CHP’Lİ DURMAZ ENGELLİLERİN SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI!

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’dan engellilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

GÜNDEM 14.05.2024, 11:26
CHP’Lİ DURMAZ ENGELLİLERİN SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI!

Engelliler haftasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yazılı soru önergesi sunan Durmaz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 28. Maddesinde yer alan “Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır” ilkesini hatırlattı.  “Ülkemizde engelli bireyler için insan haklarına uygun şartlar sağlanmış mıdır? “ dedi.
Engellilerin İstihdam Hakkı Korunmalıdır!
Tüm engelli bireylerin eşit yurttaşlık hakkına sahip olduğunu vurgulayan Durmaz, önergesinde şu ifadelere yer verdi;
“Engellilerimizin çalışma yaşamını belirleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan kotalar, engellilerin iş erişimlerinin sınırlarını oluşturmaktadır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 53 üncü maddesinde engelli çalıştırmaya yönelik hükümler bulunmaktadır. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadırlar, denilmektedir.
Bu oran engellilerin istihdam ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Engellilerin istihdam hakkı uzun yıllardan beri Avrupa Birliği (AB)’nin öncelikli ve uzun dönem stratejileri arasında da yer alıyorken, istihdam oranını yüzde 5’e çıkartmak önemli bir gerekliliktir. “
Engelli hakları için toplumsal farkındalık oluşturulmalı!
Durmaz önergesinde kamu ve özel sektörde engelli kadrolarının tespiti ve denetlenmesi konusuna dikkat çekti. “Engellilerin sosyal yaşamda daha görünür olmaları için engelli bireylerimizin yaşadıkları sorunlar da dikkate alınarak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. İş yaşamında var olmayan engelli bireylerin istihdamının sağlanarak, sosyal yaşamda daha görünür olmaları Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletin en önemli görevlerinden biri olmalı, engelli bireylere insanca yaşama olanağı sağlanmalıdır.
Engelli bireylerin sosyal – kültürel alanda var olmaları, eğitim, sağlık ve istihdam hakkından eşit koşullarda faydalanabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, toplumsal farkındalığın arttırılması gerekmektedir. “ dedi.
 

Durmaz’ın önergesinde yer alan sorular şöyle;  

Bu bağlamda;


1- Ülkemizdeki toplam engelli sayısı kaçtır?  
2- Sosyal yardım desteği alan engelli sayısı kaçtır?
3- Kamuda ve özel sektörde istihdam edilen toplam engelli sayısı kaçtır?
4- Engelli kadrosunda boşluk olan kurumlar hangileridir?
5- Engelli kadrolarında, engeli olmayan kişilerin çalıştırıldığı doğru mudur? Bu konuda denetim yapan özel ya da tüzel kuruluşlar bulunmakta mıdır?
6- İŞKUR'a başvurup iş bekleyen engelli kişi sayısı kaçtır?
7- Engelli istihdamını kamuda ve özel sektörde %5 kotaya çıkarmayı düşünüyor musunuz?
8- Avrupa Birliği fonları ile uygulanan engelli destek projeleri bulunmakta mıdır?  Proje desteklerini denetleyen bir birim bulunmakta mıdır?
9- Bugüne kadar engelliler için fon yardımıyla yapılan projeler hangileridir?

10- Yerelde engelli bireylerin sosyal yaşamını kolaylaştıracak kent projeleri için bakanlığınızın girişimleri olmuş mudur?

11- İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 28. Maddesinde yer alan “Herkesin bu bildirgede ileri sürülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşebileceği bir toplumsal ve uluslararası düzene hakkı vardır” ilkesine uygun fiziki ve sosyal şartlar, engelli bireylerimiz için sağlanmış mıdır?

Yorumlar (0)