Mirasbırakanın Ölümü ve Mirasçılık Belgesinin Alınması

Ülkemizdeki mevcut ve güncel hukuk kurallarına göre bir vatandaşın ölümü ile birlikte, onun mirasçıları miras malları üzerinde mülkiyet hakkına elbirliği mülkiyeti dâhilinde sahip olmaktadır. Mirasçılar arasındaki bu ortaklığa miras ortaklığı denilmektedir. Ölen kişi de “muris” ya da “mirasbırakan” olarak adlandırılır.

İçerik 09.06.2022, 15:57
Mirasbırakanın Ölümü ve Mirasçılık Belgesinin Alınması

Mirasçıların, miras mallarını üzerlerine alabilmeleri için yapmaları gereken birçok işlem vardır. Örneğin öncelikle veraset ilamı ya da diğer adıyla mirasçılık belgesi alınması gerekir. Mirasçılık belgesinin alınması ile birlikte murisin mirası üzerinde kimlerin hangi oranda hak sahibi olduğu hususu resmiyet kazanacaktır. Sonrasında mirasçılık belgesi ile birlikte mirasçı olduğunu ispat eden kimseler, mirasçı sıfatıyla resmi işlemleri yapabilir, miras hukukuna dair davaları açıp 3. Kişilere ve diğer mirasçılara karşı hak iddia edebilir, veraset ve intikal vergilerini ödeyebilir ve miras haklarının kendileri üzerine intikalini sağlayabilirler.

Mirasçılık belgesi, noter kanalıyla veya Sulh Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla alınabilmektedir. Uygulamada kimi zaman, özellikle yurtdışında bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan kimselerin veraset ilamı talepleri, noterler tarafından reddedilmektedir. Bu durumda mutlaka Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde mirasçılık belgesi istemli davanın açılması gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki miras yoluyla hak kazanan kişilerin veraset ve intikal vergi beyannamelerini vererek gerekli vergi ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında mirasçılar, elbirliği mülkiyeti ve paylı mülkiyet sebebiyle gelecekte sorun yaşamamak adına miras paylaşımını kendi aralarında ve kendi özgür iradeleri ile gerçekleştirebilirler. Bu amacı sağlamak uğruna kendi aralarında ve bütün mirasçıların onayı ve imzası ile noter huzurunda miras taksim sözleşmesi düzenleyebilirler. Detaylı bilgi için mutlaka alanında uzman bir miras avukatı ile temasa geçilmesini ve profesyonel hukuki danışmanlık ile dava temsil desteği temin edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Mirasçılık belgesinin alınması, mirasbırakanın ölümü sonrasında cenaze işlemleri gibi acelelik gerektiren iş ve işlemlerden hemen sonra yapılmalıdır. Her ne kadar miras hakkının doğumu, mirasbırakanın ölümü ile birlikte gerçekleşse ve veraset ilamının alınması daha çok bildirici bir nitelik taşıyor olsa da, miras hukukuna yönelik hakların ileri sürülmesi ve paylaşımın yapılması için mirasçılık belgesinin alınması elzemdir. Mirasçılık belgesinin alınmasının ve paylaşımın geciktirilmesinin sebep olabileceği birçok problem söz konusudur. Örneğin mirasçılık belgesinin çok geç çıkarılması veya mirasçılık belgesi çıkarılmış olsa dahi miras paylaşımının çok geç yapılması halinde kimi zaman mirasçı olan kişilerin de vefat ettiği ve miras haklarının, onların altsoylarına geçtiği görülebilmektedir. Aslında zararsız gibi görünen bu durumun varlığı halinde miras davaları tebligat kanununda yer alan hükümler nedeniyle oldukça uzun sürebilmekte, hatta kimi zaman hiçbir suretle adresine ulaşılamayan mirasçılara tebliğ gerçekleştirilebilmesi için ilanen tebliğ yoluna gidilmekle yargılama masrafları bir hayli artabilmektedir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olmalı?