CHP’li Gülcan Kış, AKP’nin ülkenin gerçeklerinden koptuğunu söyledi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 86 maddelik kanun teklifi üzerine partisi adına söz aldı.

GÜNDEM 29.12.2023, 10:52
CHP’li Gülcan Kış, AKP’nin ülkenin gerçeklerinden koptuğunu söyledi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM’de AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen 2024 bütçesinde, ülkenin ve vatandaşın merkeze konulduğu tek bir düzenleme yer almadığını belirterek “Kiraların maaşlardan yüksek olduğunu, gelir adaletsizliğini, en düşük emekli maaşının Türkiye’de olduğunu görmüyorlar. Bu bütçe, kalkındıran, zenginleştiren, milli ekonomiyi güçlendiren bir bütçe olmak yerine, yoksullaştıran, işsizleştiren, adaletsizliği büyüten bir bütçe olmuştur” dedi. Gülcan Kış, Cumhurbaşkanına bazı alanlarda vergi ve tevkifat oranı belirleme yetkisi tanıyan kanun teklifinin “keyfi uygulamalara” neden olacağı uyarısında bulundu.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulunda görüşülen 86 maddelik kanun teklifi üzerine partisi adına söz aldı.

Torba Kanun teklifinde, birbirinden farklı 80’den fazla konuda, toplam 31 ayrı kanunda ve 2 Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıntılı değişikliklerin öngörüldüğüne dikkat çeken Gülcan Kış, bu uygulamanın parlamento hukukunun en temel kurum ve kurallarına, TBMM geleneklerine aykırı olduğuna vurgu yaptı.

“ÜLKEMİZİN GERÇEKLERİNİ GÖRMÜYORLAR”

Gülcan Kış, “Hükümetin bakanları ve bürokratları tarafından eş güdümlü açıklamalar ve politikaların izlenmediği bir süreçte, iktidarın çaresizliğinin en güzel örneği, bu Torba Kanun’dur aslında.  Bir ülke düşünün ki, Maliye Bakanı “kiralar düşüşte” diye açıklama yaparken, Merkez Bankası Başkanı çıkıp “ev kiraları çok yüksek ev kiralayamıyorum” desin. Yine, Asgari ücret açıklanmadan zincir marketlerde zam yağmuru yaşanırken, Ticaret Bakanı çıkıp “fırsatçılığa, fahiş fiyatlara asla izin vermiyoruz” desin. Ekonominin başına getirilen Bakan, krizin faturasını vatandaşa keser, vergi ve zamlarla insanları geçinemez hale getirirken, kredi kartı taksitleri ile bütçesini denkleştirmeye çalışan vatandaşı gözüne alıp, “bir tek bizim ülkemizde taksit var” der.  Ama bir tek bizim ülkemizde olan bazı gerçekleri görmüyorlar maalesef. Kiraların maaşlardan yüksek olduğunu, gelir adaletsizliğini, en düşük emekli maaşının Türkiye’de olduğunu görmüyorlar. İşte, Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisine sokmaya çalışan AKP kadroları bu zihniyette ve anlayışta maalesef” ifadelerini kullandı.

“AKP GEÇİCİ ÖNLEMLERLE SÜRECİ İDARE ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Kanun teklifi incelendiğinde, hükümetin ilave bir kaynak arayışında olduğunun açıkça görüldüğünü ifade eden Gülcan Kış, “AKP, Türk Vergi sisteminde esaslı bir reform çalışması yapmaktan kaçınmaktadır.   Geçici önlemler ile süreci idare etmeye çalışmaktadır” dedi.

“CUMHURBAŞKANININ YETKİSİNİN ARTIRILMASI ANAYASAYA AYKIRI”

Torba Kanun teklifinde vergi kanunlarında bazı oran ve indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın yetkisinin genişletilmesini teklifinin yer aldığına değinen Gülcan Kış, “Teklifin 61. maddesi ile, yıllara sari inşaat ve onarım işlerine ilişkin istihkak ödemeleri üzerinden yapılacak tevkifat oranının belirlenmesindeki Cumhurbaşkanının yetkisi genişletilmektedir.  Buna göre, Cumhurbaşkanının kesinti oranını sıfıra kadar indirme veya kurumlar vergisi oranına kadar artırma yetkisi bulunmaktadır. Vergi ile ilgili konularda; Cumhurbaşkanına verilen yetkiler, Anayasa’nın 73. maddesinin 3. fıkrasında yer alan hükümde tanımlanan sınırlılıkların dışına taşmaktadır. Buna göre, devletin vergilendirme yetkisinin sınırı, aynı zamanda kişilerin hak ve özgürlüklerinin de sınırını oluşturduğundan, bu yetkinin keyfiliğe kaçacak biçimde kullanılmasının önlenmesi, hukuk devleti olmanın gerekleri arasında öncelikli bir yere sahip bulunmaktadır.  Vergilendirme alanında olası keyfi uygulamalara kesinlikle karşıyız” dedi.

“BÜTÇEDE VATANDAŞ YOK”

AKP iktidarının verginin tabana yayılmasını kolaylaştıran, kayıt dışı bırakılan kazancı kayıt altına alacak düzenlemeleri gündeme taşımaktan özellikle kaçındığını kaydeden Gülcan Kış sözlerini şöyle sürdürdü:

Tarımdan, sanayiye, eğitimden, sağlığa, adaletten, enerjiye, dış politikaya kadar, milli ve yerli olan, ülkenin ve vatandaşın merkeze konulduğu tek bir düzenleme yer almamaktadır.  Tıpkı pazartesi günü, AKP-MHP oylarıyla geçen Sarayın Bütçesi’nde olduğu gibi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk bütçesi tarihe bu şekilde geçmiştir.  Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de bütçe sunumunda vurguladığı gibi, AKP İktidarının 21 yıldır bütçe yaparken ki sözde hedefi, ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi içerisine sokmaktı. Ancak bu bütçe, kalkındıran, zenginleştiren, milli ekonomiyi güçlendiren bir bütçe olmak yerine, yoksullaştıran, işsizleştiren, adaletsizliği büyüten bir bütçe olmuştur.  Devleti gerçek anlamda güçlendirmenin en temel yolunun güçlü ve millî bir ekonomiyi yaratmak, toplumun refahını yükseltmek olduğunu her fırsatta söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Tüm bu nedenlerle, Anayasa’ya aykırılıklar teşkil eden, TBMM geleneklerini yok sayan, ekonomik ve sosyal sorunların temelden çözümüne yönelik herhangi bir çözümün yer almadığı, Torba kanun teklifine bu şekliyle karşı olduğumuzu bildiriyoruz.”

Yorumlar (0)