CHP’Lİ GÜNEŞHANDAN ÜYEYLE KONGRE TEKLİFİ

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan Siyasi Partiler Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi verdi.

GÜNDEM 19.01.2024, 12:35
CHP’Lİ GÜNEŞHANDAN ÜYEYLE KONGRE TEKLİFİ

Güneşhan teklifinde köy ve mahalleden il kademesine kadar her aşamada yönetim organlarının parti üyeleri tarafından belirlenmesini önerdi. Dünyada demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi açısından siyasi partilerin önemine değinen Güneşhan şunları söyledi:

“Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri, siyasi partilerdir. Birçok siyasi parti, dünyada demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi açısından mücadeleler vermiştir ve vermeye de devam etmektedir.

Demokratik kural ve geleneklerin işlemesi, demokrasinin toplumsal olarak içselleştirilmesi konularında, siyasi partilerin görevleri son derece önemlidir. Çünkü, siyasi partiler iç işleyişi anlamında demokrasi okulu niteliğindedir. Bunun en önemli örneklerinden biri de ülkemizdeki siyasi parti sistemidir.

Türkiye’deki siyasi partilerde, parti içi demokrasinin varlığına ve gelişmesine engel olan başlıca unsurlarından biri, 1980 darbesinin ruhunu yansıtan Siyasi Partiler Kanunu’dur. Bu kanun, yerel düzeyde; köyler, mahalleler ve ilçelerde yurttaşların siyasete katılması açısından önemli düzenlemelere ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemizdeki siyasi partilerin programları, tüzükleri, yönetmelikleri ve projelerinde mutlaka demokrasinin gelişmesi noktasında sözler ve hükümler bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle ülkemizdeki demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi için siyasi partilerimiz, çeşitli vaatlere sahipken, bunların önünde Siyasi Partiler Kanunu engeli bulunmaktadır. Örneğin; köy ve mahallelerde, herhangi bir siyasi parti üyelerinin tamamı, ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesine katılamamaktadır. Benzer biçimde, il başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde, ilçelerdeki siyasi parti üyelerinin tamamı söz hakkına sahip değildir. Bunun yerine, delegasyon sistemiyle sadece belli ölçütlere göre seçilmiş ve delege olmuş üyeler ilçe ve il yönetimlerini seçebilmektedir. Bu durum yerel düzeyde ve siyasi parti hiyerarşisinde, en alt düzeyde siyasi parti içinde demokratik katılımın önüne geçmektedir. Bir anlamda, parti içi demokrasi kanallarının işlemesi sorunlu hale gelmektedir.

Köyden, il kademesine kadar her aşamada parti içi demokrasinin sağlanabilmesi amacıyla bu kademelerde, o siyasi partiye üyelerin tamamının yönetim organları seçimlerine katılımının sağlanabilmesi için Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklikler yapmak gerekmektedir.

Bu bağlamda; 22.04.1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 19. maddesinde yapılacak değişiklikle il kongresinin ilçe kongrelerince seçilecek delegelerden değil, ildeki tüm üyelerden oluşması; 20. maddesinde yapılacak değişiklikle de ilçe kongresinin köy ve mahallelerde seçilmiş delegeler yerine, o köy ve mahallelerdeki üyelerin tamamından oluşması amaçlanmaktadır.”

Yorumlar (1)
Hikmet Kılıç Karakoca Çan Çanakkale 7 ay önce
Tüm il ilçe belde kongreleri üyeler ile yapılmalı. Belediye başkan ve meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri de tüm üyeler ile yapılmalı. Büyük kurultay dahi tüm üyeler ile yapılmalı. Artık bilgisayarlar ile yapılabilir.