banner572

"ARTAN MADDE BAĞIMLILIĞI SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE!"

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu; madde bağımlılığı sorununun artması ve alınabilecek önlemlere ilişkin TBMM Genel Kurulu’na araştırma önergesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Vekil Haberleri 12.04.2022, 09:39
"ARTAN MADDE BAĞIMLILIĞI SORUNU MECLİS GÜNDEMİNDE!"

“Madde bağımlılığı, dünyada ve Türkiye’de özellikleri gençleri olumsuz yönde etkileyen ciddi bir sağlık tehdididir. Madde bağımlılığının, özellikle gençlik üzerindeki yıkıcı etkilerine ve son yıllarda madde kullanımı oranlarının artışına bakıldığında bu konu ile ilgili kapsamlı ve toplumsal bir mücadelenin verilmesi ve bu konuda yürütülmekte olan politikaların gözden geçirilmesi gerektiği açıkça ortadadır.” Açıklamasında bulunan Purçu, Türkiye’de artan madde bağımlılığı sorununun ulaştığı boyutlara ilişkin önemli verileri paylaştı:

“Türkiye’de, aileleriyle birlikte yaklaşık 4 milyon kişi madde bağımlılığı ile mücadele etmektedir. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UYUŞTURUCU OFİSİ’nin 2021 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre Türkiye; en fazla kokainin ele geçirildiği ilk ülke, en çok eroinin ele geçirildiği üç ülkeden biri konumundadır. Rapora göre; Türkiye’de 2019 yılında 347 kişi madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 2010 yılından bu yana, uyuşturucu madde kullanımı dünyada %22 artmıştır.”

Yapılan saha araştırmalarında, Türkiye’de madde bağımlılığına en çok neden olan faktörlerin; işsizlik, yoksulluk ve bunlar gibi ekonomik sorunların kişi üzerinde yarattığı travmalar, eğitim oranlarının düşüklüğü olduğunu söyleyen CHP’li Özcan Purçu, “Son yıllarda ülkemizde artan ekonomik kriz, özellikle Roman mahalleleri gibi yoksul yerleşim yerlerinde gençlerin madde kullanımının artmasına neden olmuştur. Bu kesimler, madde bağımlılığı bakımından risk altında bulunmaktadır. Risk altındaki bu bölgelerde uyuşturucu madde kullanma yaşının 9 yaşa kadar düştüğü tespit edilmiştir.” dedi.

Anayasa’nın 58. Maddesi gereği devletin, gençleri zararlı alışkanlıklardan ve cehaletten korumakla yükümlü olduğunu hatırlatan Purçu, özellikle gençlerin madde kullanımının önlenmesi, uyuşturucu maddelere erişimin daha sıkı denetimi ve madde kullanımının bireyler üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçların önüne geçilmesi, madde bağımlılığıyla etkin mücadeleye yönelik politika ve kalıcı çözümlerin belirlenmesi ve madde bağımlılığının nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla araştırma önergesi verdiğini belirtti.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada da bu konuya değinen CHP’nin Roman Milletvekili Purçu, İzmir’de AMATEM’lerin sayı ve kapasitelerinin yetersiz olduğunu, AKP hükümetinin madde bağımlılığı ile mücadelede sorumluluklarını yerine getirmediğini vurgulamıştı.

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun, soru önergesinde ise 3 bakanlığa yönelttiği sorular şu şekildedir:

Bakanlığınız tarafından, madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında yürütülmekte olan güncel çalışmalar nelerdir?
 

2016-2018 yılları arasında, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yapılan çalışmalar nelerdir? Bu kapsamda hazırlanan bir rapor bulunmakta mıdır?
 

Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, son 3 yıl içerisinde bakanlığınız tarafından yapılan araştırmalar ve sonuçları nelerdir?
 

Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, son 3 yıl içerisinde bakanlığınız tarafından yapılan sosyal uyum süreçlerini yönetme çalışmaları nelerdir?
 

Madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında, son 3 yıl içerisinde bakanlığınız tarafından ya da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği halinde yapılan, bireylere ve ailelere yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları nelerdir?
 

2017 yılında yapılan “Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması”nın 2022/2023 yılında yenisinin yapılması bakanlığınızın gündeminde midir?
 

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın 12.04.2018 tarihli “Bakanlığın Madde Bağımlılığıyla Mücadele Alanında Yaptığı Çalışmaları Hakkında Sunumu”nda bahsedilen; ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) ile uyuşturucu kullanımı hususunda etkin mücadele ve yerinde tespit yapma bakımından önemli olan, “sosyal risk haritası” çıkarılabilmiş midir? Sonuçları nelerdir? Bu sonuçlar ne sıklıkla yayınlanacaktır?
 

2018 yılı içerisinde AMATEM bulunan 40 ilde açılması öngörülen Sosyal Uyum Merkezlerine ilişkin bu hedef gerçekleştirilebilmiş midir?
 

Türkiye genelinde, güncel olarak kaç adet Sosyal Uyum Merkezi bulunmaktadır? Bu merkezlerin illere göre dağılımı nedir? Her ildeki merkeze göre ayrı ayrı belirtilmek üzere, kapasiteleri nedir?
 

Türkiye genelinde, güncel olarak kaç adet ÇODEM bulunmaktadır? Bu merkezlerin illere göre dağılımı nedir? Her ildeki merkeze göre ayrı ayrı belirtilmek üzere, kapasiteleri nedir?
 

İzmir’de “Ayakta Erişkin Madde Bağımlılığı Merkezi” bulunmamasının gerekçesi nedir?
İzmir’de bulunan iki adet AMATEM’in yatak kapasitesi nedir? Güncel olarak, bu iki merkezde kaç personel istihdam edilmektedir? Söz konusu personel sayısının meslek gruplarına göre dağılımı nedir?
 

İzmir’de bulunan bir adet Yataklı ÇEMATEM’in yatak kapasitesi nedir?
 

İzmir’de 2022-2023 yılları arasındaki 1 yıllık süre içerisinde, ÇEMATEM açılması planlanmakta mıdır?
 

İzmir’de 2022-2023 yılları arasındaki 1 yıllık süre içerisinde, AMATEM açılması planlanmakta mıdır?
 

İzmir’de 2022-2023 yılları arasındaki 1 yıllık süre içerisinde, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Bağımlılık Danışma Merkezi açılması planlanmakta mıdır?
 

Son üç yıl içerisinde, her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere, İzmir’de bulunan iki AMATEM’de tedavi gören kişi sayısı nedir?
 

Son üç yıl içerisinde, her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere, İzmir’de bulunan ÇEMATEM’de tedavi gören kişi sayısı nedir?
 

2019-2022 yılları arasında, İzmir ilindeki 3 merkeze göre ayrı ayrı belirtilmek üzere; ÇEMATEM ve AMATEM’lerde tedavisini tamamladıktan bir süre sonra tekrar kaydı yapılan kaç kişi olmuştur?
 

İzmir’de madde bağımlılığı oranının yüksek olmasının sebepleri bakanlığınız tarafından araştırılmış mıdır? Elde edilen bulgular nelerdir?
 

İzmir ilinde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen kaç kişi vardır? Bu kişilerin eğitim durumu, yaş ve cinsiyet dağılımı nedir? İzmir’in ilçelerine göre dağılımı nedir?
 

İzmir ilinde son 5 yıl içerisinde, her yıl için ayrı ayrı belirtilmek üzere, Emniyet mensupları tarafından ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı (kg/ton cinsinden) ve türlerine göre dağılımı nedir?
 

İzmir’de son bir yıl içerisinde, TCK 188 suçlarından göz altına alınanların sayısı nedir? Söz konusu kişilerin yaş ve eğitim durumuna göre dağılımı nedir? Gözaltına alınanlardan hakkında adli işlem yapılanların sayısı nedir?
 

İzmir’de son bir yıl içerisinde, TCK 190 suçlarından göz altına alınanların sayısı nedir? Söz konusu kişilerin yaş ve eğitim dağılımı nedir? Gözaltına alınanlardan hakkında adli işlem yapılanların sayısı nedir?
 

İzmir’de son bir yıl içerisinde, TCK 191 suçlarından göz altına alınanların sayısı nedir? Söz konusu kişilerin yaş ve eğitim dağılımı nedir? Gözaltına alınanlardan hakkında adli işlem yapılanların sayısı nedir?
 

İzmir ilinde faaliyet gösteren okullarda madde bağımlılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalar nelerdir? Varsa planlanan çalışmalar nelerdir?
 

İzmir ilinde, madde bağımlılığı ve uyuşturucu satıcılığı gibi suçların yaygın olduğu mahalle ve ilçeler tespit edilmiş midir? Edilmiş ise bu bölgelere yönelik olarak, madde bağımlılığı ve bağlantılı suçları önlemek amacıyla yapılması planlanan çalışmalar nelerdir?
 

Bakanlığınız tarafından, uyuşturucu maddelerin Türkiye’ye girişlerinin engellenmesine yönelik olarak, yapılan denetim çalışmaları nelerdir?

Yorumlar (0)
banner572