TPM Mühendislik İşletme Performansınızı Yükseltecek Çözümler Sunuyor

Günümüzde birçok farklı endüstri için en popüler seçimlerden biri olan asit pompası pek çok endüstriyel üretim sürecinde kullanılmaktadır.

İçerik 21.06.2022, 17:06 21.06.2022, 18:21
TPM Mühendislik İşletme Performansınızı Yükseltecek Çözümler Sunuyor

Günümüzde birçok farklı endüstri için en popüler seçimlerden biri olan asit pompası pek çok endüstriyel üretim sürecinde kullanılmaktadır. TPM Mühendislik sektörünün lider ismi olarak asit pompası gibi sızdırmazlık elemanları çözümleriyle de her tür işletmenin süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve optimum fayda sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Eğer siz de asit pompası, sızdırmazlık elemanları, manyetik pompa, sızdırmazlık contaları, püskürtme sistemleri gibi konularda etkili çözümler arıyorsanız TPM Mühendislik ile iletişime geçebilirsiniz.

Çeşitli endüstrilerde pompalar, likit formda bulunan akışkanların herhangi bir yerden bir başka yere taşınmasını sağlama amacıyla kullanılır. Otomotivden iklimlendirmeye, tarımdan mekanik tesisatlara, tıptan petrol ve doğalgaz endüstrisine kadar son derece geniş bir kullanım alanı olduğu açık bir gerçektir. Pompalar hemen hemen her teknik uygulamada kulanım ihtiyacı bulunan ürünlerdir. Ayrıca kullanım alanına ve amacına uygun olarak, farklı çalışma prensiplerinde pompa üretimi yapılması imkanı vardır. Genellikle dişli, pistonlu veya rotorlu olan pompaların farklı kapasite seviyelerinde olmaları sisteme ilettikleri sıvı miktarının ve ilgili sıvının ne kadar basınçlandırıldığının değişmesini sağlar. Bunlara ek olarak sıvının cinsine ve sahip olduğu özelliklere göre de sınıflandırma yapılabilir. Bu kapsamda asit, yağ, su, solvent ve ilaç gibi farklı sıvı türlerinin kullanımına uygun özellikte ve farklı tasarımlarda pompa üretimi yapılması mümkündür. Eğer kullanılacak diğer bir deyişle taşınacak olan sıvı asit ya da türeviyse asit pompası kullanılması tercih edilir.

Asit Pompası Nedir? Ne İşe Yarar?

Asit pompası en basit şekliyle asidik özellikler taşıyan sıvıların herhangi bir yerden bir başka yere taşınması, aktarılması veya sirküle edilmesi amacıyla kullanılan ve özel olarak üretilen bir pompa türü olarak tanımlanabilir. Asit pompalarını diğer pompa türlerinden ayıran özelliklerin başında mekanik tasarımının da malzeme seçiminin de kullanılacak olan aside özel olarak seçilmesi ve bu doğrultuda konforlu bir kullanım imkanı vermesidir. Genel olarak asitler aşındırıcı bir etki yaratırlar. Bu nedenle kullanılan pompalarda asidin temas ettiği bölgelerde kullanılan malzemeler aside dirençli olmak zorundadır.

Asit pompası seçiminin söz konusu olduğu durumlarda pompanın üretiminde kullanılan malzemenin özellikleri ön plana çıkmaktadır. Asit pompasının gövde, fan, yatak, şaft ve sızdırmazlık elemanları olarak ayrı ayrı incelenmesi doğru bir adımdır. Asit pompalarının gövde ve fan kısımlarında çoğunlukla polipropilen (PP) ve polivinilidenflorit (PVDF) malzeme kullanımı tercih edilir. Sıvıyla temas eden yüzeylerde ise O-Ring elemanı için Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) ya da Viton malzeme kullanımına sıklıkla rastlanır. Pompa şaftlarında ise genellikle alüminyum oksit kullanımı söz konusudur. Tüm bunlara ek olarak asit pompası modellerindeki yataklarda genellikle teflon yani PTFE malzeme kullanımı tercih edilir.

Asit Pompasının Kullanım Alanları Nelerdir?

Kendi içlerinde asit pompalarının farklı çalışma prensiplerine sahip modelleri vardır ve bunların tümü farklı kategoriler altında toplanır. Hemen hemen tamamının gövde üretiminde termoplastik malzeme kullanılan pompalar manyetik kaplinli ya da salmastralı olarak çalışabilen ürünler olma özelliğine sahiptir. Buna ek olarak daldırma tip pompa ürünleri de bulunmaktadır. Salmastralı modellerde ek olarak sızdırmazlık elemanları kullanımına ihtiyaç duyulur. Manyetik kaplinli pompalarda sızıntı riski daha düşük olmakla birlikte salmastralı modeller karşısında iyi bir alternatif ürün olarak kabul edilirler.

Asit pompasının başlıca kullanım alanları arasında tehlikeli sınıfa dahil olan ve agresif yani aşındırıcı etkisi olan sıvıları saymak mümkündür. Bu tür sıvıların kullanıldığı kimyasal proseslerin tümünde asit pompası kullanımına gerek duyulabilmektedir.

Özellikle NaOH; sodyum hidroksit ya da kostik olmak üzere asidik ve bazik özelliği olan sıvılar, tuzlu su/deniz suyu, ilaç yapımında kullanılan hammaddeler, her tür kimyasal ve solvent, korozif etkiye neden olabilen her tür sıvı, kimyasal sıvı taşıyan tankerlerle arıtma tesislerindeki sıvıların transferi, filtrasyonu ya da sirkülasyonu asit pompalarının sıklıkla kullanıldığı alanlar olarak ifade edilebilir.

Plastik asit pompaları su arıtma ve havuz sistemlerine ek olarak birçok farklı endüstri alanında su ve diğer sıvıların taşıma ve dozajlama işlemlerinde plastik asit pompalarından yararlanılır. Sıvıların bir yerden bir başka yere naklinde kullanılan asit pompaları sayesinde hem saf hem çözelti olarak birçok akışkanın sağlanması mümkündür.

Asit pompalarının kullanım amaçları, taşınmak istenen maddenin türü ve taşıma gücü gibi unsurlara göre farklılık gösteren birçok farklı türü bulunur. Bunlardan biri olan asit pompalarından asit ya da asit çözeltisi gibi likit maddelerin taşınmak istediği durumlarda yararlanılabilir. Farklı kullanım alanlarına uyumluluğu ile dikkat çeken asit pompası türlerinden biri olan plastik asit pompaları sıklıkla kullanılır. Asit özelliği taşıyan herhangi bir sıvının bulunduğu ortamdan bir başka ortama taşınması veya bir hat içerisinde sirkülasyon halinde hareket etmesinin istendiği durumlarda plastik asit pompası modelleri sıklıkla karşımıza çıkar. Asit pompalarının her türü asit özelliği taşıyan maddelere karşı dayanıklılığıyla bilinen malzemelerden üretilir. Bu sayede aşındırıcı özelliğe sahip maddelerin taşınması noktasında ihtiyaç duyulan dayanıklılığı sergileyebilirler.

Yorumlar (0)