21 Haziran 2018, Perşembe

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP'Lİ MEHMET GÖKER’İN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

CHP'Lİ MEHMET GÖKER’İN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI

Tıbbiyeliler vatan sevgisini ve mücadelesini Kurtuluş Savaşı sırasında göstermiş ve kahramanlıkları dillere destan olmuştur. Doktorlarımız, Cumhuriyetin ilk yıllarında halkımızı kırıp geçiren, sıtma, trahom, verem ve diğer hastalıklarla savaşmış ve bu savaştan da başarıyla çıkmıştır. 
  

 Ancak bugün AKP iktidarının sağlık hizmetlerini paralı hale getirmesi ve sağlık hizmetlerinin yönetilememesinin sorumlusu olarak hekimlerin gösterilmesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti ortaya çıkarmıştır. Sağlık Bakanlığı vatandaşları müşteri olarak görmeye başlamış ve desteklediği özel hastanelere yönlendirmiştir. Maalesef vatandaşın cebinden harcadığı para miktarı Sağlık Bakanlığı’nın bütçesine eşit hale gelmiştir.
    

Öte yandan sağlık personelimizin pek çok sorunu bulunmaktadır. Aşırı ve düzensiz çalışma çok sayıda sağlık sorununa ve iş güvenliği problemine yol açabilmektedir.  Örneğin bir hemşire yaklaşık 18-20 hastaya bakmakta ve söz konusu bu durum hemşireleri hata yapma olasılığıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Maaş koşullarının düzeltilmesi, ek ödemelerinin arttırılması ve bayan çalışanlar için kreş saatlerinin çalışma saatlerine göre ayarlanması sağlık çalışanlarının performanslarını arttıracaktır.
    

Özet olarak, iktidarın uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlığı paraya endeksli hale getirmiştir. Vatandaşa ihtiyacı kadar sağlık hizmeti değil, parası kadar sağlık hizmeti sunulmaktadır. Sağlık hizmetleri bütçeden değil vatandaşın cebinden karşılanır hale gelmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın bu bütçe ve paralı sağlık hizmeti anlayışı ile vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunamayacağı açıktır. 
    Ülkemizin sağlıklı bir geleceğe kavuşması için gecesini gündüzüne katarak fedakârca çalışan tüm tıp emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.
 

yukarı çık