18 Haziran 2018, Pazartesi

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP'li Sezgin Tanrıkulu:Batman İlimizde Kaç Kilometrelik Metro veya Tramvay Hattı Yapılır?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu:Batman İlimizde Kaç Kilometrelik Metro veya Tramvay Hattı Yapılır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

 

Maliye Bakanı tarafından Külliye’nin maliyetinin 1 milyar 370 milyon lira olduğu açıklanmıştır.

Mimarlar Odası, Külliye’nin gerçek maliyetinin en az 3 katrilyon lira olduğunu belirtirken, TOKİ gerçek maliyetin açıklanmasına ilişkin bilgi edinme sorusuna “ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verebileceği” gerekçesiyle cevap vermemiştir. 

2013 yılı Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla sıralamasına bakıldığında tam 15 ülkeyi geride bırakan söz konusu 1.8 Milyar (Katrilyon) ile;

 

1.         TOKİ’nin alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

2.         Bu alt gelir grubu evlerinden almak isteyen kaç aileye 10 yıllık faizsiz kredi sağlanır?

3.         İşsizlik oranının %10,9’a, genç işsizlik oranının ise %20,2’ye yükseldiği ülkemizde iş arayan kaç kişi için istihdam yaratacak yatırım yapılır?

4.         Kaç girişimciye destek verilir?

5.         Bu girişimcilerin yatırımlarıyla kaç kişilik yeni istihdam alanları yaratılır?

6.         Net asgari ücret üzerinden kaç kişiye 25 yıl boyunca maaş ödenir?

7.         Memur maaşlarına 2018 yılı için hangi oranda fazladan zam yapılır?

8.         Kaç üniversite öğrencisine karşılıksız burs verilir?

9.         Kaç yüksek öğrenim yurdu yapılıp, üniversite öğrencilerine barınma imkanı sağlanır?

10.       Türkiye’de hala içme suyu şebekesi olmayan kaç  köye içme suyu götürülür?

11.       Türkiye’de hala yolu olmayan ve toprak yolla ulaşılan kaç köye asfalt yol yapılır?

12.       Türkiye’de hala kanalizasyon sistemi olmayan kaç  köye kanalizasyon sistemi yapılır?

13.       Türkiye’de hala fosseptik sistemi olmayan kaç köy ve bağlı yerleşim birimine fosseptik sistemi sağlanır?

14.       Ülkemizde yüksek yoğunluğa sahip hatlara kaç  hızlı tren hattı oluşturulur?

15.       Kaç duble yol yapılır?

16.       Trafik sorunu yaşanan şehirlere kaç  metro sistemi sağlanır?

17.       Kaç sulama göleti yapılır?

18.       Ülkemizde kaç  güneş enerjisi santrali kurarak elektrik enerjisi elde edilir?

19.       Güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklar açsısından zengin olan ülkemizde bu kaynaklardan yerli ekipmanlarla en iyi şekilde faydalanmak üzere bu teknolojiyi öğrenmeleri ve ülkemize taşımaları için kaç mühendisimiz yurt dışına araştırma ve eğitim amacıyla gönderilir?

20.       Kuraklık tehdidi altında olan ülkemizde kaç sulama göleti yapılabilir?

21.       Ülkemizde kaç güneş enerjisi santrali kurarak elektrik enerjisi elde edilir?

22.       Güneş, rüzgar ve jeotermal kaynaklar açsısından zengin olan ülkemizde bu kaynaklardan yerli ekipmanlarla en iyi şekilde faydalanmak üzere bu teknolojiyi öğrenmeleri ve ülkemize taşımaları için kaç mühendisimiz yurt dışına araştırma ve eğitim amacıyla gönderilir?

23.       Petrol platformu olmayanı ülkemiz için, kaç adet açık deniz petrol platformu yaptırılır?

24.       Ülkemize kaç adet petrol rafinerisi kazandırılır?

25.       Ülkemize kaç adet petrol arama gemisi alınır?

26.       Ülkemize kaç adet derin petrol sondaj kulesi kazandırılır?

27.       900 milyon dolara mal olan 980 kilometrelik Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı gibi kaç hat yapılır?

28.       Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı maliyetleri baz alındığında kaç kilometrelik bir petrol boru hattı daha yapılır?

29.       Yoğun kar nedeniyle yolları kapanan mezra, köy, ilçe ve illerimizde kullanılmak üzere, kaç kar püskürtme ve yol açma makineleri alınır?

