Kredi Risk Yönetiminin Avantajları

Nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kişilerin veya firmaların, önceden belirlenen koşul ve tarihte ödenmesi koşulu ile bankadan aldıkları para kredi olarak tanımlanabilmektedir.

İçerik 30.01.2023, 09:49
Kredi Risk Yönetiminin Avantajları

Nakit ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla kişilerin veya firmaların, önceden belirlenen koşul ve tarihte ödenmesi koşulu ile bankadan aldıkları para kredi olarak tanımlanabilmektedir. Tamamen yasal koşullarla gerçekleştirilen kredi işlemleri, genel olarak bankacılık hizmetleri arasında yer almaktadır. Müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını rahatlatan bu işlemler, bir başka deyişle finansal çözüm niteliği taşımaktadır. Kişilerin ihtiyaç duyduğu parayı taahhüt karşılığında veren bankalar, bu hizmeti yılın her dönemi vermektedir. Bu kapsamda da kredi işlemleri, bankacılık sektörünün olmazsa olmazlarından biri konumunda yer almaktadır.

Kredi riski olarak ifade edilen kavram ise bu hizmetten fayda sağlayan kişilerin, almış oldukları parayı veya faizi ödememe ihtimalini ele almaktadır. Bankalar kapsamında finansal hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için kredi riskli ölçümü yapılmaktadır. Bu işlemlerin mutlaka şeffaf, güvenilir ve doğru istatistiklerle ölçülmesi gerekmektedir. Kredi risk yönetimi, bütün bu işlemler doğrultusunda portföy oluşturulması ve buna benzer birçok amacın gerçekleştirilmesi konusunda önemlidir. Kredi risk yönetimi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında.

Kredi Risk Yönetimi Nedir?

Kredi risk yönetiminin iyi anlaşılabilmesi için öncelikle bu ihtiyaca neden olan veya olabilecek durumların ele alınması gerekmektedir. Bankaların kişi veya firmalara sağlamış olduğu kredi hizmetlerinde, müşterilerin önceden belirlenmiş koşullara uymayarak ödeme yapmaması risk oluşturmaktadır. En basit tabirle “Kredi riski” olarak tanımlanabilen bu durum, çeşitli istatistiklerle ön görülebilmektedir. Çekilen her kredi işlemi, kendi içerisinde geri ödenmeme veya temerrüt gibi ihtimalleri bünyesinde barındırmaktadır. Kredi riski, sadece bankaların kendi hesaplarındaki işlemlerden ibaret değildir. Menkul kıymet portföyü, taahhüt veya mevduat hesapları gibi işlemler de bu risklere neden olabilmektedir. Kredi risklerinin meydana gelme ihtimali ise beraberinde yönetim ihtiyacını doğurmaktadır. Kredi risk yönetimi işlemleri, bütün bu olumsuz ihtimallere karşı alınabilen en güvenli önlemlerden biri konumundadır.

Kredi risklerinin ölçümleri sırasında birçok farklı bileşen aktif olarak kullanılmaktadır. Bu bileşenler aşağıdaki gibidir;

· Temerrüt: Banka tarafından borçlu kabul edilen kişinin veya firmanın, krediyi alırken taahhüt ettiği kurallara uymamasını ifade etmektedir. Yükümlülüklerini 90 gün içerisinde yerine getirmeyen kişinin bulunduğu durum temerrüt olarak bilinmektedir.

· Geri Kurtarma: Kredi alan kişinin borcunu ödememesi durumunda banka tarafından el koyulabilen veya geri alınabilen tutarı ifade etmektedir.

· Rating Derece Kaymaları: Bu ifade, gözlemlenebilen değişkenlerin ve oransal risklerin tahmin edilmesi koşulları altında bağımsız rekabetçi risklerin sonucunda belirlenmektedir.

