Gürer: “Tek adam rejimi sorunları artırmıştır”

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Sosyal Politikalar ve Kent Yoksulluğu Komisyonun düzenlediği Emekliler Çalıştayında konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Emeklilerin içinde bulunduğu sorunların 24 Ocak kararları ile başlayan 12 Eylül süreci ile taşları döşenen ve AKP döneminde modern köleliğe dönüşen çalışma yaşamının yansıması ile oluştuğunu söyledi. Gürer, Kayıt dışılığın sürmesi, güvencesiz, örgütsüz, düşük ücret uygulamaları ile gelecek süreçte emekli maaş sorunlarının katlayacağına işaret etti ve sorunun sistem sorunu olduğuna dikkat çekti.

GÜNDEM 29.01.2024, 12:43
Gürer: “Tek adam rejimi sorunları artırmıştır”

CHP İstanbul İl Başkanlığı düzenlediği çalıştayda emekli dernek, sendika, platform başkanları sorunlarını anlattı. Ardından CHP il Başkanı Özgür Çelik bir konuşma yaptı. Çelik, “Kent yoksulluğu, birinci önceliğimizdi. Bundan sonra da kent yoksulluğu, emekçilerin, emeklilerin mücadelesi, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı olarak birinci mücadelemiz olacak” dedi. Emeklilerin sorunlarına değindi. Çalıştayın ilk oturumunda önceki dönem Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt moderatörlüğünde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 68 Kuşağından Turgut Ünlü birer konuşma yaptılar. Çalıştayın ikinci bölümünde DİSK Genel Başkanlığı yapmış olan Rıdvan Budak moderatörlüğünde DİSK Önceki Dönem Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci konuştu. Çalıştayda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Emeklilik bir haktır, emeklilikte insanca yaşamak da temel bir haktır. Bu ülke, emeklilerini yani belli bir süre çalışmış ve emekli olmayı hak etmiş olan emeklilerini başının üstünde taşımak zorundadır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer mecliste emekliler ile ilgili verdikleri kanun teklifler ve Meclis araştırma önergelerinden örnekler verdi ve en düşük emekli maaşı asgari ücret olmadı, bayram ikramiyeler asgari ücret düzeyine çıkarılması, çırak ve stajerlerin işe başladığı gün yaşlılık sigortası başlaması gibi kanun teklifleri iktidar çoğunluğu ile Meclis genel kurulunda ret edildiği ifade etti. Gürer, birden çok emekli örgütlenmesinin bir araya gelip güçlerinin birleştirilmesi şart olduğuna işaret ederek, sorunların tüm çalışma yaşamında derinleştiği ve arttığını belirtti. Gürer, Serbest Piyasa Ekonomisinin temelinde güvencesiz, örgütsüz, düşük ücretin önceliklendiğini ve bu sürecin örgütlülükle mücadele edilebileceğini söyledi. Sorunların bireysel ya da bir kesimi kapsadığı gibi görülmeden tüm olumsuzluklara karşı durulabilmesi gerektiğini belirten Ömer Fethi Gürer, 2008 yılında çıkarılan düzenlemelere sınırlı tepki verildiğini ve o süreçte AKP iktidarının aylık bağlama oranı katsayısı yüzde 70’lerden yüzde 30’ların altına düşürdüğünün bunun düşük emekli maaşlarının oluşmasına yol açtığını ve bugünlerin oluştuğunu bunun değişmesi gerektiğini ifade etti. EYT mücadelesinde birlikteliğin verdiği sonuca değinen Gürer, emeklilerin birlikte hareket etmeleri önemine değinip intibak düzenlemesinden ilaç katkı payına, ücretlerden sosyal sorunlara değin olması gerekenleri anlatıp “mevcut sistemde tek kişi yetkili o da Cumhurbaşkanı, Meclisten beklentiler çoğunluk Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı kanun teklifleri ile görüşülüyor. Bakanlar  atanmış kişiler ,Kanun teklifi dahi veremiyor. Milletvekilleri veriyor. Onlarda 1.parti milletvekili oluyor ama kanun teklifleri Bakanlıklarda hazırlanıyor. Bakan müsteşar görevi görüyor. Kararda, uygulamada Cumhurbaşkanın da. O emekli içinde diğer konularda da tek karar alıcı durumunda. Öncelikle bu sistem sorunlu. Meclis  bu bağlamda belirleyen değil, gönderilen kanun teklifini görüşen bir durumda. Cumhurbaşkanına doğrudan milletvekili yazılı soru soramadığı bir düzen, bu düzen değişmeli” dedi. Emeklilikte Adalete takılanlar için kademeli geçiş ve yaş ile ilgili düzenlemelerin yanında SGK tümden ele alınıp sorunlarına çözüm üretilmesi gerektiğini de ifade etti.

DİSK önceki dönem Genel Başkanlarından Rıdvan Budak emeklilerin mücadeleleri ile bu bağlamda yaptıkları çalışmaları örnekledi. DİSK Genel Başkanlığı da yapmış olan önceki dönem Milletvekili Süleyman Çelebi’de konuşmasında emekliliklerin dayanışma ve örgütlülüğüne değinerek DİSK Emekli Sen süreci ile EYT süreci anlattı. Çelebi EYT çözümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kaybetmeme neden olsa da bu kanunu çıkarmam dediği anımsatan Çelebi örgütlü mücadele sonucu kanun çıktığını anımsatıp örgütlenmenin önemine değindi. Sendika Genel Başkanlık ve Milletvekillik dönemlerinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Emekli sorunlarının çözümünün sağlanması gerektiğini belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci Emekli ücretlerinde değişimi ve emekli taleplerini özetledi. DİSK Hukuk Dairesi avukatı Necdet Okcan’da emeklilerin hukuki sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yorumlar (0)