İYİ PARTİLİ TÜRKOĞLU, AKP'Lİ AKTAŞ’IN SEÇİM HARCAMALARINI MECLİS’E TAŞIDI!

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Büyükşehir eski Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim harcamalarını TBMM’ye taşıdı.

GÜNDEM 05.04.2024, 16:22
İYİ PARTİLİ TÜRKOĞLU, AKP'Lİ AKTAŞ’IN SEÇİM HARCAMALARINI MECLİS’E TAŞIDI!

Türkoğlu, İçişleri Bakanlığına hitaben, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 01-12-2023 ile 31-03-2024 tarihleri arasındaki billboard, raket, otobüs durakları, alt ve üst geçitler ve Bursaray istasyonları da dahil olmak üzere her türlü reklam, ilan ve tanıtım işlerine toplamda ne kadar ödenmiştir?” diye sordu.

Belediyelerin özü ve kapsamı itibarıyla birer kamu kuruluşu olduğuna ve başkanların gelir ve harcamalara ilişkin kamu adına büyük sorumlulukları bulunduğunu ifade eden Türkoğlu, “Bursa Büyükşehir’deki bu harcamalar hangi reklam veya PR şirket veya şirketleri aracılığı ile yapılmıştır? Söz konusu ödemelerin ne kadarı doğrudan Büyükşehir bütçesinden ne kadarı Kültür AŞ’den ne kadarı Büyükşehir iştirakli diğer şirketlerin bütçesinden yapılmıştır?” diye de sorguladı.
İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu’nun konu ile ilgili soru önergesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
 
Aşağıdaki sorularımın, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ali Yerlikaya tarafından Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
“Belediyeler özü ve kapsamı itibarıyla birer kamu kuruluşudur. Dolayısıyla kamu yönetiminde hizmet alan vatandaşlar adına denetim kavramının önemi yadsınamaz. Yerel iktidarların ve dahi iktidar adına yetki kullananların; gelir ve harcamalara ilişkin kamu adına büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle kamu yönetimleri; saydam, demokratik ve hesap verebilir yönetim anlayışını içermelidir. Bu durum da ülkemizde, 5018 sayılı Kanunu’nun “denetim” ile ilgili maddesinde düzenlenmiş, iç denetim ve dış denetim olmak üzere de detaylandırılmıştır. Dolayısıyla belediyelerin mali yapısı, sorumluluk alanları, kamu zararı, rücu sorumluluğu, görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal konuları da bu kanun kapsamındadır.
Buradan hareketle;
SORU 1 Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 01-12-2023 ile 31-03-2024 tarihleri arasındaki billboard, raket, otobüs durakları, alt ve üst geçitler ve Bursaray istasyonları da dahil olmak üzere her türlü reklam, ilan ve tanıtım işlerine toplamda ne kadar ödenmiştir?
 
SORU 2 Bu harcamalar hangi reklam veya PR şirket veya şirketleri aracılığı ile yapılmıştır?
 
SORU 3 Söz konusu ödemelerin ne kadarı doğrudan Büyükşehir bütçesinden ne kadarı Kültür AŞ’den ne kadarı Büyükşehir iştirakli diğer şirketlerin bütçesinden yapılmıştır?
 
SORU 4 Bursa Büyükşehir Belediye’sinin 31-03-2023 ile 31-03-2024 tarihleri arasında basın yayın medya ilan, reklam ve tanıtım harcamaları ne kadardır?
 
SORU 5 Bu ödemeler hangi reklam veya PR şirket veya şirketleri aracılığı ile yapılmıştır?
 
SORU 6 Bu harcamaların ne kadarı doğrudan Büyükşehir Belediyesi’nden ne kadarı Kültür AŞ’den, ne kadarı Büyükşehir iştirakli diğer şirketlerden yapılmıştır?
 
SORU 7 Aynı tarihler arasında yapılan bu harcamaların basın yayın, radyo TV ve dijital olmak üzere; yazılı, sözlü, görüntülü ve internet medyalarına yapılan ödemelerin, tek tek kuruluş adı belirtilerek ayrıntılı listesi nedir?
 
SORU 8 Eski Başkan Sn. Alinur Aktaş tarafından 7,1 milyar TL olarak açıklanan Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu hangi kalemleri ihtiva etmektedir. Bu borcun ödeme yükümlülüğü, hangi tarihler arasını kapsamaktadır?

Yorumlar (0)