CHP’Lİ DR. AYLİN YAMAN; ATAMA BEKLEYEN HEMŞİRELERİN TAKİPÇİSİYİZ…

Hemşire ve ebelerin özlük haklarının iyileştirilmesi ve bir an önce atamaların yapılması için çalışmalarını sürdüren Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman konuyu Meclis gündemine taşıdı.

GÜNDEM 03.01.2024, 10:29
CHP’Lİ DR. AYLİN YAMAN; ATAMA BEKLEYEN HEMŞİRELERİN TAKİPÇİSİYİZ…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanmasını talep ettiği ve TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde CHP’li Yaman, “Giderek yaşlanan nüfus, koruyucu hekimliğin yara alması, hayat koşullarının ağırlaşması, yoksulluğun derinleşmesi, yetersiz beslenme gibi nedenlerle hastalık yükünün artması, hastaların bakım ihtiyacını, kısacası hemşire ve ebe ihtiyacını artırmıştır” dedi. Konuyu Dünya örnekleri ve yayınlanan istatistikler çerçevesinde ele alan Dr. Aylin Yaman, değerlendirmelerine “Oysa, Türkiye’de 100.000 kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı sadece 356’dır (2022 Yılı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni) ve bu rakam, OECD ülkelerinin yaklaşık 1/3’ü kadardır. Yaklaşık 20 yıl önce başlatılan Sağlıkta Dönüşüm programı ile, tüm yatırımlar, dev sağlık işletmelerine yapılmış, sağlık, kar odaklı bir yapıya dönüştürüldüğünden, insan kaynağına yatırım, maliyet kalemi olarak görülmeye başlamıştır. Bu nedenledir ki, alandaki açığa rağmen, bu dönemde yeterli sayıda hemşire ve ebe ataması yapılmamıştır. Bu sayısal açığa, bir de güvensiz çalışma koşulları, tırmanan şiddet, özlük haklarında yaşanan kayıplar eklenince, karşımıza maalesef tükenen bir sağlık ordusu çıkmaktadır” sözlerine yer verdi.

TBMM Başkanlığı’na sunduğu Yazılı Soru Önergesinde CHP’li Yaman’ın Sağlık Bakanına yönelttiği sorular şu şekildedir;

Aralık 2023 tarihi itibarıyla atama bekleyen hemşire ve ebe sayısı nedir?

2024 yılının ilk çeyreğini kapsayacak biçimde, Bakanlığınız tarafından hemşire ve ebe ataması yapılması planlanmakta mıdır?

Planlanmakta ise branşlarına göre; Yoğun Bakım Hemşiresi, Acil Servis Hemşiresi, Diyabet Hemşiresi, Onkoloji Hemşiresi, Diyaliz Hemşiresi, Rehabilitasyon Hemşiresi, Endoskopi Hemşiresi, Ameliyathane Hemşiresi, Yara Bakım Hemşiresi, Psikiyatri Klinik Hemşiresi, Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşiresi, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Hemşiresi, Pediatri Hemşiresi, Yeni Doğan Hemşiresi, Kadın-Doğum Hemşiresi ve Halk Sağlığı Hemşiresi (Evde Bakım Hemşiresi, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hemşiresi, Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi, İş Sağlığı Hemşiresi, Okul Sağlığı Hemşiresi, Ceza ve Tutukevi Hemşiresi) olmak üzere ayrı ayrı kaç atama yapılacaktır?

Ülkemizde hemşirelik mesleğinin icrasında ciddi sorunlar yaşanmakta, mevzuata aykırı şekilde hemşireler, hemşirelik dışı işlerde görevlendirilmekte, hemşire dışı sağlık çalışanları ise hemşire olarak çalıştırılmaktadır. Bakanlığınız tarafından bu konunun çözümüne ve her meslek grubu için yaşanan bu sorunun ortadan kaldırılmasına ilişkin bir çalışma yapılmakta mıdır?

Ülkemizin ağır bir ekonomik kriz içinde bulunduğu açıktır. Bu kapsamda, hemşire ve ebelerin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi düşünülmekte midir?

Yorumlar (0)