21 Mayıs 2018, Pazartesi

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

HDP'Lİ MÜSLÜM DOĞAN:Eski Kurşun Fabrikasında Radyasyon Tehlikesi

HDP'Lİ MÜSLÜM DOĞAN:Eski Kurşun Fabrikasında Radyasyon Tehlikesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

            Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ tarafından Anayasa’nın 98’ inci ve İçtüzüğün 99’ uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 

                                                                                                          Müslüm DOĞAN

                                                                                                          İzmir Milletvekili

 

 

Basında yer alan iddialara göre Gaziemir'de yüz binlerce İzmirlinin yaşadığı, AVM'lerin ve şehirlerarası yolun yakınlarında bulunan Arslan Avcı adlı eski kurşun fabrikası bahçesinde yapılan ölçümler sonrasında normalin 219 katı radyasyon belirlendiği ifade edilmektedir.

Yıllardır hiçbir önlem alınmadan orada bekletilen radyoaktif maddelerin bertarafı ve taşınması sürecinin de tam bir yılan hikayesine dönüşmüştür. Valilik önce bu radyoaktif maddelerin taşınıp/bertarafı için ÇED gerekli değildir kararı verirken, EGEÇEP, mahalleli ve bazı kurumların itirazları sonrası bu karar mahkeme tarafından bozulmuş ve ÇED Gereklidir kararı çıkmıştır. Bu kararın ardından Turanlar isimli firma tarafından ihale ile alınan atıkların bertarafı işi için TAEK mühendislerinin danışmanlığında bir ÇED Raporu daha hazırlandığı bilinmektedir. Basına yansıyan iddialara göre bölgedeki radyoaktif malzemenin taşınması ve bertarafı işini alan şirketin devletten alması gereken 10 milyon TL'lik ödeneği alamaması üzerine sahayı terk ettiği belirtilmektedir.

 

            Bu bağlamda;

  1. Basına yansıyan iddialar neticesinde bakanlık olarak bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?
  2. Bakanlığınızca eski kurşun fabrikası bahçesinde herhangi bir radyasyon ölçümü yapılmış mıdır? Yapılmış ise ölçüm değerleri nelerdir?
  3. Eski kurşun fabrikasının etrafının kapalı olmadığı ve herhangi bir güvenlik önleminin alınmadığı doğru mudur?
  4. İzmir Gaziemir de yaşanan bu olayla ilgili hiçbir güvenlik veya denetim önlemi almayarak çevre felaketine sebep olan firma hakkında herhangi bir yaptırım veya cezai işlem uygulamayı düşünüyor musunuz?
  5. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu söz konusu alanda herhangi bir denetim yapmış mıdır? Bu tür alanlar ne sıklıkla denetlenmektedir?
  6. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun kurşun fabrikasıyla ilgili hazırlamış olduğu bir rapor var mıdır? Var ise bunu kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyor musunuz?
  7. Söz konusu radyoaktif kaynağın toprak ve suyla teması sonucu oluşabilecek riskler nelerdir?
  8. Bugüne kadar alandaki radyoaktif kirliliğin çevreye ve canlı yaşamına etki etmemesi için ne tür önlemler alınmaktadır?

 

yukarı çık