2020 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri Belirlendi!

banner458

Türkiye; Dünya’da gazeteciliğin en zor şartlarda yapıldığı ülkelerden biridir. Bu belirleme, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki çeşitli araştırmalarla da ortaya konmaktadır. Bir yandan en fazla gazetecinin cezaevinde olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda, diğer taraftan basın özgürlüğü listesinde 180 ülke arasında 154’üncü sırada yer alan bir ülkede gazetecilik, tahmin edileceği gibi mayınlı tarlada yürümekten farksızdır.

banner459
MEDYA 19.04.2021, 10:14
2020 Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri Belirlendi!

Karşı karşıya kalınan baskı ve tehditlerden kaynaklı da gelinen aşamada ne basın-yayın organları ne de gazeteciler, ‘habercilik’ tanımıyla sınırlı bir faaliyet yürütmektedir. Evrensel düzeydeki haklar, ulusal düzeyde yasalardaki özgürlükler ile emek mücadelesinin mihenk taşı olmuştur basın kuruluşları ve basın emekçileri.

Gazeteciliğin, gazetecinin sorumluluğu ve bu sorumluluğu üstlenme iradesi, bu yüzden de çok ağırdır. Taşıması o kadar zordur ki bu gün basının küçük bir kısmı dışında neredeyse tamamı iktidar güdümündedir. Öyle bir haldir ki yarın çıkacak manşetleri bizzat iktidar temsilcileri bir gün önceden duyurmaktadır. Ancak bu da yeterli görülmemekte, basın kartları aracılığıyla ‘memur gazeteci’ yaratılması hedeflenmektedir.

Tüm bunlara karşın isimlerini buradan tek tek saymak imkânı bulamayacağımız meslektaşımız, ne halkın doğruları öğrenme hakkından ne de gazetecilik etik değerlerinden tek adım geri atmadan sorumluluklarını yerine getirmekte. Her yıl olduğu gibi 2020 yılında da kendilerine, hem mesleğimizi hem de özgürlüklerimizi korudukları için Derneğimizin Yılın Başarılı Gazetecileri ödülleri aracılığıyla teşekkür ediyoruz.

Ödüller; 2020 yıl içinde yayınlanan ve başvuru yoluyla iletilen haber ve eserlerin yanı sıra değerlendirme kurulu üyelerinin önerileri esas alınarak belirlendi. Gazete, televizyon, radyo ve internette yayınlanan haberler ile inceleme ve araştırma içerikli yıl içinde yayınlanan kitaplar da değerlendirilerek ödüle layık görüldü.

Bu çerçevede 16 eser kapsamında 22 basın emekçisine ödül verildi. Geçen yılın öncelikli gündemi olan Covid-19 salgınına ilişkin haberler, ödül alan eserler arasında ağırlıklı yer buldu. 2020 yılının diğer ana gündemleri olan mülteciler ile deprem konusundaki haberler de ödüle layık görülen eserlerden oldu.

AKP iktidarı döneminde tarikat ve cemaatlere sağlanan olanakları titizlikle araştırarak ortaya koyan Murat Ağırel’in ‘Sarmal’ isimli kitabı ‘Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’nü alırken, ‘FETÖ Borsası’nı konu edinen haberleriyle Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar da ‘Yılın Haber Ödülü’ne layık görüldü.

Geçen yıl kadınlar, mücadelelerinin simge gününde (8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü) de şiddete maruz kalmıştı; üstelik ‘resmi şiddete’ ve bu şiddetin görüntüleri ‘İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü’nü alırken, Van’da iki köylünün güvenlik güçleri tarafından helikopterden atıldığı iddiasını gündeme getirdiği için üç gazeteciyle birlikte 6 ay cezaevinde tutulan meslektaşımız Cemil Uğur da ödül alan isimlerden oldu.

Ödüllerimizin birinin isminde bu yıl kalıcı değişikliğe gittik. Geçen yıl kaybettiğimiz değerli meslek büyüğümüz, Derneğimizin üyesi ve Derneği’mizde, basına ilişkin tarih çalışmalarıyla ayrı bir yere sahip Orhan Koloğlu’nun ismini, ‘İnceleme-Araştırma Ödülü’müze vererek, anısını ve emeklerini yaşatacağız. ‘Orhan Koloğlu İnceleme-Araştırma Ödülü’ adıyla ilk kez verilecek bu ödülümüzü alan isim ise Türkiye basın camiasında ayrı bir yere sahip meslek duayenimiz Hıfzı Topuz. 90 yaşına girdiği geçen yıl, yine kalıcı ve kaynak nitelikli bir eseri bizlere armağan eden Hıfzı Topuz’a ve kitabı beraber yazdığı Recep Yaşar’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Bilindiği üzere ödüllerimiz kapsamında her yıl ‘Dayanışma’ adı altında bir de örgütlü mücadele çağrımız oluyor. Bu yıl ‘Dayanışma Ödülü’müzü, başta siyasetçiler olmak üzere birçok kesimin inandırıcılığını yitirdiği Covid-19 salgı sürecinde hayatta kalmamızı sağlamak için hayatlarını ortaya koyan sağlıkçılara veriyoruz. Bu kapsamda, Covid-19 salgını ile mücadelenin de simge örgütü olan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’ne, tüm sağlıkçılara ithafen bu ödülü vermekten büyük onur duyuyoruz.

Hak ve özgürlüklerimizin teminatı olan mesleğimize, haberleri ve çalışmalarıyla katkı sunanları bu vesileyle bir kez daha selamlıyor, ödül alan tüm meslektaşlarımızı kutluyoruz.

Yorumlar (0)