HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi önem arz etmektedir

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) "Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

GÜNDEM 25.10.2021, 20:54
HSK: Yargı bağımsızlığına saygı gösterilmesi önem arz etmektedir

Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı basın yayın organlarında Türk Yargı sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlendiği belirtildi.


Türk yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olduğuna vurgulanarak şunlar ifade edildi:


"Anayasamızın 138. maddesinde, hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür. Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir."

Yorumlar (0)