CHP:Güvencesiz çalışma biçimi olan sözleşmeli öğretmen istihdamına son verilmeli

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

EĞİTİM 12.06.2024, 11:49
CHP:Güvencesiz çalışma biçimi olan sözleşmeli öğretmen istihdamına son verilmeli

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, "Öğretmen istihdamında güvencesiz çalışma biçimi olan sözleşmeli öğretmen istihdamına son verecek bir çalışmanız var mıdır?" diye sordu.

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, sözleşmeli öğretmenlerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

"Kadroya geçirilen öğretmenler tayin hakkı açısından sorun yaşamaktadır"

Sözleşmeliden kadroya geçirilen öğretmenlerin kadrolu olarak göreve başlayan öğretmenlerle aynı statüde, aynı görevi yürütmekte ve aynı haklara sahip olduğunu ifade eden Özcan, "Sözleşmeli öğretmen pozisyonunda görev yapmakta iken, 19.01.2023 tarihinde kabul edilen 7433 sayılı “Devlet Memurları Kanunu Ve Bazı Kanunlar İle 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 3. maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen Geçici 48. maddede belirlenen usul ve esaslara göre kadroya geçirilen öğretmenler tayin hakkı açısından sorunlar yaşamaktadır" dedi.

"Yaşanan mağduriyetler sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması gerektiğine işaret etmektedir"

Yaşanan mağduriyetlerin sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının kaldırılması gerektiğine işaret ettiğini vurgulayan Özcan, "657 sayılı Kanuna tabi olan kadrolu öğretmenlere şartsız eş mazeret hakkı tanınırken 7433 sayılı Yasa ile kadroya geçenlerin aynı yasaya (657 sayılı Yasa) tabi olduğu halde belli bir sürenin doldurulmadığı gerekçesiyle eş mazeretine yönelik nakil talepleri karşılanmamaktadır. Kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenler için süre şartı devam ettiğinden mağduriyet yaşamaktadırlar. Kadrolu öğretmenlerde mazerete dayalı tayin hakkı 1 yılın, il içi ve iller arası tayin hakkı 3 yılın sonunda olurken, sözleşmeli öğretmenlerde mazerete dayalı tayin hakkı 3.yılın, il içi ve iller arası tayin hakkı ise 4. yılın sonunda yapılabilmektedir. Öğretmen istihdamında güvencesiz çalışma biçimi olan sözleşmeli öğretmen istihdamına ivedilikle son verilmelidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Özcan'dan Bakan Tekin'e 3 soru

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması için şu soruları yöneltti;

Sözleşmeliden kadroya geçirilen öğretmenlerimizin yaşadığı mağduriyet, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen “kanun önünde eşitlik” ilkesine ve yine 41. maddesinin ikinci fıkrasında ifadesinde bulunan “aile birliğinin sağlanması” ilkesine aykırı değil midir?

Sözleşmeliden kadroya geçirilen öğretmenlerimizin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi öğretmenlerin kullandığı tayin haklarından faydalanmasını ivedilikle sağlayacak bir çalışmanız var mıdır?

Öğretmen istihdamında güvencesiz çalışma biçimi olan sözleşmeli öğretmen istihdamına son verecek bir çalışmanız var mıdır?

Yorumlar (0)