26 Mart 2019, Salı

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanun teklifi

Sağlıkta şiddetin önlenmesi için kanun teklifi

AKP’nin içerisinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifte sigara satışlarına ve paketlerine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Sunulan kanun teklifi 43 maddeden oluşurken, sağlık çalışanlarına şiddetten üniversite kampüslerinde sigara satışının yasaklanmasına kadar birçok konuyu içeriyor:

“Sinema salonlarında gösterilen filmler ve reklâmlar ile tiyatro salonlarında sergilenen eserlerde ve internet ile topluma açık sosyal ortamlarda tütün ürünü kullanılması veya görüntüsünün kullanılması durumu, mevcut düzenleme kapsamında değerlendirilmediğinden, bu hususun açıklığa kavuşturulması, ayrıca sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlere ilave olarak üniversite kampüs alanları içinde bulunan işletmelerde de sigara satışının engellenmesi gerekli görülmüştür.”

“Tütün ürünleri paketleri ile nargile şişelerinin üzerine, zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarı veya mesajların konulacağı yüzde seksen beşe çıkarılmaktadır. Ayrıca Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerinin; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, paket üzerinde yer verilen uyarı mesajları, diğer zorunlu yazı, ibare, şekiller dahil olmak üzere aynı şekilde tek tip olarak tasarlanmış düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edileceği ve buna ilişkin düzenlemelerin Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılacağı öngörülmektedir.”

Ayrıntılar gelecek…

yukarı çık