30.       Karla kapanan yollarda acil sağlık görevlilerinin hastalara ulaşımı için kaç  4x4 paletli ambulanslar alınır?

31.       Doğal afet durumlarında kullanılmak için kaç konteyner alınır?

32.       Afrika’da açlıkla mücadele eden kaç milyon insana gıda yardımı için kalıcı ve sürdürülebilir yatırım yapılır?

33.       Evlenmek üzere olan kaç  yoksul çifte 10’ar bin TL evlilik yardımı yapılır?

34.       Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye’lerinin tamamlayamadığı metro projeleri için merkezi bütçeden 2014 yılında harcanan 1,7 katrilyon ne kadarı telafi edilir?

35.       Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Hazineye olan 1,4 katrilyonluk borcunun silinmesiyle ortaya çıkan kamu zararının ne kadarı telafi edilir?

36.       Kaç  stadyum yapılır?

37.       Kaç  baraj daha yapılır?

38.       Kaç  atık su arıtma tesisi yapılır?

39.       Kaç katı atık bertaraf tesisi yapılır?

40.       KOSGEB kapsamında kaç projeye  destek verilir?

41.       Suriye sınırındaki mayınlı arazinin temizlenmesi işi bitirilip bölgede yaşayan kaç yoksul vatandaşa tarımsal faaliyetler için ücretsiz arazi tahsisi yapılır?

42.       Eğitim için okullara alınan kaç akıllı tahtanın masrafı karşılanır?

43.       Öğrencilere dağıtılan kaç tablet bilgisayarın masrafı karşılanır?

44.       Atama bekleyen kaç öğretmenin göreve başlaması sağlanarak masrafları  buradan karşılanır?

45.       Madenlere kaç adet yaşam odası kurulur?

46.       Kaç adet ilkokul yapılır?

47.       Kaç adet lise yapılır?

48.       Kaç  anaokulu yapılır?

49.       Kaç devlet hastanesi yapılır?

50.       Kaç adet orta öğrenim öğrenci pansiyonu yapılır?

51.       Kaç  adet yüz kişilik huzur evi inşa edilir?

52.       81 il merkezine ve nüfus bakımından en büyük ilk 219 ilçemize  içinde tiyatro salonları da bulunan kaç yeni kültür merkezi yapılabilir?

53.       60 bin çiftçimize %50 hibeyle kaç traktör desteği verilebilir? (Ortalama 60 bin liralık traktörler için)

54.       60 bin çiftçimizin her birine kaç adet süt ineği verilir?

55.       60 bin çiftçimizin her birine besicilik için kaç adet dana verilir?

56.       Kaç üreticiye tavuk çiftliği kurmaları için %50 hibe desteği verilir?

57.       Arazisini kendisi karşılamak şartıyla kaç çiftçimize 1’er dönümlük sera kurulur?

58.       2014 yılında, çiftçiye 612 milyon TL mazot desteği verip, kullandıkları mazottan 8 milyar TL ÖTV ve KDV alan bir hükümet olarak çiftçinin vergi yükünü ne kadar azaltmıştır?

59.       2014 yılında Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında çiftçimizin yaptığı 166 bin adet makine-ekipman desteği başvurusundan yalnızca 42 binini destekleyen Hükümet başvuruların kaçını karşılayabilmiştir?

60.       Hayvan yemindeki yüksek fiyatlar üreticiden tüketiciye kadar tüm vatandaşların belini bükerken, yemden alınan %8 KDV’yi kaldırıp oluşacak mali kaybın ne kadarı  buradan karşılana bilir?

61.       Pırlanta, elmas, zümrüt vb. değerli taşlara KDV muafiyeti getirmiş bir hükümet olarak çiftçinin kullandığı gübreden aldığınız %18 KDV’yi kaldırıp, oluşacak mali kaybın ne kadarı  buradan karşılanır?

62.       Sebze tohumlukların da ve sebze fidelerinde yüzde 8 oranındaki KDV’yi kaldırıp oluşacak mali kaybın ne kadarı  buradan karşılanır?

63.       Çiftçinin kullandığı elektrikten %18 KDV almaktan vazgeçip oluşacak mali kaybı ne kadarı  karşılanır?

64.       Elektrik faturalarına “TRT payı” adı altında yansıtılan ve yıllık 600 milyon TL’yi bulan masrafı kaldırıp TRT’nin kaç yıllık kaybını buradan karşılanır?

65.       Yabancı dil bilenlerin oranın %9 olduğu ülkemizde, İngilizce öğrenimi için kaç  gencimize 6 aylık yurt dışı dil kursu imkânı sağlanır?

