İş cinayetleriyle ilgili araştırma önergesi: “2023 yılında en az 1929 işçi hayatını kaybetti. İş kazası değil, cinayet bu”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iş cinayetleriyle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. Akkuş İlgezdi, araştırma önergesinde “2023 yılında en az 1929 işçi maalesef hayatını kaybetti. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yetersizliği gözler önündedir” dedi. Akkuş İlgezdi, “Tüm bu rakamlar ortadayken buna iş kazası demek vicdansızlıktır, iş kazası değil, cinayet bu. Türkiye’de emekçinin canı bu kadar kıymetsiz olamaz, olmamalı” açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 25.01.2024, 12:18
İş cinayetleriyle ilgili araştırma önergesi: “2023 yılında en az 1929 işçi hayatını kaybetti. İş kazası değil, cinayet bu”

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, iş cinayetlerinin giderek artmasının nedenlerini belirlenmesi için Meclis araştırma önergesi verdi. Akkuş İlgezdi, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“20/6/2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işçi sağlığı ve iş güvenliği güvence altına alınmıştır. Bu güvenceye rağmen, 15 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Sultanbeyli’de özel bir firmaya ait bulunan ve firmada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında üç işçi hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden işçilerin biri henüz 17 yaşındaydı.

“İŞ YETİŞTİRME BASKISI DA ÖLÜMLERE NEDEN OLMAKTADIR”

2023 yılının son dört ayının inşaat işkolundaki ölümler de artarak devam etti. 2023 Aralık ayında TOKİ inşaatları ile büyük firmaların şantiyeleri ve otoyol, okul, bina inşaatları 44 iş cinayetinin mahali oldu. Ölüm nedenlerinde ise yüksekten düşmeler yarıdan fazlasını oluşturuyor ki bu da önlemlerin alınmadığının bir göstergesi. 2023 Aralık ayında 13 moto kurye ölümü var. Genç bir işçi kitlesi olan moto kuryeler güvencesiz bir biçimde çalıştırılıyor ve iş yetiştirme baskısı da ölümlere neden olmaktadır. 6 Şubat depremlerinin uzun süreli öldürücü etkileri ise devam etmektedir. Binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve geçici depolama alanlarına taşınması ve ayrıştırılması basamaklarının hiçbiri mevzuata ve bilimsel kriterlere uygun yapılmamaktadır. İnşaat ve moloz iş sahalarının tamamında ciddi bir iş yetiştirme baskısı bulunmakta. OSGB’lerin eline bırakılan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmamaktadır.

“2023 YILINDA EN AZ 1929 İŞÇİ MAALESEF HAYATINI KAYBETTİ”

2023 yılında; Ocak’ta 115, Şubat’ta 261, Mart’ta 130, Nisan’da 123, Mayıs’ta 147, Haziran’da 160, Temmuz’da 184, Ağustos’ta 206, Eylül’de 153, Ekim’de 151, Kasım’da 145 ve Aralık’ta 154 olmak üzere en az 1929 işçi maalesef hayatını kaybetti. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yetersizliği gözler önündedir.

Bu nedenlerle, işçilerin ölüm oranındaki artışların araştırılması, işçi ölümlerinin yaşanmasının nedenleri ve olası çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98’inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması konusunda gereğini arz ve teklif ederim.”

“BUNA İŞ KAZASI DEMEK VİCDANSIZLIKTIR”

İlgezdi, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada da şunları kaydetti:

“2023 yılında en az 1929 işçi hayatını kaybetti. Bu rakamlar ortadayken buna iş kazası demek vicdansızlıktır, iş kazası değil, cinayet bu. Türkiye’de emekçinin canı bu kadar kıymetsiz olamaz, olmamalı. Bu yüzden Meclis başkanlığına sunduğum Meclis Araştırma Önergesinin bir an önce kabul edilmesi gerekiyor.”

“OSGB’LERİN ELİNE BIRAKILAN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ ALINMIYOR.”

İlgezdi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremin halen etkilerini gösterdiğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

“6 Şubat depremlerinin uzun süreli öldürücü etkileri halen devam ediyor. Binaların yıkımı, enkaz kaldırma ve geçici depolama alanlarına taşınması ve ayrıştırılması basamaklarının hiçbiri mevzuata ve bilimsel kriterlere uygun yapılmıyor. Şehir merkezlerinde gözle görülür bir toz yoğunluğu var. Toplum sağlığı da tehlikede. OSGB’lerin (Ortak sağlık güvenlik birimi) eline bırakılan işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri alınmıyor. 6 Şubat depremi yine bilinçsizlik ve insan canına kıymet verilmemesi nedeniyle can almaya devam ediyor.”

Yorumlar (0)