Gürer, kamu şirketlerinin yurt dışı faaliyetlerini Bakana sordu: "Sudan'da MTA şirketi faal mi?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a yurt dışında bakanlığa bağlı kamu kuruluşlarının yurt dışındaki şirketlerini sordu. Bakan yanıt verdi.

GÜNDEM 25.12.2023, 12:02
Gürer, kamu şirketlerinin yurt dışı faaliyetlerini Bakana sordu: "Sudan'da MTA şirketi faal mi?"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Bakan Bayraktar sorduğu soruda “Bakanlığınıza bağlı kamu kurum kuruluşlarının yurt dışında kurduğu şirket sayısı kaçtır?

 Satış yoluyla devredilen şirket var mıdır? 

Hangi ülkelerde şirketler bulunmaktadır? 

Şirket yöneticileri ülkemizde o şirketi kuran kuruluş yöneticileri midir? 

Sayıştay yurt dışındaki bu şirketleri denetlemekte midir? “Vergi cenneti” diye tanımlanan ülkelerde kurulmuş şirketler var mıdır?” sorularını yöneltti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar verdiği yanıtta, “Bakanlığımız bağlı kuruluşlarının yurt dışında kurulmuş 3 şirketi bulunmakta olup, bunlar 28.05.2018 tarihinde Sudan'da kurulan "MTA Company Limited" Şirketi, 19.07.2018 tarihinde Özbekistan'da kurulan "MTA Tashkent Mining Şirketi" ve 30.08.2020 tarihinde Nijer'de kurulan "MTAIC Nigcr Mining Limited Şirketi" dir.

Mezkûr şirketler Sayıştay denetimine tabidir. MTA yurt dışı faaliyetleri kapsamında; 10.05.2019 tarihinde Ankara’da “MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC) kurulmuş ve tek çatı altında toplanmıştır.” yanıtını verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kamu kuruluşlarının yurt dışında şirket kurmaları farklı gerekçelerle açıklanıyor. Sudan tarım şirketi kuruldu ancak 2018 oluşan şirketi Cumhurbaşkanı feshetti. Yalnızca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda değil, aynı zamanda bazı kamu kuruluşlarında da bu bağlamda şirketlerin varlığından bahsedilmektedir. Bu şirketlerin yönetiminde kimler bulunmaktadır? Bakan, yurt dışında kurulan şirketlerin yönetim kurulundaki kişileri açıklamamıştır. Ayrıca, şirketlerin kar-zarar durumu nedir? Denetimlerde tespit edilen sorunlar var mıdır? Bu konular, halk adına görev yapan milletvekillerinin sorguladığı olağan konulardır. Örneğin, Sudan tarım şirketi için şirketin feshedilmesiyle ilgili durum ortaya çıktı, ancak MTA'nın Sudan ile olan ilişkisi nasıldır? Yurt dışındaki şirketlerin çok yönlü bir şekilde araştırılması ve izlenmesi gereklidir” dedi.

Yorumlar (0)