17 Şubat 2019, Pazar

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

Sağlık harcaması 2017'de yüzde 17.4 artışla 140 milyar lira

Sağlık harcaması 2017'de yüzde 17.4 artışla 140 milyar lira

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Sağlık Harcamaları İstatistikleri" verilerine göre, sağlık harcaması gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4.5’ini oluşturdu; bu veri 2016 yılında yüzde 4.6 düzeyindeydi.

Genel devlet sağlık harcamasının GSYH’ye oranı da aynı dönemdi yüzde 3.6'dan, yüzde 3.5'e düştü.

TÜİK verilerine göre, genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılında yüzde 78.5 iken, 2017 yılında yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması, 2017 yılında yüzde 22.7 artarak 24 milyar liraya çıktı. Hanehalkları tarafından cepten yapılan sağlık harcamalarının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2016 yılındaki yüzde 16.3'ten, 2017 yılında yüzde 17.1 düzeyine yükseldi.

Kişi başı sağlık harcaması, 2016 yılında 1,511 lira düzeyindeyken, 2017 yılında yüzde 15.9 artarak, 1,751 liraya yükseldi. Buna karşılık, kişi başı sağlık harcaması 2016 yılında 500 dolar düzeyindeyken 2017 yılında 480 dolara geriledi.

yukarı çık