24 Haziran 2018, Pazar

HABERİN KALBİ / Halktan Yana - Gerçek Haber

CHP’li AKKAYA AİLE BAKANI’NA SORDU: “KAÇAK MADENDEN YASAYA AYKIRI OLARAK ALINAN VE HALKA DAĞITILAN KÖMÜRE İLİŞKİN HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILDI MI?”

CHP’li AKKAYA AİLE BAKANI’NA SORDU:  “KAÇAK MADENDEN YASAYA AYKIRI OLARAK ALINAN VE HALKA DAĞITILAN KÖMÜRE İLİŞKİN HERHANGİ BİR SORUŞTURMA AÇILDI MI?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıdaki sorularımın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Yakup AKKAYA

İstanbul Milletvekili

 

3294      Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmaktadır.

Yine 3294 Sayılı Kanun uyarınca her yıl Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile de söz konusu kömür yardımlarının nasıl yapılacağına dair usul ve esaslar belirlenmektedir.

9 Ocak 2018 tarih ve 30296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu tarafından dağıtılan kömür yardımı TKİ ve TTK’den alınmak zorundadır.

13.3.2017 tarihli ve 2017/10031 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 2017 yılında da TKİ ve TTK tarafından temin edilen kömürlerin Bakanlık tarafından muhtaç ailelere dağıtımı yapılmıştır.

Söz konusu BKK’de TTK ve TKİ dışında bu kömürlerin başka kurum veya işletmelerden alınamayacağı da belirlenmiş olmasına rağmen özellikle 17.10.2017 tarihinde Şırnak’ta yaşanan ve 5 işçinin ölümüyle sonuçlanan iş cinayetinde 2013 yılında faaliyeti durdurulan ancak MİGEM ve Çalışma Bakanlığı’nın iş durdurma kararlarına rağmen fiilen çalıştırılan maden ocağından çıkarılan kömürlerin Şırnak Sosyal Dayanışma ve Teşvik Vakfı tarafından satın alındığı ve yoksullara dağıtıldığı görülmüştür. Dolayısıyla bu yaşananları kamuoyunda muhtaç ailelere kömür yardımı yapılmasında bazı soru işaretleri oluşmuştur. Bu çerçevede,

a)   Bakanlığınız tarafından muhtaç ailelere yıllar itibariyle kaç ton kömür dağıtılmış ve her yıl için bu dağıtılan kömür için ne kadar bedel ödenmiştir?

b)   2017 yılında Şırnak’ta yaşanan iş cinayetinde ortaya çıkan ve Şırnak Sosyal Dayanışma ve Teşvik Vakfı tarafından 2017 yılı Bakanlar Kurulu Kararına aykırı olarak yapılan kömür alımına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

c)    Bakanlığınıza bağlı diğer il ve ilçe vakıfları tarafından da TKİ ve TTK haricindeki maden şirketlerinden kömür alımları yapılmakta mıdır?

 

yukarı çık