banner646

Beylikdüzü İcra Avukatı

Beylikdüzü ofisi İcra ve İflas Hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir.

İçerik 30.01.2023, 09:30
Beylikdüzü İcra Avukatı

Beylikdüzü ofisi İcra ve İflas Hukuku ile ilgili tüm konularda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmeti vermektedir. Büromuz, deneyimli avukatlar ve icra destek personeli ile Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişilerin alacaklarının takibi ve tahsili konusunda müvekkillerine hizmet vermektedir.

Beylikdüzü İcra ve İflas Hukuku konusu ağırlıklı olarak icra takibi, haciz işlemleri, itirazın iptali davası, menfi tespit davası ve iflas veya iflas erteleme davalarını kapsamaktadır. Bu davalara İcra ve İflas Hukuku alanında sıkça rastlanmaktadır.

İcra ve İflas Kanunu'na ilişkin genel hükümler 2004 tarihli İcra ve İflas Kanunu'nda bulunmaktadır. Bu Kanun, çeşitli icra ve iflas işlemlerini, bunların zaman çerçevelerini ve izlenmesi gereken prosedürleri düzenlemektedir. Ayrıca, icra ve iflas işlemleri farklı düzenlemeler ve diğer mevzuatla düzenlenmektedir.

İcra ve İflas Hukuku, alacaklıya olan borcunu ödeyemeyen veya ödemek istemeyen borçludan alacağının kanuni olarak tahsilini sağlayan hukuk dalıdır. Alacağın elde edilmesi için alacaklının taşınır ve taşınmaz mallarına kanunen el konulur.

Beylikdüzü İcra ve İflas Hukuku Avukatı İcra ve İflas Hukuku konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır:

  • İcra takibi ve icra takibi

  • Nöbet prosedürleri

  • İtiraz halinde itiraz sürecinin iptali

  • Arama emri olmadan icra takibi nasıl yapılır?

  • Teminatsız icra takibi, takip talebi, ödeme emri, haciz, satış ve dağıtım aşamalarından oluşmaktadır.

Alacaklı, borcun varlığını ispatlayan belge ile alacaklının ikamet ettiği yerdeki icra müdürlüğüne başvurur ve takip talebinde bulunur. İcra takibi başladıktan sonra icra müdürlüğü borçluya bir ödeme emri gönderir.

Ödeme son tarihi, ödeme emrinin tebliğ edilmesinden sonraki yedi gündür. Borcun bu yedi gün içinde ödenmesi gerekir. Borcun ödenmemesi veya borca ​​itiraz edilmesi halinde bu durumun da yedi gün içinde icra müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bu yedi günlük sürenin sonunda icra dosyasındaki borç kesinleşir ve icra takibi başlatılır.

Yorumlar (0)