18 Haziran 2018, Pazartesi

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP'li Fikri Sağlar:Şayet Balık Çiftliklerinin Kurmasına İzin Verilirse Akdeniz’i Katleden Başbakan Olmayı Kabul Edecek Misiniz?

CHP'li Fikri Sağlar:Şayet Balık Çiftliklerinin Kurmasına İzin Verilirse Akdeniz’i Katleden Başbakan Olmayı Kabul Edecek Misiniz?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLETİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıda belirtilen sorularımın Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla. 09.10.2017

 

Muğla kökenli bir firmanın Silifke’de kuracağı 2 balık çiftliğinin yanı sıra Aydıncık’ta da 2 adet balık çiftliği kurmak için ÇED sürecini başlattığı bilinmektedir.

Tam bu sırada Konya kökenli bir firmanın da Aydıncık Soğuksu bölgesinde 2 adet balık çiftliği kurmak istediği, ancak ilgili bakanlıkça ÇED raporuna gerek görülmediği iddiası vardır. Bu firmanın kuracağı çiftliklerin kapasitesinin yılda 950 ton olacaktır. Vahim olan durum, doğa ve yaşam için önem taşıyan ÇED konusunda iktidarın farklı firmalara farklı uygulamalar yapmasıdır!

Bir başka tehlikeli davranış ise; Aydıncık ve Silifke’de balık çiftliği kuracak olan Muğlalı firmanın, Silifke OSB’de yapacağı balık işleme fabrikası için de” ÇED gerekli değildir” yazısı aldığı öne sürülmüştür. 4 çiftlikte yılda 7250 ton balık üreteceğini bildiren firma, OSB’deki tesiste yılda 57 bin ton balık işleyeceğini açıklamıştır... Bu açıklamadan anlaşılan bu bölgede Balık çiftliklerinin sayısı hızla artacaktır.

Balık çiftlikleri Muğla’da denizi fazlasıyla kirletmiş, insan sağlığını tehdit ettiği gibi turizmi de baltalamıştır. Şayet iddialar doğru ise; Balık çiftlikleri kirlettikleri bu bölgenin yerine yeni ve temiz bir yer olarak Mersin Kıyılarını seçmiştir. Kirli denizde verimli üretim yapılamadığı için balık çiftlikleri Muğla’dan sökülüp Mersin’e kurulmak istenmektedir. Böyle bir girişim bile balık çiftliklerinin denizi kirlettiğinin somut göstergesidir. Hâlihazırda Akkuyu Nükleer Santralin denize bırakacağı atıklar, deniz canlıları ve halk için tehdit unsuruyken, yoğunlaşacak olan balık atıklarının da deniz kirliliğini daha da hızlandıracağı açıktır.

          Mersin’in Akdeniz kıyılarında çimento fabrikası, Nükleer Santral ve termik santraller kurulmasına müsaade edilmiştir. Bu bölgelerde yaşayan üreticiler tüm güçleri ile bu yatırımlara karşı çıkmaktadır. Tarım ürünleri zarar görmekte insan sağlığı tehdit altında kalmaktadır. Mersinliler çevre katliamına karşı bir halk oylaması talep etmektedir.

Cumhurbaşkanı “Halkın onayı olmadan hiçbir çevreyi kirletebilecek yatırım olmamalı“ derken neden yöre insanın seslerine kulak vermiyorsunuz?. Bilinmeli ki; bu girişimler sadece Mersin’e ve Mersinlileri değil, doğaya ve insanlığa yapılmış en büyük ihanet olacaktır!..

 

 

Bu çerçevede:

1-Aydıncık ve Silifke kıyılarında balık çiftlikleri kurulacağı iddiası doğru mudur?

2-Muğla’da kurulan balık çiftliklerinin doğaya verdiği hasarlar ortada iken, Mersin’in doğa ve turizm cenneti olan bu alanların da kirletilmesine nasıl müsaade edeceksiniz?

3-Kirli sularda balıkların üretilip, tüketilmesini sağlıklı buluyor musunuz?

4-Bu bölgede çevre katliamına neden olan balık çiftliği, nükleer santral ve termik santral yatırımları için bir halkoylaması yapacak mısınız?

5-Şayet balık çiftliklerinin kurmasına izin verilirse Akdeniz’i katleden Başbakan olmayı kabul edecek misiniz?

 

yukarı çık