22 Mart 2019, Cuma

Haberin Kalbi - Türkiye'nin En Güncel Haber Sitesi

KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanacak. Tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Prim tutarının, en az yüzde 25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkün olacak.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Merkez tarafından belirlenecek.  Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az yüzde 50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınacak. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilecek.Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 6 olan alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanmayacak. Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere kredi limiti sağlanır:

Vadeli satışlardan elde edilen ciro(TL)-Alıcı başına azami kredi limiti(TL)

0 - 5,000,000 - (100,000)

5,000,001 - 15,000,000 - (200,000)

15,000,0001 - 25,000,000 - (300,000)

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az yüzde 50’sini oluşturanlar dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan en yüksek kredi limiti kadar olacak.Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtiliecek. Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, yüzde 70 ile yüzde 90 arasında belirlenir.Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2,500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2,500 TL’yi aşması durumunda ise belirtilen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenecek. 

İstanbul, 24 Aralık (DHA)

yukarı çık