banner569

Oya Ersoy: Ülkede yargı bağımsızlığı ve adalet sağlanıncaya dek mücadele edeceğiz!

banner566

Ersoy: “Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddetin bir benzeri, mesleklerini icra ederken avukatlara yönelik de yaşanmaktadır. Maalesef bugün avukatlara yönelik şiddette yaşanan artışlar, endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Son üç ayda 3’ü ölümle sonuçlanan 19 avukat saldırıya uğramıştır. Avukatlar sadece müvekkilleri tarafından saldırıya uğramakla kalmayıp, bir yandan da ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak, son üç ayda üç avukat, 2 stajyer avukat olmak üzere 5 avukat ekonomik nedenler ile yaşamına son vermiştir” dedi. 

GÜNDEM 05.04.2022, 11:42
Oya Ersoy: Ülkede yargı bağımsızlığı ve adalet sağlanıncaya dek mücadele edeceğiz!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 5 Nisan Avukatlar günü nedeniyle, avukatların gerek mesleklerini yaparken uğradıkları şiddet ve maruz kaldıkları ekonomik sıkıntıları, gerekse iktidar tarafından uygulanan baskıların ortadan kaldırılması ve yaşanılan sorunların araştırılması amacıyla meclis araştırması talebinde bulundu.


İktidar yasama yürütme yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır!
Ersoy, iktidarın, yargı üzerindeki baskısı ve müdahaleleri sonucunda ülkede yasama, yürütme ve yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını, adaletin tesis edilmesinde, yargı bağımsızlığının hayata geçmesinde kilit noktada duran avukatlar haklarında dava açılarak, meslekten men edilerek ya da alternatif barolar kurularak mesleklerini yapamaz hale getiriliyor şeklinde konuştu. Daha sonra Ersoy:” Özgür savunmanın, adil yargılanma hakkının ve herkesin hukuk güvenliğine sahip olduğu bir gelecek için çalışan, tüm hukuksuzlukların karşısında olan avukatların bugün meslekleri ile ilgili yaşadıkları sorunların en başında yargı bağımsızlığının ortadan kalkmasıdır” dedi. 
Demokrasi ve yargı bağımsızlığı tesis edilene kadar “Adalet Nöbetleri “de bitmeyecek!


Demokrasi, insan hakları ve düşünce özgürlüğünün hayata geçirilmesi ve yaşanan hukuksuzluklara karşı mücadele eden avukatlar, tepkilerini 2019 yılından beri “Adalet Nöbetleri” ile göstermekte olduğunu söyleyen Ersoy: “Savunmanın temsilcileri olan avukatlar, demokrasi mücadelesi verirken, siyasilerin hedefi haline getirilmiş, üyesi oldukları barolar getirilen kanun teklifleri ile çoklu baro gibi yöntemlerle parçalanmaya çalışılmıştır” dedi.
Avukatlar meslekleri başında şiddete uğramaktadır, ekonomik nedenler yüzünden yaşamlarına son vermektedir!


Ersoy: “Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddetin bir benzeri, mesleklerini icra ederken avukatlara yönelik de yaşanmaktadır. Maalesef bugün avukatlara yönelik şiddette yaşanan artışlar, endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Son üç ayda 3’ü ölümle sonuçlanan 19 avukat saldırıya uğramıştır. Avukatlar sadece müvekkilleri tarafından saldırıya uğramakla kalmayıp, bir yandan da ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. Sonuç olarak, son üç ayda üç avukat, 2 stajyer avukat olmak üzere 5 avukat ekonomik nedenler ile yaşamına son vermiştir” dedi. 


Yargıda kadrolaşma ayyuka çıktı, idari hakimlikte yandaş hâkim adayları alınıyor, muhalif avukatların ruhsatları verilmiyor!
Bugün gelinen noktada, yıllar içerisinde iktidarın yargıda kadrolaşması, Adalet Bakanlığı tarafından muhalif olmaları gerekçe gösterilerek yüzlerce avukatın ruhsatlarının iptal edilmesi ya da hiç verilmemesi, 600’ün üzerinde avukat adayının ruhsatları birtakım gerekçeler ile verilmemesi, sayılarının 500 civarında olduğu ifade edilen avukatların cezaevinde tutulması ülkede hukuk devleti ve yargı bağımsızlığının iktidar tarafından yok edildiğinin göstergeleridir diyen Ersoy, bu ülkede yargı bağımsızlığı olana dek mücadele edeceklerini ifade etti. 


Tahir Elçi, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, yargı bağımsızlığının hayata geçmesi için mücadele etmiştir!
Sözlerine şöyle devam eden Ersoy:” Savunma makamını temsil eden avukatlar, mevcut durumda hukuk ilkelerinin tek savunucusu ve gerçek adaletin yol göstericisi durumundadırlar. Bu ülkede iktidarın önünde eğilmeyen, önünü iliklemeyen, demokrasi ve hukuk mücadelesi ile anılan Tahir Elçi gibi avukatların varlığı özgürlük ve demokrasi mücadelesinin, yargı bağımsızlığının hayata geçmesi için mücadele edilmesi gerektiğinin bir nişanıdır” şeklinde konuştu. 


Avukatların yaşadığı sorunların nedenleri araştırılmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır!
Son olarak Ersoy;” İnsan haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin güvencesi olan avukatların maruz kaldığı baskıların belirlenmesi ve yaşanan mağduriyetlerin tespit edilip sorunların çözümü olmazsa olmazdır. Zira savunma makamını temsil eden avukatlara yönelik bu uygulama ve düzenlemelerin aynı zamanda bireyin savunma hakkına ilişkin olduğu da unutulmamalı ve avukatların mesleklerini bağımsız bir biçimde ifa etmelerinin koşulları sağlanmalıdır. Ayrıca avukatların mesleklerini icra ederken uğradıkları saldırıların engellenmesi, yaşadıkları ekonomik sorunların ortadan kaldırılması, yaşamlarına son vermelerinin nedenlerinin belirlenmesi ve nedenlerinin ortadan kaldırılması amacı ile meclis araştırması açılarak 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle avukatlar üzerindeki baskının boyutları; sebep ve sonuçları ile birlikte değerlendirilmeli ve alınacak önlemler tespit edilmelidir” dedi. 
 

Yorumlar (0)