27 Mayıs 2018, Pazar

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP'li Mustafa AKAYDIN:Kaputaş plajında uygulanan projeler bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır?

CHP'li Mustafa AKAYDIN:Kaputaş plajında uygulanan projeler bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

            Aşağıdaki sorularımın Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 99. maddeleri gereğince, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan KURTULMUŞ tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

 

 

 

                                                                                              Prof. Dr. Mustafa AKAYDIN

                                                                                                     Antalya Milletvekili

 

 

 

Antalya'nın Kaş ve Kalkan ilçeleri arasında bulunan Kaputaş Plajı, dünyanın en iyi plajları arasında yer almaktadır. Birinci derece doğal sit kapsamındaki bu doğa harikası plajımız, Kaş belediyesinin büfe, tuvalet, duş gibi bazı yapılara izin vermesi ve daha sonra ahşap, köprü, yürüyüş yolları soyunma kabinleri ve çelik iskeletler üzerine kurulu köprü ve beton merdivenlerle bozulmaya devam edilmiştir.

Birinci derece doğal sit; bilimsel muhafaza açısından evrensel değeri olan, ilginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle kamu yararı açısından mutlaka korunması gerekli olan, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alanlar olarak tanımlanmaktadır.

Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu tarafından onay verilen projenin uygulanmadığı gibi geçtiğimiz günlerde de foseptik tankeri yerleştirme adı altında iş makineleri ile girilerek Kaputaş Plajı tahrip edilmeye devam edilmektedir.

Plajda plansız programsız yapılan projeler, Kaş-Kalkan yolu üzerinde ciddi bir trafik ve park sorununu da beraberinde getirmiştir.

Açılan davalar sonucu bir bilirkişi heyeti oluşturulmuş ve bu heyetin 16.05.2016 tarihinde Antalya 4. İdare mahkemesine vermiş oldukları raporda, kaputaş plajında yapılan uygulamaların, komisyonun verdiği kararlarla uyuşmadığı, izin verilen yerlerin plaj alanı dışında olduğu ve bu yerlere yeni alanlar eklenerek büyük bir yapısal kitlenin oluşturulduğu ve bu durumun, Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kararlarına da aykırı olduğu belirtilmiştir.

Heyet, halkın gereksinim duyduğu tesislerin Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılabileceğini, plajın bozulan topografyasının ise bir “Peyzaj Onarım Projesi” hazırlanarak Koy’un eski orijinal görünümüne tekrar kavuşturulabileceğini raporlamıştır.

 

Bu bağlamda;

  1. Kaputaş plajında uygulanan projeler bakanlığınızın bilgisi dahilinde mi yapılmaktadır?
  2. Kaputaş plajında oluşan tahribatın durdurulmasına yönelik bakanlığınızca herhangi bir önleme girişiminde bulunulmuş mudur?
  3. Dünyanın sayılı güzellikteki plajlarından biri olarak bilinen ve 1. derece doğal sit olan bu alanda yapılan tahribat, bu plaja ilişkin Bakanlığınız Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 19.07.2007 tarih ve 728 sayı ile aldığı “bu alanlarda bitki örtüsü, topoğrafya silüet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir eylemde bulunulamayacağı”  kararına aykırı değil midir?
  4. Hükümetin bir Bakanı olarak, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun onay verdiği projeye uyulmayarak bölgenin tahrip edilmesine karşı herhangi bir girişimde bulunmayı düşünüyor musunuz?
  5. Bu alana ilişkin Bakanlığınız İşletmeler Genel Müdürlüğü’nce 04.03.1994 tarihinde onaylanan günübirlik tesis projesinde yapılaşmanın sahil şeridinin ikinci bendinde yapılabileceği belirtilmiştir.  Daha sonra bu alanla ilgili herhangi bir proje değişikliği yapılmış mıdır?
  6. Kaputaş plajı üzerinden 300 metre yükseklikte bir viyadük geçirileceği ve bu doğal güzelliğin tamamen bozulacağı iddialarına ilişkin bilginiz var mıdır? Varsa son durumu bize açıklar mısınız?
  7. Projenin ve “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için açılan ve halen devam eden davalara plajın korunması adına müdahil olmayı düşünüyor musunuz?
  8. Halen plajda çalışmakta olan iş makinelerinin durdurulması için acil bir girişimde bulunmayı ve tahribat artmadan önlemeyi düşünüyor musunuz?
  9. Bilirkişi heyetinin de önerisi olan, Kaputaş Plajı’nın yeniden doğal görünümüne kavuşturulması için bir Peyzaj Onarım Projesi’nin hazırlanarak alanda uygulanması hususundaki düşünceleriniz nelerdir?
  10.  Bu plajımızı doğal müze olarak, uygun bir ücretle ve süreli girişlerle halkımızın kullanımına sunmak, hem doğal güzelliği korumak hem de aşırı yoğunluğu ve trafiği önlemek açısından doğru bir uygulama olmaz mı?
yukarı çık