66.       Türkiye’ye giren insan ve eşya taşıyan tüm araçlar ile kargo ve konteynerlerin x-ray denetimine tabi tutulması için Gümrük Bakanlığının ihtiyaç duyduğu 2 milyar liralık kaynağın ne kadarı karşılanır?

67.       KÖYDES bütçesine aktarılarak köylerimizin alt yapı sorunların ne kadarı  çözülür?

68.       Vatandaşa 18 TL’ye satmaya çalıştığınız yeni kimliklerin parası ne kadarı  buradan karşılanır?

69.       Okul öncesi eğitimdeki kaç öğretmen açığı giderilir?

70.       Milli Gelirden AR-GE harcamalarına ayrılan payın artmasıyla refah seviyesinin de arttığı İsrail ve G. Kore örnekleriyle açıkça görüldüğüne göre kaç AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmasına  ayrılır?

71.       Erozyon sonucunda her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde toprağını kaybeden bir ülkenin Hükümeti olarak kaç  erozyonla mücadele çalışmasına aktarıp , topraklarımızı kurtarılır?

72.       Yoksula yıllık 2 milyon ton kömür dağıtımı için yapılacak harcama kaç yıl boyunca bu kaynaktan sağlanır?

73.       Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bütçe açığının ne kadarının karşılanması mümkün olabilir?

74.       Asgari ücretten alınan vergi kaldırılıp ilk yıl için oluşacak mali kaybın ne kadarı  telafi edilir?

75.       1.8 Katrilyon ile ısrarla bir baba yiğitten beklediğiniz yerli otomobil yatırımına destek verilmez miydi? Ya da devlet bu girişimin öncüsü ve büyük ortağı olmaz mıydı?

76.       2013 yılını 1,9 Katrilyon lira görev zararıyla kapatan Kamu İktisadi İşletmelerinin yarattığı açığın ne kadarı bu para ile telafi edilmiştir?

77.       Öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının önümüzdeki kaç yıllık gideri buradan karşılanarak başka yatırımlara ve yardımlara olanak sağlanır?

78.       Suriyeli göçmenler için harcanan yaklaşık 9 katrilyon dikkate alınarak, ne kadarı önümüzdeki yılların giderlerine ayrılacaktır?

79.       Kıyılardaki illerimize kaç adet yat limanı yapılır?

80.       Kaç ilçemize tüm ilçe müdürlüklerini içinde barındıran hükümet konağı yapılır?

81.       Arkeolojik kazılara ayrılan 43 Milyon lira düzeyindeki destek, 100 milyon lira artırılarak kaç yıl boyunca daha çok bölgede, daha fazla kazı ve araştırma yapılması sağlanabilir?

82.       Kaç  yeni müze kurulur?

83.       140 milyon liraya mal olan Göktürk 2 uydusu gibi kaç  uydu daha uzaya gönderilir?

84.       Türk Hava Yolları’na liste satış fiyatı 315 milyon dolar olan, geniş gövdeli, uzun menzilli uçaklardan kaç tane daha alınır?

85.       Ülke güvenliği ve savunması amacıyla yerli üretim T-129 helikopterlerinden kaç adet alınır?

86.       Ülke güvenliği ve savunması amacıyla yerli üretim Altay tankından kaç adet alınır?

87.       Ülke güvenliği ve savunması amacıyla  müşterek üretilen F-35 uçağından kaç adet alınır?

88.       Alınması planlanan Hava Savunma Sisteminin maliyetinin ne kadarı buradan karşılanır?

89.       AKP Hükümetleri döneminde 13 bin 442 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği göz önüne alındığında, bundan sonra iş kazalarını en aza indirmek üzere gereken tedbirler alınacak mıdır?

90.       Kadınların şiddetten korunması, çocuk gelinler sorununun çözülmesi ve kadın istihdamının artırılması için nasıl kullanılır?

91.       Başta Hakim, Savcı ve Polisler olmak üzere Türkiye’deki 2,3 milyon kamu görevlisine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve tarafı olduğumuz benzeri uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukukumuzun üzerinde olduğunu anlatacak ve insan hakları eğitimi verecek şekilde kurslar düzenlenecek midir?

92.       Gezi Parkı Eylemlerinde polisin uyguladığı şiddet, tazyikli su, kısa mesafeli biber gazı atışları ve plastik kurşunlardan dolayı hayatını kaybeden 8 gencimiz, kafa travması geçiren 91, gözünü kaybeden 10, dalağını kaybeden 1 kişi ile yaralanan toplam 7.478 kişinin AİHM’e başvurması durumunda Türkiye’nin muhtemelen mahkum edileceği milyonlarca Avroluk tazminatın ne kadarı buradan ödenir?

