banner342

Yandaş yazardan hilafet yorumu: “Hilafet emperyalistlerin kölesi olur!”

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, hilafet tartışmalarına ilişkin, “İslam dünyasının köle olduğu bir süreçte kurulacak bir hilafet emperyalistlerin kölesi olur!” dedi.

Yandaş yazardan hilafet yorumu: “Hilafet emperyalistlerin kölesi olur!”

Yusuf Kaplan, “Darülislam olmayan yerde hilâfet olmaz. Darülislam, islamyurdu’dur ama sadece Müslümanların yaşadığı bir yer değildir. Darülislam, İslâm’ın kükümran olduğu yerdir ve sadece Müslümanlar için değil, İslâm’ın dışındaki dinlere, düşüncelere, felsefelere inanan insanlar için de barışın, hukukun ve adaletin söz konusu olduğu bir dünyadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, “Hilâfetin, Müslümanların ve diğer inançların müntesiplerinin coğrafya ötesi bölgesel ve küresel haklarını koruyan, teminat altına alan İslâm tarihinde iki önemli örneği var: Birincisi, Asr-ı Saadet; ikincisi de Osmanlı hilâfeti. Darülislam olmayan yerde hilâfet uygulanamaz. Tekrar ediyorum, İslâm’ın hükümran olduğu, dolayısıyla Müslümanların hür ve bağımsız oldukları, kendi hür iradeleriyle kendi kaderlerine özgürce karar verebildikleri yer İslam yurdudur ve ancak orada hilâfet hayata geçirilebilir.” görüşünü savundu.

Kaplan yazısında şunları kaydetti:

İki asırdır darülislam işgal altında; zihnen ve fiilen köle İslâm dünyası.

Emperyalistler, açık sömürgecilik döneminde olduğu gibi kendileri işgal etmiyor İslâm dünyasını. Adamları, uyduları ile uzaktan kontrol ediyor, kaynaklarını tepe tepe sömürüyorlar. Kitleleri de zihnen köleleştiriyorlar. İslâm dünyasında, dünyanın her yerinde olduğu gibi, kitlelerin zihni işgal altında; seküler Batı kültürünün gönüllü köleleriyiz bütün insanlık olarak.

İslâm dünyasının fiilen ve zihnen hür olmadığı, köle olduğu bir ortamda, hilâfet ilan edilebilir mi?

Böyle bir hilâfeti kim, hangi güç, aktör, ne adına ilan edecek? Bütün Müslümanları bağlayacak bir hilafet olacak mı bu? Olabilir mi?

İslâm dünyasının iki asırdır zihnen ve fiilen köle olduğu bir zaman diliminde ilan edilecek bir hilâfet emperyalistlerin kölesi olabilir olsa olsa.

İslâm dünyasındaki bu tür oluşumlara bakmak bunu görmek için kâfîdir: İslâm İşbirliği Teşkilatı nedir meselâ? Küresel güçlerin kölesidir, değil mi? Hilâfet girişiminin bir ön-çabası gibi düşündüğünüzde, İslâm dünyasının birliğini, dirliğini, bütünleşmesini sağlayacak kararlar alması gereken bir kurumun, hiçbir büyük işe öncülük etmemesi, edememesi, güdümlü bir oluşum olduğunun göstergesi değil midir?

Bu şartlarda kurulacak bir hilâfetin de emperyalist güçlerin güdümünün dışına çıkacağını düşünmek için ya salak ya da asalak olmak gerekiyor galiba.

Elbette ki, İslâm dünyasının birliği, Müslümanların hedefidir. Bunun için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmekle mükelleftir.

İslâm dünyasının hür ve bağımsız olmadığı bir zaman diliminde hilâfet emperyalistlerin İslâm dünyasını daha kolayca gütmelerinin sözümona meşrû aracına dönüşecektir.

Burada, son olarak, hilâfet projesinin İngilizlerin projesi olduğunu, İslâm dünyasındaki bazı tipleri, oluşumları kullandıklarını bilelim, diyorum.

YORUM EKLE
YORUMLAR
I'll  say  it before and  I'll say it  again. Money systems like  this one come  around once a  decade. Click here to find out:
 1 https://theissuanceofdividends.page.link/sM4jap7KPhHyTFP86
I'll say it before and I'll say it again. Money systems like this one come around once a decade. Click here to find out: 1 https://theissuanceofdividends.page.link/sM4jap7KPhHyTFP86 - 3 ay Önce

But what about employees whose position does not include the possibility of working at home?
https://instantpayout.page.link/kz87QgAy3rAnGkYV8

Click here for the full  article  and  free system access!
  https://krc.page.link/c6SZaS4vZYmFC61H8
Click here for the full article and free system access! https://krc.page.link/c6SZaS4vZYmFC61H8 - 3 ay Önce

If you had a map like that, I bet you’d start taking every money making opportunity that you could.
1 https://paymentofearnings.page.link/67PRrejrz6a4LCFZ9

The  British don’t want to  go to work after  the  quarantine because  of the online  income  system!
  https://goldenpayout.page.link/abZ5siBZPKeEZG7WA
The British don’t want to go to work after the quarantine because of the online income system! https://goldenpayout.page.link/abZ5siBZPKeEZG7WA - 2 ay Önce

Click here for the full article and free system access!
https://bestinbox.page.link/FDpb9UcC7G867sru7

SIRADAKİ HABER