Denge ve Denetleme Ağı'nın "Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum Çalıştayı"nın deklarasyonu yayınlandı

Denge ve Denetleme Ağı'nın düzenlediği "Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum Çalıştayı"nın deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyonda, “Afetlerle ilgili çalışmalarda kamu-sivil toplum örgütü iş birliği mevzuatı ve kısa-orta-uzun vadeli kent afet eylem planları hazırlanması, ilçe-mahalle arama kurtarma ekipleri kurulması, afet sonrasında kadın ve çocukların uğradığı hak kayıpları için yargıyı işler kılmak adına baskı oluşturulması, İstanbul ve diğer fay hattı bölgelerinde şehre yakın kırsal kamp alanları kurulması ve afet ve acil durumlardan sonra iç göçe yönelik eylem planı oluşturulması” önerileri yer aldı.

GÜNDEM 08.02.2024, 14:47
Denge ve Denetleme Ağı'nın "Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum Çalıştayı"nın deklarasyonu yayınlandı

Bünyesinde 300'e yakın sivil toplum örgütünü barındıran Denge ve Denetleme Ağı'nın düzenlediği, afete dirençli kentler, afet/deprem öncesinde ve sonrasında atılması gereken adımları ve sivil toplumun rolünün tartışıldığı "Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum Çalıştayı"nın deklarasyonu yayınlandı.

6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde yayınlanan deklarasyonda, şu öneriler yer aldı:

"İLÇE-MAHALLE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KURULMALI"

"-’Siyasi Şeffaflık Yasası’nın çıkarılmasına yönelik sivil toplum örgütü katılımıyla çalıştaylar düzenlenmeli.

-Afet stratejik plan hazırlama ve uygulama süreçleri doğru işletilmeli.

-Afetlerle ilgili çalışmalarda kamu-sivil toplum örgütü iş birliği mevzuatı ve kısa/orta/uzun vadeli kent afet eylem planları hazırlanmalı. Uygulamada izleme raporlarıyla hesap verebilirlik arttırılmalı.

-Belediyelerde sivil toplum örgütü masaları kurulmalı.

-Belediye meclislerinde sivil toplum örgütlerinin etkin temsili ve katılımı sağlanmalı.

-İlçe-mahalle arama kurtarma ekipleri kurulmalı.

-Engelli öznelerin liderliğinde yerel yönetim-sivil toplum örgütü iş birliğiyle 'afet dayanışma rehberi' ve 'strateji belgesi' hazırlanmalı. Özneyi ilgilendiren her konuya özne dahil edilmeli.

-Olası İstanbul depremi için fay hattı üzerinde olmayan illerde sistematik arama- kurtarma çalışması yapılması için yerel yönetim-sivil toplum örgütü iş birliği temelinde örgütlenme ve koordinasyon sağlanmalı.

-Deprem bölgesinde, depremzede kadınlar için kadın sığınma evleri açılmalı.

"ÇOCUK ODAKLI BİR AFET PLANI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN ETKİN KATILIMIYLA OLUŞTURULMALI"

-Afet sonrasında kadın ve çocukların uğradığı hak kayıpları için yargıyı işler kılmak adına baskı oluşturulmalı.

-Çocuk odaklı bir afet planı, sivil toplum örgütlerinin etkin katılımıyla oluşturulmalı.

-Afet riski bulunan kentlerde toplanma alanları çocuklar açısından güvenli hale getirilmeli.

-Farklı sesler, farklı renkler ve farklı kimliklerin önemsenmesiyle; cinsiyet, dil, ırk ayrımı yapılmadan etkili kent temsiliyeti sağlanmalı.

-Yerel yönetimler, afetlere ilişkin kendi şehirlerindeki LGBTİQ artı örgütleriyle bir araya gelip ihtiyaç tespiti yapmalı.

-Veri paylaşımı sağlıklı sağlanmalı; hem yerel yönetimler hem de sivil toplum örgütleri düzenli ve sistematik veri paylaşımı yapmalı.

"İSTANBUL VE DİĞER FAY HATTI BÖLGELERİNDE ŞEHRE YAKIN KIRSAL ALANDA KAMP ALANLARI KURULMALI"

-İstanbul ve diğer fay hattı bölgelerinde şehre yakın kırsal kamp alanları kurulmalı; özellikle Orman Bakanlığı’nın elinde bulunan bu tip alanların tespiti ve duyuruları yapılmalı.

-İhtiyaç özelinde kırılgan gruplar için haritalama yapılmalı; kronik hastalığı olanlar, diyaliz, kanser vb. hastaları haritalanmalı.

-Özel ihtiyaçları olan bireyler için sağlık kurumları belirlenmeli.

-Afet ve acil durumlardan sonra iç göçe yönelik eylem planı oluşturmalı."

Afete Dirençli Kentler ve Sivil Toplum Çalıştayı’na katılan sivil toplum örgütleri ise şöyle:

Genç Düşünce Enstitüsü, Defne Eğitim ve Yaşam, Yerli Yeni Yeşil, Kaos GL, TÜSODER, Anadolu Kadın Derneği, Hayata Destek, Yuva Project, Diyarbakır Barosu, Çocuk Hakları Merkezi, BAYETAV, Innovation for Development, Kolektif Koordinasyon Derneği, Ceviz Otizm Derneği, YERELİZ, Doğal Yaşam Derneği, Eşit Yaşam Derneği, Kamu Araştırmaları Vakfı, TAP Arama ve Kurtarma, STGM, Türkiye Spina Bifida Derneği, HEY Akademi, YouthART, ICHILD, Sıfır Ayrımcılık Derneği, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Olimpikder, KADOÇED, ÇEKEV, Tüketici Birliği Federasyonu, Adalet Sistemini İzleme Derneği, 78'liler Girişimi ve Medya Konseyi Derneği.

Yorumlar (0)