93.       Roboski’de 33 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi başta olmak üzere AKP iktidarı boyunca güvenlik görevlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden insanlarımızın yakınlarının AİHM’e başvurması durumunda Türkiye’nin muhtemelen mahkûm edileceği milyonlarca Avroluk tazminat ne kadarı buradan ödenir?

94.       Kaç adet yangın söndürme uçağı alınır?

95.       Türkiye’nin 2014 yılındaki bütçe açığının ne kadarı giderilmiştir?

96.       Kaç firmaya teknik girişim desteği verilir?

97.       İhracatı artırmak ve yeni pazarlar bulmalarını sağlamak için kaç firmamıza daha yurt dışı fuarlara katılım desteği verilir?

98.       Kamuda açık bulunan 25 bin engelli kadrosuna bir an önce atama yapılıp, kaç yıl boyunca maaşları buradan karşılanır?

99.       Toplu taşıma araçlarının sadece %33’ünde fiziksel engelliler için rampa sistemi, sadece %7’sinde görme engelliler için anons sistemi, sadece %6’sında işitme engelliler için bilgilendirme ekranı varken; ayrıca cadde ve sokakların sadece %16’sında rampa, %3’ünde hissedilebilir yüzey, %2’sinde sesli sinyalizasyon varken, kısacası engelli yurttaşlarımız sokağa çıkamıyorken bu para engelli yurttaşlarımızın bu temel ihtiyaçlarının ne kadarını gidermek için kullanılır?

100.     4,5 milyon öğrencimiz için 2 günlük gezi programları düzenleyerek 100. Yılında Çanakkale Zaferi’nin kazanıldığı Gelibolu Milli Parkını görmeleri ve profesyonel rehberler eşliğinde tarihi yerinde öğrenmeleri sağlanır?

101.     15 yıldır “toplu açılış” adı altında düzenlenen seçim mitinglerinin maliyeti bu para ile telafi edilir miydi?

102.     Külliye’nin yapım gerekçesi olarak sunduğu “Başbakanlık makamının konuklarını cadde ortasında ağırlaması ve tören yapmak zorunda kalması” böylece sona mı ermiştir?

