banner342

Ses İzmir Şubesi: Sağlık Ekip işidir, Alkış değil hakkımızı istiyoruz!

Ege Üniversitesinde Ek ödemeler ile ilgili adaletsizliği akışlı protesto,basın açıklaması ve akabinde hastane çalışanları ile açık hava toplantısı düzenlendi. Bu haksızlığa dair 22 Mayıs Cuma günü saat:12.30 da "Adalet istiyoruz" şiarı ile basın açıklaması kararı çıktı.

Ses İzmir Şubesi: Sağlık Ekip işidir, Alkış değil hakkımızı istiyoruz!

Basına ve Kamuoyuna;

Bizlere üç ay boyunca verileceği vaat edilen ek ödeme başlı başına bir adaletsizlik kaynağı
olmuş, iş barışını bozmuştur.
Onlarca sağlık çalışanını kaybettiğimiz, binlerce sağlık çalışanının COVID-19 ile enfekte olduğu
şu günlerde sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemeler hakkaniyetli ve adil değildir.
Oysa ki; sağlık hizmet alanının tüm sıkıntılarını sırtlayan sağlık ekibi üyeleri, bulaşıcı hastalık
riskinin olduğu şu günlerde, hizmet bilinci ile topyekun görevlerinin başındadır.
Sağlık hizmetinin tüm birimlerinde yürütülen sağlık hizmeti bir ekip işidir.
Sağlık hizmeti, klinik destek personelleri ve temizlik işçilerinden asistan ve uzman hekimine ve
öğretim üyesine, ebe ve hemşirelerden paramediklere, ambulans şoföründen her birimdeki tekniker ve
teknisyenlerine, güvenlik görevlilerine; psikoloğundan, eczacısından sosyal hizmet emekçilerine,
sekreterinden idari-teknik tüm personellerine bir bütün olarak sağlık çalışanlarının görev paylaşımı ve iş
birliğiyle yürütülmektedir. Ekip üyelerinin sorumlulukları birbirinden daha önemli sayılamayacağı gibi,
her biri ekibin olmazsa olmazları ve birbirinin tamamlayıcısıdır.
Performans sistemi baz alınarak yapılan ek ödemeler ne yazık ki büyük bir adaletsizliğe neden
olmuş, özellikle 4D kadrosunda çalışan sağlık çalışanları bu ödemeden yararlanamamıştır.
Bilindiği gibi salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına üç ay süreyle tavandan ek ödeme
yapılacağı, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmiş ve bu durum 24.03.2020 tarihinde ek ödeme
yönetmeliğine geçici madde eklenerek mevzuata girmiştir.
Sağlık Bakanlığı “müjde, ödül” olarak isimlendirdikleri ek ödemeyi ne yazık ki adaletsiz bir
şekilde dağıtma seçeneğini seçmiş; sağlık çalışanlarının yıllarca özlük hakkı ve insanca yaşama yetecek
maaş taleplerini kulak ardı eden iktidar şov yaparcasına tüm sağlık çalışanlarına ek ödemeleri tavan olan
%100 üzerinde yapacağını ilan etmiştir. Çok geçmeden herkese değil, bazı çalışanlara %100, bazılarına
%55 ek ödeme vereceklerini ilan edilmiş, ardından “herkes için eşit risk yok, o yüzden herkese eşit
ödeme yapamayız”, diyerek sağlık çalışanlarını rencide ettiği gibi; vaatlerini de reddetmiştir.
Şu çok açık ki bizim talebimiz, COVID-19 pandemisi ile mücadele için 3 ay süreyle “ödül”
olarak verilecek ek ödeme değildi. Bizler sağlık emekçileri olarak insanların ölüm kalım mücadelesi
verdiği bu dönemde maaş ile ilgili bir talebi konuşmayı bile şimdiye kadar doğru bulmadık. Fakat ek
ödeme olarak yapılan adaletsiz dağıtım bu konuda açıklama yapmamızı ve harekete geçmemizi zorunlu
kılmıştır.

Ek Ödeme Adaletsizliğini Kabul Etmiyoruz!


Biz biliyoruz ki artık koronavirüs her yerde, ayrım yapılmaksızın bütün sağlık çalışanları için
bulaş riski söz konusu. Bu nedenle sağlık çalışanları arasında yapılan ayrımcılığa derhal son verilmeli,
COVID-19 pandemisiyle mücadelede görevlerinin gerektirdiği her yerde hizmet yürüten tüm sağlık
çalışanları adı geçen ek ödemeden adil olarak yararlandırılmalı ve COVID-19 iş kazası ve meslek
hastalığı olarak kabul edilmelidir.
Sağlık çalışanlarının asıl talebi üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme değil, güvenceli çalışma ve
güvenli gelecek için, insanca yaşam için temel ücret artışıdır.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 20:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER