CHP'li Emine Gülizar EMECAN:Ülkemize plastik atık ithalatı hangi ülkelerden yapılmaktadır?

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar EMECAN; Ülkemizde yapılan plastik atık ithalatına dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı bir soru önergesi verdi.

CHP'li Emine Gülizar EMECAN:Ülkemize plastik atık ithalatı hangi ülkelerden yapılmaktadır?

Emecan, Dünya’nın Pandemi ile yoğun bir mücadele verdiği ve virüsün yayılımını önleme çabaları gösterdiği bir dönemde plastik atık ithalatının risklerine dikkat çekti.

 

            İthal edilen plastik atıkların içerisinde tıbbi atık olup olmadığına dair herhangi bir tespit yapılıyor mu sorusunu yönelten Emecan; pandemi sürecinde bu atıkların virüs taşıyıp taşımadığı yönünde Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alındı mı diye sordu.

 

            Emecan, ülkemize yapılan plastik atık ithalatının ne kadar olduğunu, bu atıkların ne kadarının geri dönüştürülebildiğini ve özellikle salgın döneminde halk sağlığı açısından bu ithalatın durdurulup, durdurulmayacağının açıklanmasını istedi.

CHP'li Emine Gülizar EMECAN'ın önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince Çevre ve Şehircilik BakanıSayın Murat KURUMtarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Emine Gülizar EMECAN

                                                                                                    İstanbul Milletvekili

Dünya Pandemi ile mücadele ederken birçok ülke virüsün ülkelerindeki yayılımını durdurma ve özellikle diğer ülkelerden gelebilecek tehlikelere karşı da her türlü sıkı önlemleri alma yoluna gitmektedir. Bu önlemler kapsamında ülkeler ihracat ve ithalat ürünlerinde bile belli kısıtlamalara gitme yolunu seçmektedir.

Bütün bu gerçekler ortada iken ülkemizin hala plastik çöp ithalatına devam ettiği yönünde ciddi şikayetler gelmektedir. İthal edilen plastik çöplerde tıbbi atıklar olabileceği ve bunların da ülkemize virüs taşıma riski değerlendirmeleri yapılırken bu ithalatın acilen durdurulması gerekmektedir.

Ayrıca Bakanlığınıza bu konuda sorulan soruları da yanıtsız bıraktığınız daha önceki yazılı soru önergelerimize vermediğiniz yanıtlardan anlaşılmaktadır.

Birçok ülke plastik ithalatına kısıtlama getirirken,pandemi döneminde bile ülkemizin bu ithalatı devam ettirmesi halkımızın sağlığının tehlikeye atılması açısından anlaşır değildir.

Sorular:

  1. Ülkemizin plastik atık ithalatında son durum nedir?
  2. Ülkemize plastik atık ithalatı hangi ülkelerden yapılmaktadır?
  3. Pandemi döneminde bu ithalat yapılmaya devam edilmiş midir?
  4. Aylık bazda değerlendirildiğinde ortalama kaç ton plastik ithalatı yapılmaktadır?
  5. İthal edilen plastiklerin geri dönüştürülme oranları yüzde kaçtır?
  6. İthal edilen plastik atıklar en çok hangi illerimize gelmektedir?
  7. İthal edilen plastik atıklar içerisinde tıbbi atık olup olmadığının tespiti yapılmakta mıdır?
  8. Bu plastiklerin virüs taşıma riski olup olmadığı konusunda Sağlık Bakanlığından görüş alınmış mıdır?
  9. Ülkemiz insanlarının sağlığını korumak adına Plastik atık ithalatını sonlandırmak gibi bir çalışmanız var mıdır?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER