DİDEM ENGİN KİMDİR?

Didem Engin, 1977 Ankara doğumludur. Ankara’daki Fransız Charles de Gaulle Lisesi ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden ikincilikle mezun olmuştur. “Şirketlerin Entellektüel Sermayelerinin Ölçümü” konusunda yazdığı lisans tezi ile ilgili makalesi 2000 yılında Kıbrıs’taki Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresinde yayınlanmıştır.


Didem Engin, 1977 Ankara doğumludur.

Ankara’daki Fransız Charles de Gaulle Lisesi ve sonrasında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden ikincilikle mezun olmuştur. “Şirketlerin Entellektüel Sermayelerinin Ölçümü” konusunda yazdığı lisans tezi ile ilgili makalesi 2000 yılında Kıbrıs’taki Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresinde yayınlanmıştır.

Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet bursunu kazanarak, Belçika’nın Brugge şehrindeki “College of Europe”da “Avrupa Ekonomisi” üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. Tezini “E-ticarette Rekabet Sorunları / AB ve ABD’nin Yaklaşımlarının Analizi” konusunda yazmıştır.

Çalışma yaşamına Türkiye’deki AB destekli projelerin bütçeleme, ihalelerini yapma, sözleşmelerini düzenleme ve finansmanından sorumlu, Hazine Müsteşarlığı’na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin kurulmasında görev alarak başlamıştır. Çevre, altyapı projeleri, kadınların ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması gibi konuları içeren bölgesel kalkınma programlarına ek olarak sınır ötesi işbirliği, istihdamın geliştirilmesi, ekonomik ve sosyal içerikli pek çok programda aktif olarak hizmet verdikten sonra, 2004 yılında bir danışmanlık şirketi kurmuştur.

Uluslararası ihale mevzuatı ve teklif hazırlanması konusunda strateji danışmanlığı yaparak, değişik sektörlerde üretim ve ihracat yapan Türk sanayicileri ve şirketlerine Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri’nde çok sayıda iş kazandırmıştır. Kamu ve özel kuruluşların AB’ye uyum sürecinde yeniden yapılandırılmaları projelerinde görev almıştır.

Türkiye’nin yabancı ülkeler ve uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınaî ve mali ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan “Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu”’nun (DEIK) Avrupa Birliği ve Asya Pasifik iş konseyleri üyesidir. 2008-2010 döneminde “Türk-Fransız”, “Türk-Belçika”, “Türk-İrlanda” iş konseylerinde yürütme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 2010-2012 donemi için ise “Türk-Çin”, “Türk-İngiliz” ve “Türk-Fransız” iş konseyleri yürütme kuruluna seçilmiştir.

2007 genel seçimlerinde CHP’nin en genç milletvekili adayı olarak İstanbul 2. Bölge’den aday gösterilmiştir. 2008 yılında Istanbul il yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. AB ve Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yayınlanan “CHP İstanbul News” isimli İngilizce bültenin editörlüğünü yapmıştır. 22-23 Mayıs 2010 Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçilmiştir. Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce ile orta derecede İspanyolca dillerini bilmektedir.

Didem Engin'in Fotoğrafları;