21 Haziran 2018, Perşembe

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP'li Atıcı:16 Yıllık AKP İktidarında Gelinen Nokta:"Paran Kadar Sağlık"

CHP'li Atıcı:16 Yıllık AKP İktidarında Gelinen Nokta:

Değerli arkadaşlarım, size 14 Mart dolayısıyla bana bir hekimin göndermiş olduğu mektubu okumak istiyorum: "Değerli Milletvekilim, biz hekimler yaşamını insanlığın hizmetine adayan, mesleğini vicdanıyla ve insanlık onurunu gözeterek uygulayan, önceliği her zaman hastasının sağlığı olan, tıp mesleğinin yüce geleneklerini ve saygınlığını gücünün tüm olanaklarıyla koruyan, meslektaşlarını kardeşleri sayan; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel seçim ya da toplumsal konuma göre değerlendirmelerin hekimlik görevi ile hastası arasına girmesine izin vermeyen, gözdağı veriliyor olsa bile insan yaşamına başlangıcından itibaren en yüksek saygıyı gösteren ve tıbbi bilgi ve becerilerini sadece insanlığın yararına kullanan bizler yani hekimler sağlıkta şiddet istemiyoruz. Herkesin ama herkesin eşit, ulaşılabilir, kaliteli, ücretsiz sağlık hizmetleri almasını istiyoruz. Sağlığın bir hak olduğunu, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olduğunu ve bunun sosyal devlet tarafından sağlanmasını istiyoruz." Ve mektubuna devam ediyor meslektaşım: "Hastalarımıza evrensel etik değerler doğrultusunda güler yüzle, yeterli zaman ayırarak iyi ortamlarda hizmet sunmak istiyoruz. Geleceğin hekimleri olacak tıp öğrencilerine nitelikli bir eğitimin verilmesini istiyoruz. Asistan hekimlerin iyi yetiştirilmesini istiyoruz. Koruyucu hekimliğin öncelenmesini istiyoruz." Ve meslektaşım mektubuna devam ediyor, diyor ki: "Biz hekimler emeğimizin maddi ve manevi karşılığını istiyoruz. Performansa dayalı ek ödeme yerine emekliliğe yansıyan, güvenceli, tek bir işte, hak ettiğimiz ücretle çalışmak istiyoruz. Yıpranma payı hakkımızı istiyoruz. Emekliliğimizde çalışmak zorunda kalmayacağımız, açlık sınırı ile yoksulluk sınırı arasında olmayan bir emekli maaşı istiyoruz. Biz hekimler barışın olduğu, savaşların olmadığı bir dünya istiyoruz.

Bu dileklerle 14 Mart Tıp Bayramı'nızı kutlarım." diyor meslektaşımız.

Değerli milletvekilleri, bu mektuptan anladığınız üzere, son on altı yılda 14 Mart bayram olmaktan çıkmıştır. On altı yıllık AKP iktidarında sağlığın geldiği noktayı üç kelimeyle özetleyebiliriz, sadece üç kelimeyle: "Paran kadar sağlık." Bu özet, aslında bu mektubun da bir özeti olmuş oluyor.

Peki, AKP'nin bu sağlık sisteminden kim memnun olmuştur? Sadece yandaş tüccarlar. Çünkü AKP onlara kiraladıkları hastanelere yüzde 70 doluluk garantisi vermiştir yani hasta yatmasa da parasını ödeme sözü vermiştir. İşte bu yüzden yandaş tüccarlar mutlu olmuştur.

Sağlık çalışanlarının mutsuz olduğunu mektuptan anlamış olduk. Peki, vatandaş ne durumda? Vatandaş da mutsuz. Çünkü TÜİK verilerine göre halkın yaklaşık üçte 1'i yoksuldur yani sağlıkçı gözüyle yoksulluk nedeniyle ısınamayan ve yeterli beslenemeyenler hasta olmaktadır. Hasta olan vatandaş Türkiye genelinde yılda 9 kere hastaneye gitmekte ancak yine de iyileşememektedir. Üstüne üstlük her yıl cebinden yaklaşık 100 Amerikan doları da harcama yapmaktadır sağlık için.

Vatandaş, katkı payını ödeyemediği için acillere yığılmaktadır. Acil servislerde her 3 hastadan 2'si aslında acil değildir. Dünyada vatandaşı en çok doktora giden ülke, maalesef, Türkiye'dir ve bu, bir başarı değildir. "Hekime çabuk ulaşılıyor." diye kimse bize yutturamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezillik olmamıştır.

Tıbbiyeliler, Çanakkale Savaşı'nda tüm bir sınıfını şehit vererek yurtseverliğini nasıl gösterdiyse, mücadele ruhunu Kurtuluş Savaşı'na nasıl maya yaptıysa şimdi de sağlık sistemini halkçı bir anlayışla yeniden kurgulayacak, vatandaşı müşteri olmaktan çıkaracak, kişiyi hastanelere düşmeden sağlığını koruyacak ve geliştirecektir.

14 Mart 1919'da kurtuluşa giden yolu işgal kuvvetlerine karşı direnişleriyle ateşleyen tıbbiyeli ruhu, 100'üncü yıla bir yıl kala aynı direniş ve dayanışma ruhuyla içimizdeki işgalcilere karşı direnecek ve kazanacaktır. Tıbbiyeli ruhu galip gelecektir.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

 

Haber Videosu


yukarı çık