Avukatlardan Ankara Adliyesi önünde 'Can Atalay' protestosu

Avukatlar, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı vermesine karşın tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesini Ankara Adliyesi önünde protesto etti. Avukat Eren Gönen, “Hakimlerden cesaret beklemiyoruz. Anayasa’ya uymalarını bekliyoruz. Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir” dedi.

GÜNDEM 25.12.2023, 14:29 25.12.2023, 14:30
Avukatlardan Ankara Adliyesi önünde 'Can Atalay' protestosu

Adalet için Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi ve Toplumsal Hukuk’tan avukatlar, halen cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesiyle ilgili Ankara Adliyesi önünde bugün ortak açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen hafta Can Atalay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

Avukat Eren Gönen, şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi, 21 Aralık 2023 tarihinde TİP Hatay milletvekili meslektaşımız Ş. Can Atalay'ın başvurusu hakkında ‘seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine oy çokluğu ile ‘Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının’ ihlal edildiğine ise oy birliğiyle ve ayrıca tahliyesine hükmetti. Mahkeme bu kararında, yoruma mahal vermeksizin, ilk derece mahkemesinin Can Atalay’ın tahliyesini sağlamasını ve Anayasa’nın 83. maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığının gereği olarak, haksız yargılamanın durdurulmasını hükme bağlamıştır. Anayasa’nın 153. maddesine göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin olmakla birlikte yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

“HAKİMLERDEN CESARET BEKLEMİYORUZ. ANAYASA’YA UYMALARINI BEKLİYORUZ”

Bu hükmün bir istisnası bulunmamaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uyulmaması hukuken mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi'nin 21.12.2023 tarihinde vermiş olduğu karar neticesinde ilk derece mahkemesinin, Hatay Milletvekili meslektaşımız Can Atalay’ı derhal tahliye etmesi zorunluluktur. Hakimlerden cesaret beklemiyoruz. Anayasa’ya uymalarını bekliyoruz. Anayasa’ya uymayan bir yargının olduğu düzene, yargı düzeni denmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Hukukun yok sayıldığı, yargının, devletin 3 temel erkinden biri olmaktan çıkartıldığı bu düzeni meşru görmemiz söz konusu değildir.

“ÜZERİNDE CÜBBE BULUNAN VE HAKİM KOLTUĞUNDA OTURAN KİŞİLERİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARINI KEYFİ ŞEKİLDE BEKLETEREK UYGULAMAMASI KABUL EDİLEMEZ BİR SORUMSUZLUKTUR”

Kararı uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise 4 gündür dosyayı incelememiş ve hala bir karar vermemiştir. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üzerinde cübbe bulunan ve hakim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ni bir kez daha uyarma gereği duyuyoruz. Mahkemeler birer kamu kurumu olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdürler. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son verilmelidir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan kişiler, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunu da işlemektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatay halkının iradesi bir dakika daha gasp edilmemeli ve meslektaşımız Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.”

Yorumlar (0)