Sağlık çalışanlarının merakla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de

Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi. Geçen yıl aralık ayından beri sabit ek ödeme bekleyen sağlık çalışanları için Resmi Gazete’den duyuruldu.

GÜNDEM 13.08.2022, 12:18
Sağlık çalışanlarının merakla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de

Sağlıkçıların temel ve teşvik ödemelerinden oluşan iki ayaklı sabit ek ödeme düzenlemesi 15 Ağustos tarihi beklenmeden, 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile uzman hekim ve diş hekimlerine kademelerine göre artacak şekilde 10 bin TL’ye; asistan hekimlere 7 bin 500 TL’ye; pratisyen hekimlere 5 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacak. Ek ödemelerle birlikte pratisyen hekimlerin maaşı 20 bin TL’yi aşacak, uzmanların maaşı da 27 bin TL’yi bulacak. Özellikli işlem yapan hekimlerin tavan ücreti 65 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

Yönetmelikle, Bakanlık daha önce dikkat çektiği 4 konuda değişiklik yapıldı. Malpraktis uygulamasındaki değişiklik ile hekimler lehine düzenlenen “riskli operasyonlar” konusunda, şimdi de maaş avantajları getirildi. Onkoloji, cerrahi gibi alanlarda “özellikli işlemler”de tavan ücretleri yükseldi. Genel bütçeye aktarılmasıyla hastanelerin inisiyatifinden çıkan ve her ayın 15’ine sabitlenerek, gecikmelerin de önüne geçilen sabit ödemeyle, farklı illerdeki hekim maaşları arasındaki fark kapandı.

Hekim açığının yanında bir düzenleme de ''normal doğum teşviki'' için yapıldı. Sağlık meslek örgütlerinin açıklamalarına göre; artış miktarları bazı meslek grupları için şöyle oldu:

En yüksek taban ek ödemeler ve teşvik ödeme katsayısı eğitim görevlisi kadrosu olanlar ve uzman hekimlere tanındı.

Uzman hekim ve diş hekimlerine kademelerine göre artacak şekilde 10 bin TL’ye; asistan hekimlere 7 bin 500 TL’ye; pratisyen hekimlere 5 bin TL’ye kadar ek ödeme yapılacak. Ek ödemelerle birlikte pratisyen hekim maaşı 20 bin TL’yi aşacak, uzman maaşı da 27 bin TL’yi bulacak.

Özellikli işlem yapan hekimlerin tavan ücreti 65 bin TL’ye kadar çıkabilecek.

HEMŞİRELERİN MAAŞI 80 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Hekim dışı sağlık personeline derece, unvan ve kademelerine göre 400 TL ile 10 bin TL arasında düzenleme;

Yönetmeliğe göre ek ödeme; personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilecek. Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarının istirahat süreleri, resmi tatil günleri, idari ve nöbet izinleri, yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri, heyet rapor süreleri, yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili etkinliklere katılan personelin yılda 10 günü geçmeyen süreleri, meslek hastalığı dolayısıyla alınan hastalık izin süreleri, “çalışılmış gün” olarak kabul ediliyor.

Tabiplerce gerçekleştirilen tıbbi işlemleri incelemek amacıyla her sağlık tesisinde inceleme heyeti oluşturulacak. Heyet, sağlık tesisi kayıtlarında yapıldığı bildirilen tıbbi işlemlerin yapılıp yapılmadığı, tıp etiğine, mevzuata uygunluğu, ek ödeme dönemleri için personelin hizmet etkinlik katsayılarının tespitine yönelik işlemleri yürütecek. Personelin yaptığı işe ilişkin “bilgi ve yeteneği, işini düzenli ve kaliteli yapabilmesi” gibi kıstaslar dikkate alınarak çalışan personel sayısının yüzde 5’ini geçmemek kaydıyla, başhekimin onayı ile belirlenen personele, o dönem için sağlık tesisi puan ortalamasının yüzde 20’sine kadar ek puan verilebilecek.

Sağlık çalışanlarına yapılacak ek ödemeler, “temel” ve “teşvik” olarak iki ayaktan oluşan bir sabit ödeme şekline dönüştü. Temel ek ödeme, “sabit ödeme” ve personelin motivasyonunun artırılması için her branş için belirlenen kat sayılarla işletilen “taban ödeme” toplamıyla belirlenecek. Teşvik ek ödemesi ise personelin “hizmete katkısı ve verimliliği ile finansal sürdürülebilirliği sağlama, hizmetin kalitesi, çalışan ve hasta memnuniyeti gibi kriterler” göz önüne alınarak döner sermayeden personele yapılan ödemeyi ifade ediyor.

Yeni yönetmelikle birlikte branş, kademe ve derecelere göre personellerin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi. Yönetmelikte, oranların belirleneceği başlıklar şöyle sıralanıyor:

Personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, verimliliği, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemlerden oluşan genel tıbbi işlemler gibi unsurlar.

Yorumlar (0)