103.     Külliye için harcanan para tam olarak ne kadardır?

104.     Külliye için bundan sonraki işler için ne kadar harcanacaktır?

105.     Külliye’nin aylık elektrik gideri aylık ne kadar olacaktır?

106.     Külliye’de kaç oda vardır?

107.     Külliye’nin yapımında kullanılan malzemelerin hangileri yurtdışından alınmıştır? Bunlara ne kadar ödenmiştir?

108.     Külliye’nin peyzajı için ne kadar para harcanmıştır?

109.     Yurt dışından kaç adet ağaç vb. bitki alınmış ve bunlar için yapılan toplam harcama ne kadar olmuştur?

110.     Külliye içinde kalan Marmara Köşkü ‘nün yıkıldığı iddiası doğru mudur??

111.     Adana ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

112.     Adana ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar  yapılır?

113.     Adana ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadarı giderilir?

114.     Adana ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından tam kaç adet yapılır?

115.     Adana ilimizde tam kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

116.     Adana ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

117.     Adana ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

118.     Adana ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

119.     Adana ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç km duble yol yapılır?

120.     Adana ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

121.     Adana ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

122.     Adıyaman ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

123.     Adıyaman ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

124.     Adıyaman ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadarı giderilir?

125.     Adıyaman ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

126.     Adıyaman ilimizde tam kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

127.     Adıyaman ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

128.     Adıyaman ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

129.     Adıyaman ilimizde kam km metro veya tramvay hattı yapılır?

130.     Adıyaman ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam kaç km duble yol yapılır?

131.     Adıyaman ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

132.     Adıyaman ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

133.     Aydın ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

134.     Aydın ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

135.     Aydın ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadar giderilir?

136.     Aydın ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

137.     Aydın ilimizde tam kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

138.     Aydın ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

139.     Aydın ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

140.     Aydın ilimizde kaç km metro veya tramvay hattı yapılır?

141.     Aydın ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak tam kaç km duble yol yapılır?

142.     Aydın ilimizde her bir ev için ortalama kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

143.     Aydın ilimizde KOSGEB kapsamında 25 bin 714 projeye 70’er bin liralık destek verilemez miydi?

144.     Artvin ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

145.     Artvin ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

146.     Artvin ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadar giderilir?

147.     Artvin ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

148.     Artvin ilimizde tam kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

149.     Artvin ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

150.     Artvin ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

151.     Artvin ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

152.     Artvin ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç km duble yol yapılır?

153.     Artvin ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

154.     Artvin ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

155.     AfyonKarahisar ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

156.     Afyonkarahisar ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

157.     Afyonkarahisar ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadarı giderilir?

158.     Afyonkarahisar ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

159.     Afyonkarahisar ilimizde kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

160.     Afyonkarahisar ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

161.     Afyonkarahisar ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

162.     Afyonkarahisar ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

163.     Afyonkarahisar ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç km duble yol yapılır?

164.     Afyonkarahisar ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

165.     Afyonkarahisar ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

166.     Ağrı ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

167.     Ağrı ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

168.     Ağrı ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadar giderilir?

169.     Ağrı ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

170.     Ağrı ilimizde kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

171.     Ağrı ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

172.     Ağrı ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

173.     Ağrı ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

174.     Ağrı ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç duble yol yapılır?

175.     Ağrı ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlır?

176.     Ağrı ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

177.     Aksaray ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

178.     Aksaray ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

179.     Aksaray ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadar giderilir?

180.     Aksaray ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

181.     Aksaray ilimizde kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

182.     Aksaray ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

183.     Aksaray ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

184.     Aksaray ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

185.     Aksaray ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç km duble yol yapılır?

186.     Aksaray ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

187.     Aksaray ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

188.     Amasya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

189.     Amasya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılrr?

190.     Amasya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadar giderilir?

191.     Amasya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

192.     Amasya ilimizde kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

193.     Amasya ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

194.     Amasya ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

195.     Amasya ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

196.     Amasya ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç km duble yol yapılır?

197.     Amasya ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

198.     Amasya ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye 70’er bin liralık destek verilir?

199.     Ardahan ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

200.     Ardahan ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

201.     Ardahan ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

202.     Ardahan ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadarı giderilir?

203.     Ardahan ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?

204.     Ardahan ilimizde kaç kişiye iş olanağı sağlayacak kalıcı yatırımlar yapılır?

205.     Ardahan ilimizde asgari ücret üzerinden kaç kişiye istihdam yaratarak 25 yıl boyunca maaş ödenir?

206.     Ardahan ilimizde kendi işini kurmak isteyen kaç girişimci adayına 50’şer bin lira destek verilir?

207.     Ardahan ilimizde kaç kilometrelik metro veya tramvay hattı yapılır?

208.     Ardahan ilimizde çevre illerle ve ilçelerle bağlantıyı sağlayacak kaç km duble yol yapılır?

209.     Ardahan ilimizde kaç adet evin güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmesi sağlanır?

210.     Ardahan ilimizde KOSGEB kapsamında kaç projeye  destek verilir?

211.     Antalya ilimizde aynı anda iki yüz yataklı 6 yeni hastane binası (490 Milyon TL), 50 adet Anaokulu (50 milyon TL), yirmi dört derslikli 10 yeni ilkokul binası (75 Milyon TL) ve 10 lise binası (85 Milyon TL) beş yüz öğrenci kapasiteli 4 yurt binası (60 Milyon TL), yirmi beşer bin kapasiteli 2 yeni stadyum (200 Milyon TL), 8 adet Kültür Merkezi (48 Milyon TL), yüz kişi kapasiteli 4 huzurevi (32 bin TL) 7 adet Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu (35 Milyon TL), 10 Adet Kapalı Spor Salonu (15 Milyon TL), 6 adet müze (60 Milyon), 10 adet Katı Atık Bertaraf tesisi (100 Milyon), 10 adet Atık Su Arıtma Tesisi (150 Milyon) ve 4 baraj (400 Milyon) yapılamaz mıydı?

212.     Antalya ilimizde aynı anda, 10 bin çiftçimize %50 traktör desteği (300 Milyon), 20 bin çiftçimize 1’er dönümlük sera (900 Milyon), 10 Bin çiftçimize 10’ar adet süt ineği (350 Milyon), 50 bin çiftçimize damlama sulama sistemi ve tarım alet/ekipmanı yardımı ne kadar yapılır?

213.     Antalya ilimizde tüm köylerin içme suyu, yol, kanalizasyon, sulama göleti, sulama kanalı, köy içi meydan, parke taşı ve peyzaj gibi temel alt yapı ihtiyaçları ne kadarı giderilir?

214.     Antalya ilimizde yoksul ve dar gelirli yurttaşlarımız için TOKİ’nin her biri 60 bin lira olan alt gelir grubu konutlarından kaç adet yapılır?</

yukarı çık