Ticari bankacılıkta kredi riskleri için birçok farklı ölçüm modeli uygulanmaktadır. Bunlardan en yaygın olarak kullanılan model ise skorlama olarak bilinmektedir. Kredi skorlama işlemi, geçmişte bankadan veya finans kuruluşlarından kredi alan kişilerin ödeme alışkanlarına göre belirlenen rakamsal değerleri ifade etmektedir. Kredi skorlama işlemi, bir sonraki nakit ihtiyaçlar için belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Kredi Risk Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Finans sektöründe etkili bir şekilde kredi portföyü oluşturmak, doğru fiyatlama yapmak, risk ve getiri dengesini sağlamak için bir yönetim ihtiyacı hissedilmektedir. Bu ihtiyaca kısaca kredi risk yönetimi adı verilmektedir. Kredi risk yönetimlerinde birbirinden farklı birçok aşama bulunmaktadır. Kısaca değinecek olursak;

· Tanımlama: Kredi risk yönetimi sürecini başlatan bu işlemde, hesaplanacak olan kredi riski genel olarak tanımlanmaktadır. Kredi hizmetlerinin bütünüyle ele alındığı bu süreç, kredi risk yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.

· Belirleme: Kredi risk tanımlaması etkili bir şekilde yapıldıktan hemen sonra finans kuruluşlarının hangi riskler ile karşı karşıya kalacağının hesaplandığı aşama “Belirleme” olarak ifade edilmektedir. Belirleme aşamasında, maruz kalınacak olan risklerin hangi ürün veya işlemden dolayı meydana geldiği tespit edilmektedir.

· Ölçme: Riskin hangi ürün veya hizmetten dolayı meydana geldiği tespit edildikten sonra ölçme işlemine geçilmektedir. Ölçüm işlemleri Basel I ve Basel II kapsamında gerçekleştirilmektedir.

· İzleme: Kredi riskleri işlem ve portföy özelinde izlenerek çeşitli veriler elde edilmektedir. İşlem bakımından ticari ve bireysel kredilere ek olarak bankalar özelinde verilen krediler de bu süreçte takip edilmektedir.

· Kontrol: Kontrol süreci, kredi risk yönetimi sürecinin son aşamasıdır. Kontrol aşamasını bağımsız bir birim üstlenmektedir. Bu kapsamda sürecin tüm aşamasında etkili olan personellerin faaliyetleri teker teker kontrol edilmektedir.

Kredi Risk Yönetimi Hangi Avantajları Sağlar?

Bankalar tarafından sunulan kredi hizmetlerinin olmazsa olmazı konumunda olan risk yönetim işlemleri, teknolojinin son ürünlerinden faydalanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte mutlaka güvenilir ve uzman kadroya sahip firmaların tercih edilmesi gerekmektedir. Kredi risk yönetimi ile birlikte müşterilerin gereksinimleri oldukça sağlıklı bir şekilde karşılanabilmektedir. Bu işlemler sonucunda riskler olabildiğince minimalize edilmekte ve ilerleyen zamanda ortaya çıkabilecek olan sorunlar ön görülerek hızlı aksiyon alınabilmektedir.

Profesyonel Kredi Risk Yönetimi Hizmeti için Tek Adres: Bilgiden Daha Fazlası

İhracattan risk yönetimine kadar sektörel çözümler sunan Bilgiden Daha Fazlası, 30 yılı aşkın tecrübesi ve uzman personelleri ile ihracat hedefinize ulaşmanız için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Rekabetin hızla arttığı iş dünyasında güvenilir ve doğru bilgiye ulaşmanız konusunda yol arkadaşınız olan ve profesyonel destek sunan Bilgiden Daha Fazlası ile risk faktörlerinin farkında olabilir, riskli hamleleri minimuma indirebilir, hızlı ve etkin çalışmalar ile ihracat hedeflerinizi belirleyebilir ve basamakları güvenli şekilde çıkabilirsiniz.

Risk yönetimi çözümleri, satış ve pazarlama çözümleri, sürdürülebilirlik ve ESG çözümleri için tek adres: Bilgiden Daha Fazlası!

Yorumlar (0)