHP'li Gürer: “Deprem kuşağındaki ülkemizde yapı üretimi tehdit altında”

Gürer’in özellikle ‘Şantiye şefliği’ ile ilgili mevzuatta yaşanan sorunlara ilişkin önergesine yanıt veren Bakan Murat Kurum, 2019 yılında hazırlanan “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” ile önceki yıllarda yaşanan sorunların önemli ölçüde çözüme kavuşturulduğunu belirtti. 

 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, ülkemizde güvenli yapı üretiminin tehdit altında olduğunu, şantiye şefliği hakkındaki yönetmelikte yer alan eksikliklerin, güvenli yapı üretimindeki en önemli sorunların başında geldiğini ifade etti. 

 

Gürer, şu sorularına da yanıt istedi: 

“İstisnai durumlar dışında, her şantiye şefinin sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmesi için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?

Şantiye şefliğinin görev tanımı için yapım işinin; konusunun, niteliğinin, büyüklüğünün, ilgili imalatların oranının dikkate alınması ve keyfi uygulamaların sonlandırılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemeler yapılması düşünülmekte midir?

Şantiye şefliği sürekli eğitime ve mesleki tecrübeye gereksinim duyan bir görevdir. Bu görevi yerine getirecek kişilerin ilgili meslek odalarınca verilen eğitimlere katılıp belgelendirilmelerinin zorunlu olması düşünülmekte midir?

Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak şantiye şefliği üstlenilmesinin önüne geçilmesi için şantiye şeflerinden Oda Kayıt Belgesi istenmesine yönelik bir çalışmanız var mıdır?

Şantiye şeflerinin TMMOB tarafından belirlenen mühendislik asgari ücretinin altında çalıştırılmaması, hak ve ücretlerinin yasal güvenceye alınması için bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir?”

 

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Murat Kurum, 2019 yılında yayımlanarak yürürlüğe giren "Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik"le mesleki ihtisaslarına göre bazı unvanlara şantiye şefliği yapabilme hakla tanındığını belirterek, “Bunların aynı anda üstlenebilecekleri "iş sayısı" ve toplam "yapı alanı" bakımından, şantiye şeflerinin ilgili mevzuat uyarınca ödev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesine imkan tanıyacak ölçüde kısıtlamalar getirilmiştir” dedi. 

 

Şantiye şefleri ile ilgili uygulamaların takip ve kontrolü, yapı ruhsatı düzenleyen ilgili idarelerin sorumluluğunda bulunduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, şantiye şeflerinin kayıt ve iş takiplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için Bakanlıklarınca Şantiye Şefi Bilişim Sistemi (e-şantiye şefi) yazılımının devreye alındığını belirtti. 

Bakan Kurum, “Söz konusu yazılım ilgili idarelerin yapı ruhsatı verilmesi amacıyla kullandıkları ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce işletilen "Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi" ile web servis aracılığıyla entegre çalışmaktadır. Buna göre ilgili idarelerin düzenlemiş oldukları yapı ruhsatlarında bildirilen şantiye şeflerinin iş miktarı takipleri "e-şantiye şefi" servisi üzerinden otomatik olarak yapılmakta, gerçeğe aykırı uygulamalar engellenmektedir” dedi. 

Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, “Topraklarının yüzde 93'ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'de, yapıların güvenliği ve deprem nedeniyle oluşacak zararların en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ertelenemez bir aciliyet arz etmektedir” diye konuştu.

Yorumlar (0)