CHP'li Bayraktutan:Bunun adı sel felaketi değil, rant felaketidir

CHP'li Uğur Bayraktutan, Artvin ili ve ilçelerinde 2002-2019 yılları arasında kaç adet ağaç kesilmiştir? sorusunu yöneltti

banner154
CHP'li Bayraktutan:Bunun adı sel felaketi değil, rant felaketidir

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin ili ve ilçelerinde; bütün bilimsel ve hukuksal itirazlara rağmen Hidroelektrik santralleri (HES) ve barajların yapımı, maden ve taş ocaklarının temel koşullarını sağlayıp, ulaşım yollarını düzenlemek ve mevcut iktidar eliyle rant uğruna yeşil alanların imara açılması suretiyle bir doğa katliamı yapıldığı bürokratlar, bilim insanları, hukukçular, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler ile bölge halkı tarafından yıllardır dile getirilmektedir. Bunca insanın sesini duymanız için  daha kaç vatandaşımız canından, malından olmak zorunda? Bunun adı SEL FELAKETİ DEĞİL; RANT FELAKETİ'dir.

                                                                                 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu; Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96. ve 99. maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 11.10.2019

        

                                                                                                                                                                  Av. Uğur BAYRAKTUTAN

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Artvin Milletvekili

  

           Artvin ili ve ilçelerinde; bütün bilimsel ve hukuksal itirazlara rağmen Hidroelektrik santralleri (HES) ve barajların yapımı, maden ve taş ocaklarının temel koşullarını sağlayıp, ulaşım yollarını düzenlemek ve mevcut iktidar eliyle rant uğruna yeşil alanların imara açılması suretiyle bir doğa katliamı yapıldığı bürokratlar, bilim insanları, hukukçular, sivil toplum örgütleri, vakıf ve dernekler ile bölge halkı tarafından yıllardır dile getirilmektedir.

         Artvin ili genelinde özellikle Borçka ilçesinde  son on yılda yıllara göre ağaç kesimi dikili veya metreküp cinsinden artmış ve buna kaçak kesimlerde eklenerek sel felaketlerinin alt yapısı hazırlanmıştır

          2014 yılında Artvin Cerattepe’de Maden arama faaliyetleri sırasında kesilecek ağaç miktarını AKP hükümeti ve ilgili holding "3 bin 500 ağaç kesilecek" şeklinde beyan etmişler ancak; 2014/747 Karar No’lu İdare Mahkemesi tutanaklarında projeyle ilgili “Proje sahasının tamamı, mülkiyeti devlete ait, verimli orman alanı içinde kalmaktadır. Projenin uygulanmasında kesilecek orman ağacı sayısı 50 bin 300 adet olarak belirtilmiştir.” ifadeleri yer almıştır.

         Yine aynı dönemde hükümet yetkilileri iktidarları süresince kesilen ağaçların yerine günde 822 bin sayısına karşılık gelen 3 milyar adet fidan diktiklerini ifade etmiş, ancak yer ve tarih belirtilmesi yönündeki önergelerimizi cevapsız bırakmışlardır.

          Yaşam alanlarında yapılan Orman katliamları hususunda sağlıklı ve doğru bilgi edinme bölge halkının en doğal hakkı olmasına rağmen; tutarsız ve bilimden uzak açıklamalar bölge halkının mağduriyetlerini bir kat daha arttırmaktadır.

               Bu Bağlamda;

  1. Artvin ili ve ilçelerinde 2002-2019 yılları arasında kaç adet ağaç kesilmiştir?

  1. Türkiye genelinde 2002-2019 yılları arasında madencilik faaliyeti kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından kaç ağaç kesimi yapılmıştır?”

  1. Bu ağaçların türü ve yaşları nedir? Yıllar itibariyle listeler misiniz?

  1. Bu ağaçların kesimi esnasında ÇED raporlarının göz ardı edildiği iddiaları doğru mudur?

  1. Bu iddialar ışığında ilgililerce Bakanlığınıza bağlı kişi ve kurumlar aleyhinde açılmış kaç adet dava mevcuttur? Gerekçeleri nelerdir? Sonuçlarında sorumlular hakkında idari bir işlem uygulanmış mıdır?

  1. Değişik tür ve adetlerde kesilen ağaçlar hangi gerekçelerle kesilmiştir? HES, maden, baraj, taş ocağı ve imar izinleri için Kaç hektar yeşil alan ağaçsız bırakılmıştır? Bu alanlar kaç adet bitki ve hayvan türünün yaşam alanıdır?

  1. Artvin ili ve ilçelerinde son 10 yılda kaçak ve/veya izinsiz kaç ağaç kesilmiştir? Bu kesimleri yapanlara ne ceza verilmiştir?

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER