İYİ Partili Subaşı:“Finike’den elinizi çekin”

Subaşı, “son zamanlarda artan plan değişikliklerinin iktidarın alenen arazi yağmasına işaret ediyor” dedi. 

SİYASET 04.11.2022, 13:00
İYİ Partili Subaşı:“Finike’den elinizi çekin”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, bir yıl önce TBMM gündemine taşıdığı Finike’nin denize hâkim, en güzel yerinde,120 dönüm tek ormanlık ve doğal sit alanının, okçuluk, güreş ve benzeri sporları yapmak adına İl Spor Müdürlüğüne tahsis edilmesini eleştirip, arazinin Bilal Erdoğan’ın başkanlığını yürüttüğü malum vakfa verileceğini belirterek, “Finike’den elinizi çekim” dedi. Subaşı, “son zamanlarda artan plan değişikliklerinin iktidarın alenen arazi yağmasına işaret ediyor” dedi. 


Bir yıl kadar önce gündeme gelen konu ile ilgili olarak önce Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından cevaplandırılmak üzere bir soru önergesini verdiğini söyleyen Hasan Subaşı, “Önergeye cevap vermeyen Bakanlık, Finike ve Büyükşehir Belediyelerinin de itirazı üzerine böyle bir direniş gördükten sonra da bu plan gündemden kaldırıldı. Ama geçtiğimiz aylarda yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının planlaması olarak tekrar askıya çıktı. Finike Belediyesi geçtiğimiz ay askı süresi içinde buna itirazını yapmıştır. Gerçekten imar planı çalışmasından geri adım atılmış ama Bakanlık bunu Bakanlığa çekmek suretiyle yeniden bir imar planı yaparak burada belediye hizmet alanı, park ve rekreasyon alanı yerine 3 kat, 2 emsalli konaklama tesisi, yine güreş ve okçuluk spor alanları faaliyeti koymuş ve askıya çıkmıştır. Bakanlık bu alanın yağmalanmasına resmen altyapı hazırlamaktadır” dedi. 


Plan değişikliği baştan-aşağıya yanlış
Konu ile ilgili olarak TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında askıya çıkarılan bu yeni planının aykırılıklarını dile getiren Subaşı, planlamada ince hesaplar yapıldığını dile getirerek şunları söyledi:
“Öncelikle; Bakanlık makamınca onaylanan ve halen askıda bulunan Antalya İli, Finike İlçesi, 423-436-438 Orman Bölmeleri ve Kale Mahallesi 14 Ada 148 Parsel ve Yakın Çevresini Kapsayan Spor Tesis Amaçlı (Okçuluk, Güreş vb.)1/25.000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne (MPYY) ve Finike ilçesi imar planı bütününde öngörülen kent dokusuna aykırılıklar içermektedir.Plan değişikliğine konu bölge coğrafi olarak aynı zamanda 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli bir tepenin kuzey yamaçlarını kapsamaktadır. Yamaç kısım 3. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescillidir. Bazı bakanlıklardan görüş alınırken, yerin asıl sahibi Belediyelerle herhangi bir düzenleme ve çalışma yapılmadan değişiklik yapılmıştır.
MPYY’nin 26. Maddesinin birinci fıkrasında  ‘İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır’ Hükmü bulunmaktadır. Bakanlık makamınca onaylanan düzenleme bölgedeki teknik ve sosyal alt yapı dengesini bozmakla birlikte, plan açıklama raporunda değişikliğe ilişkin yer seçimin nasıl yapıldığı, niçin bu bölgenin tercih edildiği, bölge topografyasının, bölgesel ulaşım ağının ve diğer kentsel altyapının yapımı düşünülen yatırıma uygunluğuna ilişkin hiçbir teknik ve nesnel açıklama yoktur. Plan açıklama raporunda imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu bulunup, bulunmadığı hakkında bilgiye rastlanılmadığı gibi, arazi kullanım analizi, eşik sentezi ve sentez gibi mekânsal plan yapım sürecinin en önemli unsurları da bulunmamaktadır. Ayrıca, alan kullanım tablosu ile yapılan değişik dosyasının birbiriyle uyuşmadığı görülmektedir”


Kamu yararı yok, İtirazımız var…
Hasan Subaşı açıklamasının son bölümünde, bu plana Büyükşehir ve Finike Belediyelerinin askı süresi içinde itiraz ettiklerini hatırlatarak, “Yapılanları tümü İmar mevzuatına ve planlama ilkelerine aykırı olup, 3194 sayılı imar kanunun ilgili maddesi gereğince planlara itiraz etmekteyiz. Burada kamu yararının olduğunu söylemek safdillik olacaktır. Bu alenen arazi yağmasıdır. Kamu yararı mı, Bilal Erdoğan’ın yararı mı tartışmasızdır. Antalya ve Finike halkı adına ben de buradan bir kere daha itirazımı belirtiyorum ve bu vakfa, kim olduğu, amacının ne olduğu belli olan bu vakfa ‘Finike’den elini çek’ diyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?