24 Ocak 2019, Perşembe

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

Ramazan Ayında Öğle Yemeğini Kaldıran Çorum Sağlık Müdürlüğü, Anayasal Suç İşlemektedir

Ramazan Ayında Öğle Yemeğini Kaldıran Çorum Sağlık Müdürlüğü, Anayasal Suç İşlemektedir

Çorum Sağlık Müdürlüğü, Ramazan ayında tüm çalışanlarına yemek servis hizmetini kaldırarak Anayasa’nın 24. maddesi ile güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğünü açıkça ihlal etmektedir. Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ile 24. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın Anayasa’nın açık hükümlerini ihlal ettiği görülmektedir.

657 sayılı Kanun’un 10. Maddesi ile amir konumundaki kişilerin keyfi ve hukuka aykırı işlem tesis edemeyeceklerini memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranması gerektiği düzenlenmiştir. Yazıda imzası bulunan Çorum İl Sağlık Müdürü, 657 sayılı yasaya da aykırı işlem yapmaktadır.

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Sobacı’ya soruyoruz:

1-) Hiç kimse Anayasal güvence altına alınmış olan dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağına göre, yemekhaneden istifade edecek personel sayısının az olması ne demektir?

2-) Yeterli sayı nedir? Bu sayıyı kim ve nasıl tespit etmiştir?

3-) Ramazan ayı boyunca yemekhaneden istifade etmek isteyen kamu görevlilerinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı kapsamındaki haklarını kullandırmama yetkisi kimden alınmıştır?

4-) Yemekhane Yönetim Kurulu kimlerden oluşmaktadır? Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine aykırı karar alma hak ve yetkisinin kimden ve nasıl almıştır?

5-) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin 3. Maddesi gereğince öğle yemeği “verilir” şeklindeki emredici düzenleme Müdürlükçe neden görmezden gelinmiştir? Ramazan ayı boyunca oruç tutmak istemeyen ya da tutamayacak durumda olan kamu görevlileri için herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı’nın yazısı Anayasal hakları ihlal etmekle birlikte “Nefret ve ayırımcılık”  suçlarını düzenleyen TCK 122/1-b fıkrası kapsamında da suç teşkil etmektedir.

Genel Sağlık-İş olarak hemen her mecrada din ve inançlarımız üzerinden oynanan oyunların ve hukuka aykırı hareketlerin çok sakıncalı olduğunu belirttik. Birlikte omuz omuza çalışan sağlık emekçilerini ayrıştıran ötekileştiren bu türden davranışlar kabul edilemez. Sağlık Bakanlığı yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısıyla ilgili hukuki girişimlerimiz başlamıştır. Söz konusu yazıyla özveri ile çalışan sağlık emekçilerinin Anayasal güvence altına alınan haklarını ihlal edenler hakkındaki mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir.

 

Zekiye Bacaksız

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı

BAYRAKLI
yukarı çık