OYA ERSOY: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasındaki çocukları dinci cemaat ve tarikatlara teslim ediyor!

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın devlet korumasındaki çocukların “değerler eğitimi” adı altında dinci cemaat ve tarikatlara teslim edilmesini meclis gündemine taşıdı.

GÜNDEM 13.12.2022, 14:29
OYA ERSOY: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet korumasındaki çocukları dinci cemaat ve tarikatlara teslim ediyor!

Hiranur Vakfı’nın onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kendi kızının 6 yaşından itibaren “imam nikahı” ve “evlilik” adı altında yıllarca istismar edilmesine sebep olmasına ilişkin haberlerin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2016 yılında imzaladığı protokol ile kimsesiz çocukları Nurcu bir vakfa teslim ettiği ortaya çıkmıştır. BirGün gazetesinde yer alan habere göre 2016 yılında beş yıllığına imzalanan ve “Gerekirse beş yıl daha” uzatılması hükmünü içeren protokol kapsamında vakfa, “Çocuk evlerinde kalan çocukların kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sağlayacak” faaliyetlerini yürütme yetkisi Hayrat Vakfı’na verilmiştir.

Ersoy; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Nur Cemaati’nin, “Yazıcılar” kolundan olan Hayrat Vakfı arasında 2016 yılında korunma ve bakım altındaki çocuklara yönelik imzaladığı protokol ile Nurcu vakfa sağlanan sınırsız yetkilerin gözler önüne serildiğini belirtmiştir.

Ersoy; protokolde, iş birliğinin kapsamına yönelik, “Korunma ve bakım altındaki çocuklar için çocuk evleri açılması ve hizmetlerin yürütülmesi ile diğer çocuk bakım kuruluşlarında değerler eğitimi programına destek olması ve korunmaya muhtaç çocuk alanında programlar yapılması” hakkında maddeler yer aldığını dile getirmiştir. Ersoy; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı protokol ile programın dayanağı olarak 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu gösterildiğini ifade etti. Bakanlığa, “Protokol kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin il müdürlükleri tarafından iletilen raporları değerlendirme” görevi veren protokolde derneğin yükümlülükleri ise şöyle sıralanmıştır:

Çocuk evlerinin kirasını ve her türlü ihtiyacını karşılamak,

Korunmaya muhtaç ve refakatsiz çocuklara yönelik eğitim, kültür amaçlı proje ve programlar düzenlemek,

Çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik geziler düzenlemek,

Çocuklara yönelik değerler eğitimi faaliyetleri düzenlemek.

Ersoy; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kalan çocukların ihtiyacı olanın laik, bilimsel ve nitelikli eğitime ulaşmalarının sağlanması, sosyal becerilerini geliştirecek etkinliklere yönlendirilmesi olduğunu dile getirmiştir. Devletin korumasında olan çocukların bu tip gerici cemaatlere teslim ediliyor olmasının çocukların güvenliği, bilişsel ve duygusal gelişimleri açısından tehditler oluşturduğunu belirten Ersoy; çocukların nitelikli eğitime ulaşmalarını sağlamanın, ruhsal ve bedensel sağlıklarını korumanın bizzat devletin görevi olduğunu vurgulamıştır.

Ersoy; Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

  1. Hayrat Vakfı ile Bakanlık arasında yapılan protokolü iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

  2. Hayrat Vakfı ile yapılan bu protokol kapsamında vakfa Bakanlık tarafından bir ödeme yapılmış mıdır? Ödeme yapıldıysa bu ödemenin tutarı nedir?

  3. Hayrat Vakfı dışında Bakanlığınızın bu tip dinci cemaat ve tarikatlarla bağı olan vakıf veya derneklerle imzaladığı protokoller var mıdır?

  4. Bakanlığınızın devletin korumasında olan çocuklar için bütçeden ayırdığı pay ne kadardır?

  5. Hayrat Vakfı bu protokol kapsamında çocukları geziler kapsamında için nerelere götürmüştür?

  6. Hayrat Vakfı’nın gezileri sırasında çocukların güvenliğini denetlemek için Bakanlığınız personellerinden bu geziler için görevlendirilen kişiler olmuş mudur?

Yorumlar (0)